Tải bản đầy đủ

Tài liệu TIẾT 1 – Bài mở đầu - GIỚI THIỆU MÔN HỌC ÂM NHẠC Ở TRƯỜNG THCS ppt

TIẾT 1 – Bài mở đầu
- GIỚI THIỆU MÔN HỌC ÂM NHẠC Ở TRƯỜNG THCS
- TẬP HÁT QUỐC CA

I, MỤC TIÊU BÀI DẠY
- Học sinh có khái niệm về nghệ thuật âm nhạc
- HS nắm được âm nhạc gồm có 3 phân môn : Học hát, nhạc lý, tập đọc nhạc và
âm nhạc thường thức. Nắm sơ lược từng phân môn
- Ôn lại bài hát “Quốc ca” Việt Nam
II, CHUẨN BỊ
1. Nhạc cụ
2. Băng đĩa
III, TIẾN TRÌNH BÀI DẠY
Ổn định tổ chức
Kiểm tra bài cũ
C. Bài mới
- Giới thiệu bài :
- Các hoạt động :
HOẠT ĐỘNG 1 : GIỚI THIỆU MÔN HỌC ÂM NHẠC Ở TRƯỜNG THCS
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ NỘI DUNG
- GV cùng HS tìm hiểu về khái

niệm về âm nhạc
H. Hàng ngày các em được nghe
những loại âm nhạc nào ?
H. Theo em những tiếng động
cung quanh ta có phải là âm nhạc
không ? Vì sao ?
=> Loài người sử dụng âm nhạc
như một phương tiện để làm cho
đời sống tinh thần phong phú, góp
phần cải tạo và nâng cao chất
lượng cuộc sống
H. Âm nhạc có tác dụng gì ?
- GV giới thiệu cho HS sơ lược về
môn học âm nhạc ở trường THCS
- HS đọc SGK
- HS trả lời
- HS thảo luận theo nhóm bàn
trả lời- HS trình bày dựa theo SGK
- HS lắng nghe
1. Giới thiệu môn học
âm nhạc ở trường
THCS
a. Sơ lược về nghệ thuật
âm nhạc
- Âm nhạc là nghệ thuật
của âm thanh gồm âm
thanh của giọng hát và âm
thanh của các loại nhạc cụ
b. Sơ lược về môn học
- Học hát
- Nhạc lý và tập đọc nhạc
- Âm nhạc thường thức
+ Học hát
+ Nhạc lý, tập đọc nhạc
+ Âm nhạc thường thức

HOẠT ĐỘNG 2 : TẬP HÁT “QUỐC CA”

- GV hát mẫu cho HS nghe
lại bài hát 1 lần
- GV chỉ huy cho cả lớp hát
theo đàn. Chú ý tính chất
hùng tráng, và những chỗ
ngân dài (2 lần)
- GV sửa sai cho HS nếu có
- GV gọi 1 tốp HS hát lại bài
hát, GV nhận xét đánh giá và
sửa sai nếu có
- HS lắng nghe
- HS hát theo nhạc đệm

- HS sửa sai
- NHóm HS thực hiện
2. Tập hát bài “Quốc
ca”D. Củng cố
H. Hôm nay chúng ta được học những nội dung gì ?
E. Dặn dò về nhà
- Học bài cũ
- Sưu tầm một số bài hát của nhạc sĩ Phạm Tuyên
IV, RÚT KINH NGHIỆM SAU BÀI DẠY

***************************

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×