Tải bản đầy đủ

Tài liệu NHỮNG CÂU GIAO TIẾP HÀNG NGÀY doc

NHỮNG CÂU GIAO TIẾP HÀNG NGÀY
Have you had sufficient? Bạn đã ăn đủ chưa?
Have you had dinner yet? Bạn đã ăn tối chưa?
What for day? Ngày nào?
How many people in your party? Có bao nhiêu người trong bữa tiệc của bạn?
We will arrive at 7 p.m . Chúng tôi sẽ đến lúc 7 giờ.
Don’t forget to lock the door! Đừng quên khóa cửa nhé!
I’m afraid I have to leave now. Tôi e rằng tôi phải đi bây giờ.
I’m afraid she can’t go .Tôi e rằng cô ấy không tới.
That’s disgusting! Ghê quá!
You’re so handsome in your picture. Trong hình anh thật đẹp trai.
What do you think? Bạn nghĩ sao?
The tea is very hot! Trà này nóng quá!
This movie is too scary. Bộ phim này quá rùng rợn.
Thanks for the gift. Cám ơn về món quà đó.
I have to thank you all for a wonderful. Tôi phải cảm ơn tất cả các bạn về thời gian tuyệt
vời này!
Turn right at that corner. Rẽ phải ở góc đường đó.
I’ll get off at the next stop.Tôi sẽ xuống ở trạm kế.
Thank you for your help .Cám ơn bạn đã giúp đỡ.
Can you pass me the sugar, please! Bạn vui lòng chuyền dùm tôi lọ đường!

Do you have a tissue? Bạn có khăn giấy không?
Wash you face a brush your teeth. Hãy rửa mặt và đánh răng của bạn đi.
Do you have every thing? Bạn có đủ mọi thứ chứ?
I’m home. Tôi về rồi đây.
Breakfast is really. Bữa sáng đã sẵn sàng.
I’m come .Tôi đến ngay.
Time for breakfast .Đến giờ ăn sáng rồi.
Never mind. Không sao đâu.
For get it. Hãy quên nó đi.
What’s the problem? Có chuyện gì vậy?
What’s sports do you like ? Bạn thích môn thể thao nào?
Are you ok? / Are you all right? Bạn không sao chứ?
What day is it to day? Hôm nay là thứ mấy?
How’s the weather? Thời tiết như thế nào?
Who is this ?Ai đây?
Where’s Mom? Mẹ đâu rồi?
Whose cake is this? Đây là cái bánh của ai?


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×