Tải bản đầy đủ

Quy trình công nghệ, tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Kiểm toán và tư vấn (A&C)

Báo cáo tổng hợp
Lời nói đầu
Nền kinh tế nớc ta đang trong quá trình chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hoá
tập trung sang nền kinh tế thị trờng có sự quản lý của nhà nớc, đáp ứng sự đòi hỏi tất
yếu của công cuộc đổi mới cải cách hành chính nhà nớc và xây dựng nhà nớc pháp
quyền. Trong điều kiện đó, hoạt động kiểm toán là hoạt động hết sức mới mẻ. Tuy
nhiên, với chức năng xác minh và bày tỏ ý kiến của mình, kiểm toán đã góp phần
quan trọng vào việc đảm bảo tính trung thực và hợp lý của các bảng khai tài chính, từ
đó đem lại sự thành công cho một doanh nghiệp hay một tổ chức kinh doanh. Đồng
thời, kết quả kiểm toán đã góp phần đáng kể vào việc lập lại trật tự kỷ cơng trong
quản lý các hoạt động kinh tế tài chính.
Trong nền kinh tế thị trờng, số lợng dịch vụ kiểm toán ngày càng tăng lên kéo
theo là số lợng ngời sử dụng các thông tin tài chính sau khi đợc kiểm toán ngày càng
tăng đòi hỏi các kiểm toán viên phải tuân thủ chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp khi
thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính.
Việc đa sinh viên đi thực tập ở các Công ty Kiểm toán là nhằm giúp các sinh
viên có điều kiện tiếp cận gần hơn và có những định hớng rõ ràng cho nghề nghiệp
của mình trong tơng lai. Và qua thời gian đầu thực tập tại Công ty Cổ phần Kiểm toán
và t vấn với sự hớng dẫn tận tình của thầy giáo Phan Trung Kiên và sự giúp đỡ của
các anh chị, cô chú trong Công ty đã tạo điều kiện cho em có những hiểu biết sơ bộ
về Công ty nói chung và chi nhánh của Công ty ở Hà Nội nói riêng và hoàn thành báo

cáo thực tập tổng hợp của mình.
Báo cáo thực tập của em gồm những nội dung sau:
Chơng I. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty cổ phần Kiểm toán và
t vấn
Chơng II. Tổ chức quản lý của Công ty cổ phần Kiểm toán và t vấn
Chơng III. Quy trình công nghệ, tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần
Kiểm toán và t vấn (A&C)
Em xin chân thành cảm ơn!
Hà Nội ngày 17 tháng 1 năm 2005
Sinh viên
Võ Thị Thanh Huyền
Võ Thị Thanh Huyền Kiểm toán 43b 1
Báo cáo tổng hợp
Chơng I. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty
cổ phần Kiểm toán và t vấn
I Lịch sử hình thành và phát triển
Công ty Kiểm toán và t vấn (A&C) là doanh nghiệp nhà nớc đợc thành lập
theo Quyết định số 140 TC/QĐ/TCCB ngày 26/03/1992, Quyết định số 107
TC/QĐ/TCCB ngày 13/02/1995 của Bộ trởng Bộ tài chính. Từ năm 1992 là chi
nhánh của Công ty Kiểm toán Việt Nam (VACO), sau đó Công ty tách ra và thành
lập lấy tên là Công ty Kiểm toán và t vấn (A&C). Công ty hoạt động theo giấy
phép kinh doanh số 102218 do Uỷ ban Kế hoạch Thành phố Hồ Chí minh cấp
ngày 13 tháng 3 năm 1995.
Sau 12 năm hoạt động, Công ty Kiểm toán và t vấn đã đợc Bộ tài chính chọn
là một trong những Công ty lớn đầu tiên của Bộ tài chính tiến hành chuyển đổi
hình thức sở hữu từ Doanh nghiệp Nhà nớc sang Công ty cổ phần theo Quyết định
số 1962/QĐ-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2003 của Bộ trởng Bộ tài chính. Công ty
chính thức đổi tên thành Công ty cổ phần Kiểm toán và t vấn.
Tên giao dịch: auditing and consulting joint stock company
Tên viết tắt: A&C CO
Trụ sở chính: 229 Đồng Khởi Phòng Bến Nghé Quận I Thành phố
Hồ Chí Minh.
Ngoài ra Công ty còn mở các chi nhánh, văn phòng đại diện:
- Chi nhánh tại Hà Nội: 877 Hồng Hà - Quận Hoàn Kiếm Thành phố

Nội.
- Chi nhánh tại Nha Trang: 100 Quang Trung Thành phố Nha Trang
Công ty cổ phần Kiểm toán và t vấn (A&C) hoạt động theo Giấy phép đăng
ký kinh doanh số 4103001964 do Sở Kế hoạch và Đầu t Thành phố Hồ Chí Minh
cấp ngày 09 tháng 12 năm 2003.
Giá trị doanh nghiệp tại thời điểm cổ phần hoá 31/12/2002
Giá trị thực tế của doanh nghiệp: 17.422.521.000 đồng
Võ Thị Thanh Huyền Kiểm toán 43b 2
Báo cáo tổng hợp
Vốn điều lệ là: 5.045.000.000 đồng
Trong đó:
Vốn Nhà nớc ( Bộ Tài chính ) chiếm 51% vốn điều lệ
Vốn cổ đông (các cán bộ kiểm toán viên) chiếm 49% vốn điều lệ
Mệnh giá 1 cổ phần: 100.000 đồng
Tổng số cổ phần phát hành: 50.450 cổ phần
Trong đó:
Cổ phần nhà nớc nắm giữ: 25.780 cổ phần (51%)
Cổ phần bán ra: 24.720 cổ phần (49%)
Đối với chi nhánh Công ty tại Hà Nội, đợc thành lập theo Quyết định số
1144 QĐ - UB ngày 1 tháng 3 năm 2001 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội.
Đăng ký kinh doanh số 3188 ngày 06/03/2001. Trớc đó, năm 1999 chi nhánh của
Công ty đã đợc thành lập dới dạng văn phòng đại diện tại Hà Nội.
Trải qua gần 13 năm thành lập và hoạt động, Công ty đã không ngừng phát
triển cả về số lợng và chất lợng dịch vụ cung cấp. Nhờ có chính sách đúng đắn, h-
ớng phát triển hợp lý cùng với một đội ngũ cán bộ công nhân viên trẻ trung có
trình độ nghiệp vụ, hiện nay Công ty cổ phần Kiểm toán và t vấn là một trong
những Công ty hàng đầu tại Việt nam chuyên cung cấp các dịch vụ và t vấn thuộc
các lĩnh vực Quản trị doanh nghiệp, Tài chính kế toán, Thuế, Đầu t Công ty ngày
càng có uy tín trong và ngoài nớc, bằng chứng là ngày càng có thêm nhiều khách
hàng mới và vẫn giữ vững mối quan hệ lâu dài với các khách hàng cũ. Thu nhập
của cán bộ công nhân viên ngày càng tăng, mọi nghĩa vụ đối với Nhà nớc đều đợc
Công ty thực hiện đầy đủ.
II. Khách hàng và các lĩnh vực hoạt động
1. Khách hàng
Công ty A&C đã và đang phục vụ cho gần 1000 khách hàng hoạt động trong
mọi lĩnh vực, bao gồm:
- Doanh nghiệp có vốn đầu t nớc ngoài, hợp đồng hợp tác kinh doanh hoạt
động theo Luật đầu t nớc ngoài tại Việt nam, các văn phòng đại diện, các Doanh
nhân nớc ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.
Võ Thị Thanh Huyền Kiểm toán 43b 3
Báo cáo tổng hợp
- Doanh nghiệp Việt Nam thuộc mọi lĩnh vực ngành nghề và hình thức sở
hữu khác nhau
- Ban quản lý Dự án Công trình đầu t XDCB
- Các cơ quan, Tổ chức trong nớc và Quốc tế có nhu cầu cung cấp dịch vụ.
Đặc biệt, Công ty đã tham gia Kiểm toán nhiều Tổng Công ty lớn nh:
- Tổng Công ty Điện lực Việt Nam
- Tổng Công ty bu chính viễn thông Việt nam
- Tổng Công ty Than Việt Nam
- Tổng Công ty Thép Việt Nam
- Tổng Công ty Dệt may Việt Nam
- Tổng Công ty Xi măng Việt Nam
- Tổng Công ty Hoá chất Việt Nam
- Tổng Công ty Giấy Việt Nam
- Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam
- Ngân hàng Công thơng Việt Nam
- Ngân hàng ngoại thơng Việt Nam
.
A&C là một Công ty kiểm toán độc lập hoạt động trong lĩnh vực kiểm toán
và t vấn và có khả năng cung cấp các dịch vụ: Kiểm toán Báo cáo tài chính, Kiểm
toán báo cáo dự toán và quyết toán công trình đầu t XDCB, Kiểm toán Báo cáo
kinh phí dự án, t vấn tài chính, thuế, đầu t, xây dựng, xác định giá trị doanh
nghiệp, Dịch vụ kế toán, Giám định tài chính kế toán, Dịch vụ bồi dỡng, cập nhật
kiến thức, nghiệp vụ Kiểm toán, Kế toán - tài chính thuế và các chơng trình có
liên quan trong lĩnh vực kinh tế thị trờng, cho thuê văn phòng làm việc
2. Lĩnh vực hoạt động
Các lĩnh vực hoạt động chủ yếu của Công ty bao gồm:
a. Kiểm toán Báo cáo tài chính.
Đây là lĩnh vực hoat động chủ yếu của Công ty. Với hơn 600 khách hàng
thuộc mọi loại hình doanh nghiệp ở các ngành nghề khác nhau. Công việc kiểm
toán hàng năm đợc tiến hành bằng các đợt kiểm toán sơ bộ và kiểm toán kết thúc
Võ Thị Thanh Huyền Kiểm toán 43b 4
Báo cáo tổng hợp
theo lịch trình đã thoả thuận với khách hàng. Quy trình Kiểm toán Báo cáo tài
chính đợc xây dựng trên cơ sở tuân thủ chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam hiện
hành; Tuân thủ chuẩn mực và thông lệ chung của quốc tế; Các nguyên tắc đạo đức
nghề nghiệp Kiểm toán: độc lập, chính trực, khách quan, thận trọng và bảo mật
các thông tin có đợc trong quá trình kiểm toán, đồng thời cũng phù hợp với thực
tiễn hoạt động kinh doanh và môi trờng luật pháp Việt Nam. Kiểm toán Báo cáo
tài chính kết hợp với hỗ trợ thông tin và t vấn nhằm hoàn thiện hệ thống kiểm soát
nội bộ, hoàn thiện công tác tổ chức kế toán, quản lý tài chính của doanh nghiệp và
trong nhiều trờng hợp Công ty đã giúp doanh nghiệp bảo vệ quyền lợi hợp pháp,
chính đáng của mình.
b. Thẩm định, Kiểm toán đầu t và xây dựng cơ bản.
Hoạt động thẩm định, Kiểm toán quyết toán vốn đầu t và xây dựng cơ bản là
một trong những hoạt động nổi trội của A&C. Các dịch vụ mà Công ty đã, đang và
sẵn sàng cung cấp cho khách hàng thuộc mọi lĩnh vực trên toàn quốc bao gồm:
- Kiểm toán quyết toán vốn đầu t dự án trong các lĩnh vực kinh tế, văn hoá,
xã hội.
- Kiểm toán xác định giá trị Dự toán, giá trị quyết toán công trình đầu t xây
dựng cơ bản.
+ Công trình Dân dụng (các khu căn hộ, chung c, khách sạn, văn phòng).
+ Công trình giao thông vận tải (cầu đờng, sân bay, bến cảng )
+ Công trình Công nghiệp, đặc biệt là công trình nghành điện (thuỷ điện,
nhiệt điện ).
+ Công trình Nông nghiệp, thuỷ lợi
+ Các loại hình công trình khác
- Thẩm định giá trị tài sản là nhà cửa, đất đai, máy móc thiết bị, phơng tiên
vận tải
- T vấn đầu t và xây dựng cơ bản
Các dịch vụ thực hiện dựa trên cơ sở tuân thủ những quy định hiện hành của
Nhà nớc về Quản lý Đầu t xây dựng cơ bản đối với các loại Dự án có vốn đầu t n-
ớc ngoài, vốn đầu t trong nớc, tôn trọng tính hiện hữu, hợp lý và tính thị trờng.
Võ Thị Thanh Huyền Kiểm toán 43b 5
Báo cáo tổng hợp
Các báo cáo đợc kiểm toán sẽ giúp khách hàng hoàn tất thủ tục và các bớc
phê duyệt Quyết toán Vốn đầu t, giá trị Quyết toán công trình đầu t xây dựng cơ
bản trớc khi công trình đợc đa vào sử dụng, đồng thời kết quả các dịch vụ trên sẽ
cung cấp cho khách hàng những thông tin về tài liệu, số liệu đáng tin cậy trong
việc lựa chọn đối tác đầu t, cùng các mục đích thế chấp, chuyển nhợng, cổ phần
hoá, giải thể, phá sản doanh nghiệp theo Luật.
c. Dịch vụ t vấn
- Về thuế: t vấn cho các doanh nghiệp về các Luật thuế có liên quan nh:
Luật thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế
xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt
Thực hiện dịch vụ về kê khai thuế, khiếu nại thuế, hoàn thuế đảm bảo quyền
lợi của các doanh nghiệp trong lĩnh vực thuế và tôn trọng Luật pháp Nhà nớc đã
ban hành.
- Về dịch vụ pháp lý: soạn thảo hồ sơ và thực hiện đăng ký hội thảo kế toán,
thành lập doanh nghiệp, điều chỉnh giấy phép đầu t, xác định, xác định tỷ lệ nội
địa hoá, cung cấp các thông tin, văn bản pháp lý có liên quan đến đơn vị.
- Hoạt động t vấn khác: theo yêu cầu của khách hàng trên các phơng diện có
liên quan đến Pháp luật, quản trị doanh nghiệp, đầu t .
Hoạt động t vấn của Công ty đợc thực hiện dới nhiều hình thức nh trao đổi
trực tiếp với từng khách hàng, tổ chức sinh hoạt nghiệp vụ thờng kỳ và tổ chức hội
thảo chuyên đề hàng năm với khách hàng. Công ty tiến hành hợp tác với các tổ
chức nghề nghiệp Quốc tế hoặc các cơ quan quản lý Nhà nớc nhằm đạt đợc yêu
cầu về chất lợng và hiệu quả phục vụ khách hàng.
d. Đào tạo
A&C thờng xuyên tổ chức các lớp bồi dỡng Kế toán trởng, tạo điều kiện cho
khách hàng có cơ sở bổ nhiệm Kế toán trởng theo tiêu chuẩn quy định của Nhà n-
ớc. Tất cả các thành viên trong Hội đồng quản trị và ban Giám đốc của Công ty
đều là những ngời có kinh nghiệm giảng dạy và quản lý đào tạo từ nhiều năm ở
các trờng Đại học. Các thành viên này có khả năng xây dựng các chơng trình huấn
Võ Thị Thanh Huyền Kiểm toán 43b 6
Báo cáo tổng hợp
luyện và tổ chức thành công các khoá học thuộc các chuyên đề Kế toán, Kiểm
toán, Phân tích tài chính, Thẩm định Dự án đầu t theo yêu cầu khách hàng.
Riêng với mục tiêu đào tạo nội bộ để không ngừng nâng cao chất lợng, hiệu
quả phục vụ và đa dạng hoá các loại hình dịch vụ cung cấp cho khách hàng, Công
ty luôn coi trọng việc cập nhật thông tin, thực hiện các chơng trình đầo tạo, bồi d-
ỡng và hợp tác quốc tế nhằm chuyên nghiệp hoá nghề nghiệp và đội ngũ nhân
viên, đảm bảo phát triển vững chắc trong cơ chế thị trờng và thích ứng với quá
trình hội nhập kinh tế với khu vực và thế giới.
e. Dịch vụ kế toán
Từ lúc thành lập đến nay, A&C đã không ngừng nâng cao đội ngũ nhân viên
cả về số lợng và chất lợng. Với đội ngũ nhân viên đợc đào tạo chuyên nghiệp,
A&C đã nhiều năm đợc khách hàng tín nhiệm trong các dịch vụ kế toán sau:
- T vấn tổ chức và hoàn thiện công tác kế toán.
- Ghi sổ kế toán, lập báo cáo tài chính và báo cáo khác theo yêu cầu của
khách hàng.
- Cài đặt phần mềm kế toán.
- Tổ chức đào tạo và tuyển chọn nhân viên kế toán theo yêu cầu của khách
hàng.
Cơ cấu dịch vụ của Công ty:
- 80% doanh thu là thuộc về Kiểm toán Báo cáo tài chính
- 15% doanh thu thuộc về Kiểm toán công trình XDCB
- 5% doanh thu thuộc về t vấn kế toán, thuế, phần mềm kế toán, đào tạo
3. Đội ngũ nhân viên
Sau hơn 12 năm hoạt động (1992 2004), A&C đã xây dựng đợc đội ngũ
gồm 250 Kiểm toán viên và nhân viên chuyên nghiệp. Trong đó 60% số nhân viên
Kiểm toán có chứng chỉ kiểm toán viên do Bộ tài chính cấp, 70% nhân viên có từ
2 bằng cử nhân trở lên (trong đó 58 ngời có bằng cử nhân Luật), 15% nhân viên có
bằng thạc sĩ hoặc bằng kiểm toán viên Quốc tế (ACCA) hoặc đang đợc đào tạo
theo chơng trình ACCA.
Võ Thị Thanh Huyền Kiểm toán 43b 7
Báo cáo tổng hợp
Trong quá trình hoạt động, đội ngũ Kiểm toán viên đợc đào tạo liên tục
nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng và bản lĩnh nghề nghiệp cùng các
kiến thức bổ trợ về Pháp luật, Kinh tế, Kỹ thuật, Thị trờng để có khả năng đa
dạng hoá các loại hình dịch vụ cung cấp cho khách hàng.
Ngoài các chơng trình đào tạo trong nớc, các Kiểm toán viên còn đợc đi tu
nghiệp và đào tạo qua các hình thức khảo sát, huấn luyện, thực hành tại các nớc
Malaysia, Singapore, Philippines, Hongkong, Anh, Pháp, Bỉ, Ireland do Công ty
tổ chức cùng các chơng trình hỗ trợ của Bộ tài chính, EURO TAPVIET và do các
tổ chức nghề nghiệp quốc tế khác.
Trong quá trình phục vụ khách hàng, kinh nghiệm nghề nghiệp, hiệu quả
công việc và sự tận tụy của các nhân viên trong Công ty đã tạo nên sự thành công
cho A&C.
III. Tổ chức quản lý của Công ty cổ phần Kiểm toán và t vấn
1. Cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần Kiểm toán và t vấn
Công ty cổ phần Kiểm toán và t vấn đợc tổ chức theo sơ đồ sau:
Võ Thị Thanh Huyền Kiểm toán 43b 8
Báo cáo tổng hợp
giám đốc
chi
nhánh

nội
Phó giám
đốc đốc
Phó giám
đốc
Phó giám
đốc
Phó giám
trang
nha
nhánh
chi
hội đồng quản trị
Quan hệ chỉ đạo quản lý
Sơ đồ 1: Bộ máy quản lý của Công ty cổ phần Kiểm toán và t vấn
- HĐQT của Công ty gồm có 6 thành viên, là cơ quan quản lý cao nhất của
Công ty, thực hiện chức năng quản lý mọi hoạt động của Công ty, có toàn quyền
nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi
của Công ty.
Thành phần ban lãnh đạo Công ty gồm:
- Ông: Võ Hùng Tiến - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty
Là ngời đại diện về t cách pháp nhân của doanh nghiệp. Giám đốc là ngời
chịu trách nhiệm trớc pháp luật, có quyền quyết định nhiệm vụ kinh doanh của
doanh nghiệp. Giám đốc lãnh đạo toàn diện, phụ trách chung công tác tổ chức
quản lý toàn Công ty và công tác tài chính. Đông thời, Giám đốc cũng là ngời
Võ Thị Thanh Huyền Kiểm toán 43b 9
Báo cáo tổng hợp
kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc, các phòng ban chức
năng của Công ty và công việc của các Phó Giám đốc
- Ngoài Giám đốc còn có các phó Giám đốc và các trởng phòng.
Phó Giám đốc phụ trách Kiểm toán Báo cáo tài chính và phòng Kiểm toán 1
Phó Giám đốc phụ trách về đào tạo và phòng Kiểm toán 2
Phó Giám đốc phụ trách chi nhánh Nha Trang Khánh Hoà và Phòng
Kiểm toán 3
Phó Giám đốc phụ trách chi nhánh Hà Nội
Phó Giám đốc phụ trách Kiểm toán các dự án đầu t XDCB và phòng Kiểm
toán đầu t XDCB
Trởng phòng Kiểm toán 4 kiêm Chủ tịch Công đoàn
Trởng phòng Quản trị Tổng hợp kiêm Kế toán trởng
Các Phó Giám đốc có chức năng giúp việc Giám đốc, đợc Giám đốc uỷ
nhiệm quản lý, điều hành một số lĩnh vực theo sự phân công cụ thể, thực hiện
nhiệm vụ theo kế hoạch hoặc chủ trơng đã đợc Giám đốc phê duyệt, chịu trách
nhiệm trớc pháp luật và trớc Giám đốc Công ty trong việc thực hiện nhiệm vụ đợc
phân công.
Trong lĩnh vực Kiểm toán, Công ty thiết kế và xây dựng chơng trình Kiểm
toán, các Chi nhánh hoạt động theo Điều lệ Công ty và tuân theo những tiêu chuẩn
kỹ thuật nghiệp vụ đã đợc Công ty xây dựng.
Các chi nhánh đều có t cách pháp nhân, hoạt động kinh doanh theo đăng ký
kinh doanh của Chi nhánh nhng hạch toán phụ thuộc. Các chi nhánh không tính lãi
(lỗ) hoạt động mà chỉ lập Báo cáo thu chi, kết quả hoạt động tính vào kết quả
chung của cả Công ty.
Chi nhánh tiến hành ghi chép và lu giữ các Báo cáo Kiểm toán theo quy
định ghi chép cụ thể của Công ty. Sau đó, hàng năm, Chi nhánh tiến hành gửi Báo
cáo về hoạt động của Chi nhánh để Công ty tổng kết và đánh giá hoạt động của
Chi nhánh cũng nh hoạt động của cả Công ty.
Hoạt động của các Chi nhánh chủ yếu dựa vào khả năng ký kết hợp đồng
của mình. Tuy nhiên, Chi nhánh cũng tiến hành giúp Công ty một số hợp đồng do
Võ Thị Thanh Huyền Kiểm toán 43b 10

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×