Tải bản đầy đủ

Tài liệu Bài 26: Cảm ứng ở động vật doc

Bμi 26
I- Khái niệmcảm ứng ở ĐV:
Cho 1 vài VD
về cảm ứng ở
TV và ở ĐV?
Khi trời rét,
chim sẻ xù lông
để giữấmcơ
thể.
Vậycảm ứng ở
ĐV là gì?
I- Khái niệmcảm ứng ở ĐV:
Cảm ứng ở ĐV
có gì khác với
cảm ứng ở
TV?
- Cảm ứng là khả năng tiếpnhận kích thích và pứ lạicác
kích thích từ mt sống đảmbảo cho SV tồntại & phát triển.
- Ởđộng vậtcótổ chứcTK,
phảnxạ là mộtdạng điểnhình

củacảm ứng.
#
I- Khái niệmcảm ứng ở ĐV:
- Cảm ứng là khả năng tiếpnhận kích thích và pứ lạicác
kích thích từ mt sống đảmbảo cho SV tồntại & phát triển.
- Ởđộng vậtcótổ chứcTK, phảnxạ là mộtdạng điểnhình
củacảm ứng. Phảnxạ thựchiện đượclànhờ cung phảnxạ.
-Một cung phảnxạ gồmcácbộ phận:
+ Bộ phậntiếpnhậnKT(thụ thể hoặccơ quan thụ cảm).
+ Bộ phận phân tích và tổng hợp thông tin để quyết định
hình thứcvàmức độ phản ứng. (HTK).
+ Bộ phậnthựchiện phản ứng (cơ, tuyến…)
Một cung phảnxạ gồm
những bộ phận nào?
T Mộtbạnlỡ chạm tay vào gai nhọnvàcóphản ứng rụttay
lại. Hãy chỉ ra tác nhân kích thích, bộ phậntiếpnhậnkích
thích, bộ phậnphântíchvàtổng hợp thông tin, bộ phận
thựchiệnphản ứng củahiệntượng trên?
#
(Gai nhọn)
Cơ tay
Bộ phậntiếp
nhậnkíchthích
Tác nhân kích
thích
Bộ phận phân tích và
tổng hợp thông tin
Bộ phậnthực
hiệnphản ứng
SƠ ĐỒ MỘT CUNG PHẢN XẠ
T
Hãy nghiên cứu mục II, III v quan sát các hình ảnh sau rồi
thảo luận để honthnh phiếu học tập số 01.
Các nhóm động vật không có hệ thần kinh (1-2) v có
hệ thần kinh (3-8)
1
2 3
4
5
6


7 8
T
Hãy nghiên cứu mục II, III v quan sát các hình ảnh sau rồi
thảo luận để honthnh phiếu học tập số 01.
Hình 26.1: Hệ thần kinh lới
Mắt
Não
Não
Hạch thân
Dây TK
Não
Hạch
ngực
Hạch
bụng
Dây
TK
Động vật
nguyên sinh
Ruột khoang
(thủy tức)
Chân Khớp
Nhóm động
vật
Đặc điểm tổ chức TK
Hình thức
cảm ứng
Ưu, nhợc điểm
Động vật
nguyên sinh
Ruột khoang
(thủy tức)
Chân Khớp
Nhóm động
vật
Đặc điểm tổ chức TK
Hình thức
cảm ứng
Ưu, nhợc điểm
Cha có tổ chức thần kinh,
nhận biết v trả lời kích
thích bằng các vi sợi
Chuyển động cơ
thể bằng co rút
chất nguyên sinh
Phản ứng chậm,
thiếu chính xác,
tốn nhiều năng lợng
Các tế bo thần kinh
nằm rải rác trong cơ thể,
liên hệ với nhau qua
các sợi thần kinh
Phản ứng
tonthân
Phản ứng nhanh hơn,
tiêu tốn năng lợng,
thiếu chính xác.
Hệ thống hạch TK nằm
dọc theo chiều dicơtheo
mỗi hạch điều khiển hoạt
động của một vùng xác định
Phản ứng
theo vùng
Phản ứng nhanh hơn,
đỡ tiêu tốn năng lợng,
chính xác hơn.
T
Hãy giải thích tại sao hệ thần kinh chuỗi hạch lại có u điểm hơn hệ thần
kinh lới? Từ đó honthnh câu trắc nghiệm sau đây.
Đáp án no sau đây không phải lu điểm của hệ thần kinh chuỗi hạch
B.
C.
D.
A.
Nhờ có hạch thần kinh nên số lợng tế bothầnkinhcủa
động vật tăng lên.
Do cáctếbo thần kinh trong hạch nằm gần nhau v hình thnh
nhiều mối liên hệ với nhau nên khả năng phối hợp hoạt động
giữa chúng đợc tăng cờng.
Nhờ các hạch thần kinh liên hệ với nhau nên khi kích thích nhẹ
tại một điểm thì gây ra phản ứng ton thân v tiêu tốn nhiều
năng lợng.
Do mỗi hạch thần kinh điều khiển một vùng xác định trên cơ thể
nên động vật phản ứng chính xác hơn so với hệ thn kinh dạng lới.
Quan sát hình sau đây v trình by sự tiến hóa của tổ chức thần kinh ở các nhóm động
vật khác nhau.
1
2 3
4
5
6
7 8

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×