Tải bản đầy đủ

Tài liệu Chính tả - Nghe, viết - LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG pdf

Chính tả: Nghe- viết: LUẬT BẢO VỆ
MÔI TRƯỜNG
PHÂN BIỆT ÂM ĐẦU L/N, ÂM CUỐI N/NG
I. Mục tiêu, nhiệm vụ:
- Nghe- viết đúng chính tả bài Luật Bảo vệ môi trường. Hiểu và nắm được
cách trình bày một điều cụ thể trong bộ luật Nhà nước.
- Ôn chính tả phương ngữ: Luyện viết đúng những từ ngữ có âm đầu (l/n)
hoặc âm cuối (n/ng) dễ lẫn đối với HS địa phương.
II. Đồ dùng dạy học:
- Phiếu để ghi các cặp tiếng cho HS bốc thăm.
- Bút dạ, băng dính, phiếu khổ to để HS làm bài tìm từ nhanh.
III. Các hoạt động dạy- học:

Hoạt động giáo viên Hoạt động học
sinh
1. Kiểm tra: (4')
2. Bài mới:
Hoạt động 1: Giới thiệu bài. (1')
Hoạt động 2: Viết chính tả. (20’)
a) Cho HS đọc bài chính tả.
- Luyện viết những từ khó.

b) GV đọc cho HS viết chính tả.
c): Chấm, chữa bài.
- GV đọc toàn bài. - HS tự soát lỗi.
- GV chấm 5- 10 bài. - HS đổi vở cho
nhau sửa lỗi
- GV nhận xét chung.
Hoạt động 3: Làm bài tập. (8’)
a) Hướng dẫn HS làm BT 2. (4’)
- Cho HS đọc yêu cầu đề và giao việc.
- GV tổ chức cho HS làm bài dưới hình thức trò
chơi: Thi viết nhanh.

- GV nhận xét, chốt lại.
b) Hướng dẫn HS làm BT3. (4’)
- Cho HS đọc yêu cầu đề và giao việc.
- Cho HS làm bài + trình bày kết quả.
- GV phát phiếu cho HS. - Lớp nhận xét.
- GV nhận xét.
3. Củng cố, dặn dò: (2')
- GV nhận xét tiết học.
- Chuẩn bị bài tiếp.
Rút kinh nghiệm :
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×