Tải bản đầy đủ

Thiết kế bài giảng Âm nhạc - Lớp 4

THIẾT KẾ ÂM NHẠC LỚP BỐN
Lê Gioan
TIẾT 1
ÔN TẬP 3 BÀI HÁT VÀ KÍ HIỆU GHI NHẠC ĐÃ HỌC Ở LỚP BA
I. Mục tiêu:
-HS nhớ lại và thể hiện tốt 3 bài hát : Quốc ca Việt Nam, Bài ca đi học, Cùng múa hát dưới
trăng.Tập trình bày theo tổ, cá nhân.
- Ôn tập để củng cố một số kí hiệughi nhạc đã học
- Tạo không khí học tập vui tươi, sôi nổi từ tiết học đầu tiên trong CT âm nhạc lớp 4
II.Chuẩn bò của giáo viên:
- Nhạc cụ quen dùng, băng đóa nhạc
- Tờ tranh minh hoạ các kí hiệu âm nhạc.
III,Hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Hoạt động 1 Ôn tập 3 bài hát đã học ở lớp 3
- Quốùc ca Việt Nam
- Bài ca đi học
- Cùng múa hát dưới trăng
GV hướng dẫn HS hát những chỗ hát còn chưa đạt
Hát kết hợp vận động
GV chỉ đònh tổ nhóm hoặc cá nhân trình bày

Nhận xét , đánh giá
Hoạt động 2: Ôn tập một số ký hiệu ghi nhạc
Kể tên những kí hiệu ghi nhạc đã được giới thiệu ở lớp
3 ?
Ôn tập về khuông nhạc.
GV dùng khuông nhạc bàn tay, yêu cầu HS nói tên dòng
khe
Hướng dẫn HS viết khoá Son ở đầu khuông nhạc, hướng
dẫn các em sửa những chỗ còn sai
GV yêu cầu HS tập nói tên các nốt nhạc trong bài tập số
1.
GV kiểm tra và đánh giá HS tập viết lên khuông nhạc
các nốt nhạc trong bài tập số 2
Củng cố dặn dò:
HS ôn theo hướng dẫn của GV
HS trình bày
HS lắng nghe
HS trả lời
HS tập kẻ khuông nhạc
HS thực hiện
HS tập viết khoá Son
HS thực hiện
HS tập viết nốt nhạc
HS ghi nhớ
1
THIẾT KẾ ÂM NHẠC LỚP BỐN
Lê Gioan
TIẾT 2
Học hát : EM YÊU HOÀ BÌNH
I.Mục tiêu:
- HS hát đúng giai điệu và thuộc lời ca bài Em yêu hoà bình . Thể hiện đúng những chỗ
luyến láy, đảo phách và nốt chấm dôi
- Qua bài hát giáo dục các em tình yêu quê hương đất nước , yêu hoà bình.
II.Chuẩn bò của giáo viên:
- Nhạc cụ quen dùng, băng đóa nhạc
- Tờ tranh minh hoạ bài Em yêu hoà bình.
III,Hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Dạy bài hát : Em yêu hoà bình
- Giới thiệu bài hát, nội dung bài hát


- Cho HS nghe băng
- Hướng dẫn HS đọc lời ca
- Dạy hát từng câu(bài chia thành 8 câu để tập
cho HS)
- Cho HS hát nhiều lần để thuộc lời và giai điệu
bài hát
- GV sửa cho HS nếu hát chưa đúng, nhận xét .
Hoạt động 2:
Hát kết hợp vận động phụ hoạ
Hát kết hợp vỗ gõ đệm theo phách, tiết tấu lời ca
Hướng dẫn HS hát và vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách
và tiết tấu lời ca.
Hướng dẫn HS vừa đứng hát vừa nhún chân nhòp nhàng
Củng cố – dặn dò
Củng cố bằng cách hỏi tên bài hátvừa học, tên tác
giả.cả lớp đứng hát và vỗ tay theo nhòp, phách
GV nhận xét ,dặn dò

HS trả lời
Hát theo dãy, theo nhóm , cá nhân
Hát kết hợp vỗ gõ đệm theo phách,
tiết tấu lời ca
Thực hiện theo hướng dẫn
Cá nhân lên đánh nhòp
HS gõ theo
Thực hiện theo nhóm 4 em
Nhận xét các nhóm
HS ghi nhớ
2
THIẾT KẾ ÂM NHẠC LỚP BỐN
Lê Gioan
TIẾT 3
ÔN TẬP : EM YÊU HOÀ BÌNH
Bài tập cao độ và tiết tấu
I.Mục tiêu:
- HS hát đúng giai điệu và thuộc lời ca bài Em yêu hoà bình . Thể hiện đúng những chỗ
luyến láy, đảo phách và nốt chấm dôi
- HS trình bày bài hát theo cách hát lónh xướng, nối tiếp
- HS thực hiện 3 bài tập cao độ và tiết tấu.
II.Chuẩn bò của giáo viên:
- Nhạc cụ quen dùng, băng đóa nhạc
- Tờ tranh minh hoạ bài Em yêu hoà bình.
III,Hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Hoạt động 1: n tập hát Em yêu hoà bình
- Hướng dẫn HS ôn tập bài hát chú ý giữ đúng
nhòp và đều
- GV hướng dẫn HS hát kết hợp vỗ hoặc gõ đệm
theo nhòp
- GV nhận xét và sửa đổi với những em chưa vỗ,
hát đúng nhòp
Hoạt động 2:
- Tập biểu diễn bài hát
- GV chỉ đònh từng tổ nhóm đứng tại chỗ trình bày
bài hát
- Hướng dẫn HS vài động tác phụ hoạ.
Hoạt động 3: Bài tập cao độ và tiết tấu
a) Vò trí các nốt nhạc Đô, Mi, Son, La trên khuông
nhạc:
GV cho HS chỉ từng nốtnhạc em khác đứng nói tên
nốt nhạc
b) Luyện tập tiết tấu
c) Luyện tập cao độ và tiết tấu
GV đàn giai điệu từng chuổi âm thanh
Củng cố – dặn dò
Củng cố bằng cách hỏi tên bài hátvừa học, tên tác
giả.cả lớp đứng hát và vỗ tay theo nhòp, phách
GV nhận xét ,dặn dò
Hát kết hợp vỗ gõ đệm theo nhòp
Từng tốp đứng hát theo hướng dẫn
của GV
HS hát với tốc độ vừa phải, hát nhẹ
nhàng, thể tình cảm vui tươi.
HS thực hiện theo .
HS nghe và đọc theo tiếng đàn
HS nghe và ghi nhớ.
3
THIẾT KẾ ÂM NHẠC LỚP BỐN
Lê Gioan
TIẾT 4
Học hát : BẠN ƠI LẮNG NGHE
KỂ CHUYỆN ÂM NHẠC
I.Mục tiêu:
- HS biết bài Bạn ơilắng nghe là dân ca của dân tộc Ba na(Tây Nguyên). Hát đúng giai
điệu và thuộc lời ca bài hát
- Tập trình bày bài hát kết hợp vận động theo nhạc
- Nghe, ghi nhớ và tập kể câu chuyện Tiếng hát Đào Thò Huệ. HS có thêm hiểu biết về
tác dụng của âm nhạc đối với cuộc sống
II.Chuẩn bò của giáo viên:
- Nhạc cụ quen dùng, băng đóa nhạc
- Tờ tranh minh hoạ bài Bạn ơi lắng nghe
- Tranh vẽ minh hoạ cho câu chuyện Tiếng hát Đào Thò Huệ
III. Hoạt động dạy học.
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Dạy bài hát Bạn ơi lắng nghe
- Giới thiệu bài hát
- Cho HS nghe băng
- Hd HS đọc lời ca
- Dạy hát từng câu
- Cho HS hát nhiều lần để thuộc lời và giai điệu
bài hát
Hoạt động 2:
Hát kết hợp vận động phụ hoạ
Hát kết hợp vỗ gõ đệm theo phách, tiết tấu lời ca
Hướng dẫn HS hát và vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách
và tiết tấu lời ca.
Hoạt động 3: Kể chuyện âm nhạc
Tiếng hát Đào Thò Huệ
GV kể chên theo tranh vẽ
Chỉ đònh HS xung phong dựa vào tranh vẽ để kể lại câu
chuyện
GV đề nghò HS nói lên cảm xúc, suy nghó của mình về
câu chuyện
GV nêu ý nghóa câu chuyện
Củng cố – dặn dò
Củng cố bằng cách hỏi tên bài hát vừa học, tên tác
giả. Cả lớp đứng hát và vỗ tay theo nhòp, phách
GV nhận xét, dặn dò
Ngồi ngay ngắn, chú ý nghe
Tập đọc lời ca
Tập hát từng câu theo Hd của GV
Hát lại nhiều lần
Hát kết hợp vỗ gõ đệm theo phách,
tiết tấu lời ca
Từng tốp đứng hát theo hướng dẫn
của GV
HS lắng nghe theo dõi
HS kể lại câu chuyện theo tranh vẽ
HS nói lên cảm nhận
HS ghi nhớ
4
THIẾT KẾ ÂM NHẠC LỚP BỐN
Lê Gioan
TIẾT 5
ÔN TẬP : Bạn ơi lắng nghe
Giới thiệu hình nốt trắng
Bài tập tiết tấu
I.Mục tiêu:
- HS hát đúng giai điệu và thuộc lời ca bài Bạn ơi lắng nghe .
- HS nhận biết được nốt trắng và tập thể hiện độ dàicủa nó
- Thực hiện đúng 2 bài tập tiết tấu : đọc đúng hình nốt , gõ đúng tiết tấu .
II.Chuẩn bò của giáo viên:
- Nhạc cụ quen dùng, băng đóa nhạc
- Tờ tranh minh hoạ bài Bạn ơi lắng nghe.
III,Hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Hoạt động 1: n tập hát Bạn ơi lắng nghe
- Hướng dẫn HS ôn tập bài hát chú ý giữ đúng
nhòp và đều
- GV hướng dẫn HS hát kết hợp vỗ hoặc gõ đệm
theo nhòp
- GV nhận xét và sửa đổi với những em chưa vỗ,
hát đúng nhòp
Hoạt động 2:
- Tập biểu diễn bài hát
- GV chỉ đònh từng tổ nhóm đứng tại chỗ trình bày
bài hát
- Hướng dẫn HS vài động tác phụ hoạ.
Hoạt động 3: Giới thiệu hình nốt trắng
GV giớ i thiệu về hình thức, giá trò độ dài
GV viết hình nốt trắng lên bảng , hướng dẫn HS tập viết
Bài tập tiết tấu : GV viết bài tập lên bảng
Hỏi HS bài tập có hình nốt nào ?
Cho HS đọc hình nốt
Hướng dẫn HS tập vỗ tay thể hiện hình nốt trắng
Củng cố – dặn dò
Củng cố bằng cách hỏi tên bài hátvừa học, tên tác giả.
Cả lớp đứng hát và vỗ tay theo nhòp, phách
GV nhận xét, dặn dò
Hát kết hợp vỗ gõ đệm theo nhòp
Từng tốp đứng hát theo hướng dẫn
của GV
HS hát với tốc độ vừa phải, hát nhẹ
nhàng, thể tình cảm vui tươi.
HS thực hiện theo .
HS nghe và ghi nhớ
HS tập viết hình nốt
HS trả lời
HS thực hiện theo yêu cầu
HS nghe và ghi nhớ.
5
THIẾT KẾ ÂM NHẠC LỚP BỐN
Lê Gioan
TIẾT 6
TẬP ĐỌC NHẠC :TĐN SỐ 1
GIỚI THIỆU MỘT VÀI NHẠC CỤ DÂN TỘC
I.Mục tiêu:
- HS bước đầu làm quen với phân môn tập đọc nhạc (TĐN), đọc đúng giai điệu và ghép
lời bài TĐN số 1- Son La Son.
- Nhận biết được hình dáng các loại nhạc cụ dân tộc: đàn nhò, đàn tam, đàn tứ, đàn tì bà
Được nghe âm thanh 4 loại nhạc cụ .
II.Chuẩn bò của giáo viên:
- Nhạc cụ quen dùng, băng đóa nhạc
- Bản nhạc bài TĐN số 1 Son La Son .
- Tranh ảnh 4 loại nhạc cụ : Đàn nhò, đàn tam, đàn tứ, đàn tí bà .
III.Hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Tập đọc nhạc : Son La Son
GV giới thiệu bài TĐN – Treo bài TĐN lên bảng
Cho HS xác đònh tên nốt trong bài TĐN
Cho HS tập nói tên nốt
GV viết tiết tấu
Hỏi tiết tấu tấu này có những hình nốt nào ?
GV gõ tiết tấu trên , yêu cầu HS lắng nghe và thực hiện
lại
GV hướng dẫn HS nhìn vào bài TĐN , nói tên nốt nhạc
trong bài kết hợp gõ tiết tấu vừa tập.
GV viết 5 nốt Đô Rê Mi Son La lên khuông nhạc
GV yêu cầu HS đọc cao độ 5 nốt nhạc theo thứ tự đi từ
thấp đến cao. GV đàn, HS nghe . GV bắt nhòp HS đọc
hoà theo tiếng đàn .
GV đàn chuổi âm thanh HS nghe , bắt nhòp HS đọc hoà
theo tiếng đàn
GV cho HS đọc nhạc cả bài
GV đàn giai điệu cả bài HS đọc nhạc hoà theo tiếng đàn
, vừa đọc vừa gõ tiết tấu
GV đàn giai điệu cả bài hai lần . Lần thứ nhất HS đọc
nhạc, lần thứ hai ghép lời , vừa hát vừa gõ đệm theo
phách.
Hoạt động 2: Giới thiệu một vài nhạc cụ dân tộc:
GV treo tranh , giới thiệu.
GV yêu cầu HS chỉ từng nhạc cụ và nói tên
GV hỏi Đàn nhò có mấy dây ? Đàn tam? Đàn Tứ? Đàn
tì bà?
Củng cố dặn dò
HS nghe
1-2 HS nói tên nốt
HS trả lời
HS thực hiện.
HS nói tên nốt gõ tiết tấu
HS luyện đọc cao độ
HS tập đọc từng câu theo hướng dẫn
HS đọc nhạc cả bài
HS ghép lời bài TĐN
HS theo dõi
Ni tên từng nhạc cụ
HS trả lời
HS ghi nhớ
6
THIẾT KẾ ÂM NHẠC LỚP BỐN
Lê Gioan
TIẾT 7
ÔN TẬP 2 BÀI HÁT : Em yêu hoà bình, Bạn ơi lắng nghe
ÔN TẬP TĐN số 1
I.Mục tiêu:
- HS hát thuộc lời , đúng giai điệu, trình bày 2 bài hát Em yêu hoà bình và Bạn ơi lắng
nghe, kết hợp gõ đệm hoặc múa phụ hoạ
- Đọc đúng cao độ và trường độ bài TĐN số 1 kết hợp gõ đệm theo phách . Tập đọc nhạc
diễn cảm, thể hiện tính chất mềm mại của giai điệu
II.Chuẩn bò của giáo viên:
- Nhạc cụ quen dùng, băng đóa nhạc
- Bản nhạc bài TĐN số 1 Son La Son .
- Tập kỷ năng hát nhắc lại trong bài Bạn ơi lắng nghe.
III.Hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Ôn tập hát Em yêu hoà bình
Hướng dẫn HS ôn tập bài hát chú ý giữ đúng nhòp và
đều
GV hướng dẫn HS hát kết hợp vỗ hoặc gõ đệm theo
nhòp
GV nhận xét và sửa đổi với những em chưa vỗ, hát
đúng nhòp
Tập biểu diễn bài hát
GV chỉ đònh từng tổ nhóm đứng tại chỗ trình bày bài hát
Hướng dẫn HS vài động tác phụ hoạ.
Ôn tập bài hát Bạn ơi lắng nghe
GV hướng dẫn HS như bài Em yêu hoà bình
Tập kỷ năng hát nhắc lại trong bài Bạn ơi lắng nghe
Hoạt động 2: Ôn tập TĐN số 1
HS tập nói tên nốt
GV gõ tiết tấu , HS thực hiện lại
GV đàn giai điệu, HS đọc nhạc, hát lời kết hợp gõ đệm
theo phách.
Yêu cầu HS đọc TĐN diễn cảm, thể hiện tính chất mềm
mại của giai điệu
Củng cố – dặn dò
Củng cố bằng cách hỏi tên bài hátvừa học, tên tác giả.
Cả lớp đứng hát và vỗ tay theo nhòp, phách
GV nhận xét, dặn dò
Hát kết hợp vỗ gõ đệm theo nhòp
Từng tốp đứng hát theo hướng dẫn
của GV
HS hát với tốc độ vừa phải, hát nhẹ
nhàng, thể tình cảm vui tươi.
HS thực hiện theo .
HS nghe và ghi nhớ
HS nói tên nốt
HS đọc nhạc , hát lời gõ phách
HS trình bày
HS nghe và ghi nhớ.
7
THIẾT KẾ ÂM NHẠC LỚP BỐN
Lê Gioan
TIẾT 8
Học hát : TRÊN NGỰA TA PHI NHANH
I.Mục tiêu:
- HS hát đúng giai điệu và thuộc lời ca bài hát Trên ngựa ta phi nhanh
- Tập trình bày bài hát kết hợp vận động theo nhạc
II.Chuẩn bò của giáo viên:
- Nhạc cụ quen dùng, băng đóa nhạc
- Tờ tranh minh hoạ bài Trên ngựa ta phi nhanh
III. Hoạt động dạy học.
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Dạy bài hát Trên ngựa ta phi nhanh
- Giới thiệu bài hát
- Cho HS nghe băng
- Hd HS đọc lời ca
- Dạy hát từng câu
- Cho HS hát nhiều lần để thuộc lời và giai điệu
bài hát
Hoạt động 2:
Hát kết hợp vận động phụ hoạ
Hát kết hợp vỗ gõ đệm theo phách, tiết tấu lời ca
Hướng dẫn HS hát và vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách
và tiết tấu lời ca.
Hoạt động 3: Tập kỹ năng hát đối đáp
Chia lớp thành hai nửa:
Nửa lớp hát :Trên đường gập ghềnh
Nửa kia hát : Ngựa phi nhanh nhanh
Tiếp tục cho đến bạn bè yêu mến.
Từ câu Tổ quốc mẹ hiền đến hết bài, cả lớp hát hoà
giọng .
GV hướng dẫn HS hát kết hợp gõ hai âm sắc
Củng cố – dặn dò
Củng cố bằng cách hỏi tên bài hát vừa học, tên tác
giả. Cả lớp đứng hát và vỗ tay theo nhòp, phách
GV nhận xét, dặn dò
Ngồi ngay ngắn, chú ý nghe
Tập đọc lời ca
Tập hát từng câu theo Hd của GV
Hát lại nhiều lần
Hát kết hợp vỗ gõ đệm theo phách,
tiết tấu lời ca
Từng tốp đứng hát theo hướng dẫn
của GV
HS tập hát hát đối đáp
HS tập hát gõ đệm theo hai âm sắc
HS ghi nhớ
8
THIẾT KẾ ÂM NHẠC LỚP BỐN
Lê Gioan
TIẾT 9
ÔN TẬP BÀI HÁT : Trên ngựa ta phi nhanh
TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN số 2
I.Mục tiêu:
- HS hát thuộc lời , đúng giai điệu và thể hiện sắc thái của bài Trên ngựa ta phi nhanh
- Đọc đúng cao độ và trường độ bài TĐN số 2 kết hợp gõ đệm theo phách . Tập đọc nhạc
diễn cảm, thể hiện tính chất mềm mại của giai điệu
II.Chuẩn bò của giáo viên:
- Nhạc cụ quen dùng, băng đóa nhạc
- Bản nhạc bài TĐN số 2: Nắng vàng
- Tập gõ đệm với hai âm sắc
III.Hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Ôn tập hát Trên ngựa ta phi nhanh
Hướng dẫn HS ôn tập bài hát chú ý giữ đúng nhòp và
đều
GV hướng dẫn HS hát kết hợp vỗ hoặc gõ đệm theo
nhòp
GV nhận xét và sửa đổi với những em chưa vỗ, hát
đúng nhòp
Tập biểu diễn bài hát
GV chỉ đònh từng tổ nhóm đứng tại chỗ trình bày bài
hát
Hướng dẫn HS vài động tác phụ hoạ.
Ôn kỹ năng hát đối đáp
GV kiểm tra HS trình bày bài hát trước lớp với các
hình thức :đơn ca, song ca , tốp ca, trình bày bài hát kết
hợp gõ đệm theo hai âm sắc.
Hoạt động 2: Tập đọc nhạc : TĐN số 2
HS tập nói tên nốt
GV gõ tiết tấu , HS thực hiện lại
GV đàn giai điệu, HS đọc nhạc, hát lời kết hợp gõ đệm
theo phách.
Yêu cầu HS đọc TĐN diễn cảm, thể hiện tính chất
mềm mại của giai điệu
Củng cố – dặn dò
Củng cố bằng cách hỏi tên bài hát vừa học, tên tác giả.
Cả lớp đứng hát và vỗ tay theo nhòp, phách
GV nhận xét, dặn dò
Hát kết hợp vỗ gõ đệm theo nhòp
Từng tốp đứng hát theo hướng dẫn
của GV
HS hát với tốc độ vừa phải, hát nhẹ
nhàng, thể tình cảm vui tươi.
HS thực hiện theo .
HS hát gõ đệm
HS nói tên nốt
HS đọc nhạc , hát lời gõ phách
HS trình bày
HS nghe và ghi nhớ.
9
THIẾT KẾ ÂM NHẠC LỚP BỐN
Lê Gioan
TIẾT 10
Học hát : KHĂN QUÀNG THẮM MÃI VAI EM
I.Mục tiêu:
- HS hát đúng giai điệu và thuộc lời ca bài Khăn quàng thắm mãi vai em .
- Trình bày bài hát Khăn quàng thắm mãi vai em theo cách hát lónh xướng , hòa giọng,
trình bày bài hát kết hợp gõ đệm theo phách và gõ đệm với hai âm sắc. Trình bày bài
hát kết hợp vận động phụ hoạ.
II.Chuẩn bò của giáo viên:
- Nhạc cụ quen dùng, băng đóa nhạc
- Tranh ảnh minh hoạ bài Khăn quàng thắm mãi vai em
III.Hoạt động dạy học
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Dạy bài hát : Khăn quàng thắm mãi vai
em
- Giới thiệu bài hát, nội dung bài hát
- Cho HS nghe băng
- Hướng dẫn HS đọc lời ca
- Dạy hát từng câu(bài chia thành 8 câu để tập
cho HS)
- Cho HS hát nhiều lần để thuộc lời và giai điệu
bài hát
- GV sửa cho HS nếu hát chưa đúng, nhận xét .
Hoạt động 2:
Hát kết hợp vận động phụ hoạ
Hát kết hợp vỗ gõ đệm theo phách, tiết tấu lời ca
Hướng dẫn HS hát và vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách
và tiết tấu lời ca.
Hướng dẫn HS vừa đứng hát vừa nhún chân nhòp nhàng
GV chỉ đònh từng nhóm lên trình bày bài hát kết hợp gõ
đệm hai âm sắc
Củng cố – dặn dò
Củng cố bằng cách hỏi tên bài hátvừa học, tên tác
giả. Cả lớp đứng hát và vỗ tay theo nhòp, phách
GV nhận xét ,dặn dò
HS chú ý nghe
HS thực hiện theo hướng dẫn
HS trả lời
Hát theo dãy, theo nhóm , cá nhân
Hát kết hợp vỗ gõ đệm theo phách,
tiết tấu lời ca
Thực hiện theo hướng dẫn
Cá nhân lên đánh nhòp
HS gõ theo
Thực hiện theo nhóm 4 em
Nhận xét các nhóm
HS ghi nhớ
10
THIẾT KẾ ÂM NHẠC LỚP BỐN
Lê Gioan
TIẾT 11
ÔN TẬP BÀI HÁT : Khăn quàng thắm mãi vai em
TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN số 3
I.Mục tiêu:
- HS hát thuộc lời, đúng giai điệu và thể hiện sắc thái của bài Khăn quàng thắm mãi vai
em
- Đọc đúng cao độ và trường độ bài TĐN số 3 kết hợp gõ đệm theo phách . Tập đọc nhạc
diễn cảm, thể hiện tính chất mềm mại của giai điệu
II.Chuẩn bò của giáo viên:
- Nhạc cụ quen dùng, băng đóa nhạc
- Bản nhạc bài TĐN số 3: Cùng bước đều.
III.Hoạt động dạy học
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Ôn tập hát Khăn quàng thắm mãi vai
em
Hướng dẫn HS ôn tập bài hát chú ý giữ đúng nhòp và
đều
GV hướng dẫn HS hát kết hợp vỗ hoặc gõ đệm theo
nhòp
GV nhận xét và sửa đổi với những em chưa vỗ, hát
đúng nhòp
Tập biểu diễn bài hát
GV chỉ đònh từng tổ nhóm đứng tại chỗ trình bày bài hát
Hướng dẫn HS vài động tác phụ hoạ.
Ôn kỹ năng hát đối đáp
GV kiểm tra HS trình bày bài hát trước lớp với các hình
thức :đơn ca, song ca , tốp ca, trình bày bài hát kết hợp
gõ đệm theo hai âm sắc.
Hoạt động 2: Tập đọc nhạc : TĐN số 3
HS tập nói tên nốt
GV gõ tiết tấu , HS thực hiện lại
GV đàn giai điệu, HS đọc nhạc, hát lời kết hợp gõ đệm
theo phách.
Yêu cầu HS đọc TĐN diễn cảm, thể hiện tính chất mềm
mại của giai điệu
Củng cố – dặn dò
Củng cố bằng cách hỏi tên bài hát vừa học, tên tác giả.
Cả lớp đứng hát và vỗ tay theo nhòp, phách
GV nhận xét, dặn dò
Hát kết hợp vỗ gõ đệm theo nhòp
Từng tốp đứng hát theo hướng dẫn
của GV
HS hát với tốc độ vừa phải, hát nhẹ
nhàng, thể tình cảm vui tươi.
HS thực hiện theo .
HS hát gõ đệm
HS nói tên nốt
HS đọc nhạc , hát lời gõ phách
HS trình bày
HS nghe và ghi nhớ.
11
THIẾT KẾ ÂM NHẠC LỚP BỐN
Lê Gioan
Tiết 12
HỌC HÁT :CÒ LẢ
( Dân ca Bắc Bộ )
I.Mục tiêu:
Hát thuộc lời ca, đúng giai điệu , đều giọng.
Biết bài hát này là dân ca Bắc bộ . Tập trình bày bài hátm theo cách hát lónh xướng và hoà
giọng.
Giáo dục HS yêu quý các làn điệu dân ca và trân trọng người lao động
II.Chuẩn bò của GV:
Hát chuẩn bài hát Cò lả
Nhạc cu ïđệm, gõ.
Băng nhạc
III.Các hoạt động chủ yếu:
1.Ổn đònh tổ chức, nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn
2.Kiểm tra bài cũ:HS ôn lại 3 bài hát đã học
3.Bài mới :
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Dạy bài hát Cò lả
- Giới thiệu bài hát, nội dung bài hát
- Cho HS nghe băng
- Hướng dẫn HS đọc lời ca từng câu ngắn (Bài chia
thành 6 câu). Hai câu cuối lặp lại giống nhau. Có thể đọc
theo tiết tấu lời ca
- Dạy hát từng câu , mỗi câu cho HS hát 2, 3 lần
để HS thuộc lời và giai điệu bài hát
- Cho HS hát nhiều lần để thuộc lời và giai điệu
bài hát
Hoạt động 2:Hát kết hợp vận động phụ hoạ
Hướng dẫn HS hát kết hợp vỗ gõ đệm theo phách
Hướng dẫn HS hát và vỗ tay hoặc gõ đệm theo tiết tấu
lời ca.
Hướng dẫn HS hát kết hợp nhún chân nhòp nhàng
theo nhòp , phách mạnh nhún chân trái 2 tay chống hông
Củng cố – dặn dò
Củng cố bằng cách hỏi tên bài hátvừa học, tên tác
giả.cả lớp đứng hát và vỗ tay theo nhòp, phách
GV nhận xét ,dặn dò
Ngồi ngay ngắn, chú ý nghe
Tập đọc lời ca
Tập hát từng câu theo Hd của GV
Hát lại nhiều lần
Hát kết hợp vỗ gõ đệm theo phách
Hát gõ đệm theo tiết tấu lời ca
Hs thực hiện theo hướng dẫn GV
HS ghi nhớ
12
THIẾT KẾ ÂM NHẠC LỚP BỐN
Lê Gioan
TIẾT 13
ÔN TẬP BÀI HÁT : Cò lả
TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN số 4
I.Mục tiêu:
- HS hát thuộc lời , đúng giai điệu và thể hiện sắc thái của bài Cò lả
- Đọc đúng cao độ và trường độ bài TĐN số 4 kết hợp gõ đệm theo phách . Tập đọc nhạc
diễn cảm, thể hiện tính chất mềm mại của giai điệu
II.Chuẩn bò của giáo viên:
- Nhạc cụ quen dùng, băng đóa nhạc
- Bản nhạc bài TĐN số 4: Con chim ri
III.Hoạt động dạy học:
1.Ổn đònh tổ chức, nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn
2.Kiểm tra bài cũ:
3.Bài mới :
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Ôn tập hát Cò lả
Hướng dẫn HS ôn tập bài hát chú ý giữ đúng nhòp và
đều
GV hướng dẫn HS hát kết hợp vỗ hoặc gõ đệm theo
nhòp
GV nhận xét và sửa đổi với những em chưa vỗ, hát
đúng nhòp
Tập biểu diễn bài hát
GV chỉ đònh từng tổ nhóm đứng tại chỗ trình bày bài hát
Hướng dẫn HS vài động tác phụ hoạ.
Ôn kỹ năng hát đối đáp
GV kiểm tra HS trình bày bài hát trước lớp với các hình
thức :đơn ca, song ca , tốp ca, trình bày bài hát kết hợp
gõ đệm theo hai âm sắc.
Hoạt động 2: Tập đọc nhạc : TĐN số 4
HS tập nói tên nốt
GV gõ tiết tấu , HS thực hiện lại
GV đàn giai điệu, HS đọc nhạc, hát lời kết hợp gõ đệm
theo phách.
Yêu cầu HS đọc TĐN diễn cảm, thể hiện tính chất mềm
mại của giai điệu
Củng cố – dặn dò
Củng cố bằng cách hỏi tên bài hát vừa học, tên tác giả.
Cả lớp đứng hát và vỗ tay theo nhòp, phách
GV nhận xét, dặn dò
Hát kết hợp vỗ gõ đệm theo nhòp
Từng tốp đứng hát theo hướng dẫn
của GV
HS hát với tốc độ vừa phải, hát nhẹ
nhàng, thể tình cảm vui tươi.
HS thực hiện theo .
HS hát gõ đệm
HS nói tên nốt
HS đọc nhạc , hát lời gõ phách
HS trình bày
HS nghe và ghi nhớ.
13

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×