Tải bản đầy đủ

Giáo án các tiết ôn lớp 3 - tuần 23

Kế hoạch bài dạy tuần 23
ÔN LUYỆN TỪ & CÂU
I – Mục tiêu:
- Giúp HS củng cố hiểu biết về các cách nhân hóa.
- Ôn luyện cách đặt và trả lời câu hỏi: Như thế nào?
- Giáo dục HS yêu thích môn học.
II – Nội dung ôn:
1)Đọc các dòng thơ sau và nêu từ ngữ chỉ các sự vật được nhân hóa.
a- Phì phò như bễ
Biển mệt thở rung
b- Ngàn con sóng khỏe
Lon ta lon ton
2)Đặt câu hỏi cho bộ phận gạch dưới trong mỗi câu sau:
a- Khi còn bé, Anh-xtanh rất tinh nghòch.
b- Mô-da là một nhạc só thiên tài.
c- Cầu thủ Hồng Sơn đi bóng rất điêu luyện.
Kế hoạch bài dạy tuần 23
TẬP LÀM VĂN
ÔN TẬP
I – Mục tiêu:
- Củng cố về kể một vài điều về một người lao động trí óc mà em biết.

- Rèn cho HS viết lại những điều em vừa kể thành một đoạn văn.
- Yêu thích môn tiếng Việt.
II – Nội dung:
- Kể lại những điều em biết về một người lao động trí óc.
Kế hoạch bài dạy tuần 23
ÔN CHÍNH TẢ
I – Mục tiêu:
- Giúp HS viết bài tốt, HS viết đúng chính tả đoạn văn trong bài “Nhà ảo thuật”.
- Kỹ năng trình bày sạch, đẹp bài viết chính tả.
- Giáo dục HS ý thức rèn chữ giữ vở.
II – Nội dung:
- GV cho HS tìm hiểu từ khó: Xô-phi, Mác, quảng cáo.
- GV đọc cho HS viết.
- Chấm.
- Sửa bài.
- Nhận xét.
Kế hoạch bài dạy tuần 23
ÔN TOÁN
I – Mục tiêu:
- Nắm lại nội dung các dạng toán đã học.
- Rèn kỹ năng tính nhanh, đúng.
- Giáo dục tính chính xác, cẩn thận.
II – Nội dung:
1)Tính:
1248 1179 2425 3009
x 3 x 4 x 2 x 4
2)Tính chu vi thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 8 dam, chiều rộng 125 m.
Kế hoạch bài dạy tuần 23
ÔN TẬP ĐỌC
I – Mục tiêu:
- Giúp HS củng cố lại các bài đã học.
- Rèn kó năng đọc đúng, đọc diễn cảm, trôi chảy.
- Giáo dục HS hiểu nội dung bài và trả lời câu hỏi tốt.
II – Nội dung ôn:
T ghi các bài trong tuần vào thăm cho HS bốc thăm và trả lời câu hỏi phía sau bài.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×