Tải bản đầy đủ

Tài liệu THUYẾT MINH QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ pptx


LUẬN VĂN
Đề tài: THUYẾT MINH QUY TRÌNH
CÔNG NGHỆ
M.T.R Co.,Ltd
636/3/15 Cong Hoa St. Ward 13, Tan Binh Dist, HCM City
Tel : (+84)-8.812 2270 Fax : (+84)-8.812 2271
1
Thành phố Hồ Chí Minh, tháng năm …..
Thành phố Hồ Chí Minh, tháng năm …..
Mục lục
THUYẾT MINH QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ......................................................................................3
A. CỬA SOLID ( gỗ cứng không ghép)................................................................................................3
1.Công đoạn sản xuất đố : đố dọc và đố ngang......................................................................................4
2. Công đoạn sản xuất Panel solid ( gỗ cứng )........................................................................................6
B. CỬA SOLID ( GỖ CỨNG GHÉP + VENEER DÀY )..................................................................10
1. Công đoạn sản xuất đố : đố dọc và đố ngang...................................................................................10
2. Công đoạn sản xuất Panel solid ( gỗ cứng – cùng loại gỗ với veneer 3~6mm )..............................13
C. CỬA VENEER MỎNG( GỖ CỨNG, MDF, PB, + dán veneer mỏng 0.6mm ) HAY CÒN GỌI
LÀ CỬA CÔNG NGHIỆP (ENGINEERING DOO )..........................................................................17
1 .Công đoạn sản xuất đố : đố dọc và đố ngang...................................................................................17

2 .Công đoạn sản xuất tấm panel ..........................................................................................................21
M.T.R Co.,Ltd
636/3/15 Cong Hoa St. Ward 13, Tan Binh Dist, HCM City
Tel : (+84)-8.812 2270 Fax : (+84)-8.812 2271
2
KÍNH GỬI:................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
EUROPEAN PLASTICS WINDOW JSC.
30 BCD Building, Ly Nam De Street, Hoan Kiem Distric, Ha Noi, Viet Nam
Tel : 84 – 4 – 747 – 4700
Fax : 84 – 4 – 747 – 4768
Attention: Mr Nguyen Canh Hong - General Director
THUYẾT MINH QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ
Cửa đi được làm bằng gỗ solid ( gỗ cứng ) ngày nay đã được thay thế bằng gỗ cứng dán
veneer dày ( 3~6mm) hoặc gỗ cứng dán veneer mỏng ( 0.6mm ) do nguyên liệu gỗ cứng ngày càng
khan hiếm và đắt tiền. Nhu cầu cửa gỗ cứng dán veneer dày ( 3~6mm) hoặc gỗ cứng dán veneer
mỏng ( 0.6mm ) hiện nay trong nước ta nói riêng và trên thế giới nói chung là rất lớn . Công nghệ
sản xuất cửa đi ngày cũng càng được hoàn thiện và được phát triển khá mạnh mẽ trong những năm
gần đây nhờ vào máy móc hiện đại và kỹ thuật xử lý gỗ tiên tiến .Ngòai ra với công nghệ sơn hiện
đại đã giúp việc sản xuất cửa đi ngày càng trở nên hoàn thiện và đạt dược 1 tiêu chuẩn thẩm mỹ tối
đa trong sử dụng.
Cửa đang được hiện hành bao gồm 3 loại cửa như sau :
• Cửa solid ( gỗ cứng không ghép ).
• Cửa solid ( gỗ cứng ghép + veneer dày )
• Cửa veneer ( gỗ cứng , MDF, PB + dán veneer mỏng ).
A. CỬA SOLID ( gỗ cứng không ghép).
Là loại cửa mà các chi tiết đều được làm bằng nguyên liệu gỗ cứng ( đó dọc, đố ngang, panel….)
và có cùng 1 chất liệu gỗ
M.T.R Co.,Ltd
636/3/15 Cong Hoa St. Ward 13, Tan Binh Dist, HCM City
Tel : (+84)-8.812 2270 Fax : (+84)-8.812 2271
3
1.Công đoạn sản xuất đố : đố dọc và đố ngang.
HÌNH 1: ĐỐ DỌC CỪA SOLID
HÌNH 2: ĐỐ NGANG CỬA SOLID


HÌNH 3: MẶT CẮT GHÉP ĐỐ NGANG VỚI ĐỐ DỌC
* Gỗ sau sấy sẽ được đưa qua máy bào 2 mặt hoàn toàn tự động (có trang bị bộ cấp phôi
tự động) : công đoạn này nhằm để đưa phôi về cùng 1 chiều dày bằng nhau để chuẩn bị cho khâu
tiếp theo.
M.T.R Co.,Ltd
636/3/15 Cong Hoa St. Ward 13, Tan Binh Dist, HCM City
Tel : (+84)-8.812 2270 Fax : (+84)-8.812 2271
4
Tên thiết bị : Máy bào 2 mặt GT-610A
* Phôi sau khi đã được bào nhẵn 2 mặt sẽ được đưa qua máy rong 2 cạnh bằng máy cưa
rong nhiều lưỡi ( đối với phôi thẳng ) và qua máy rong 1 lưỡi trên ( đối với phôi bị cong vênh ).
Mục đích của công đoạn này là để tạo phôi có kích thước chiều rộng bằng nhau.
Tên thiết bị : Máy rong nhiều lưỡi SK-300
Tên thiết bị : Máy rong 1 lưỡi trên YFR-303
* Sau đó phôi sẽ được chuyển đến máy cưa cắt : công đoạn này nhằm mục đích cắt phôi
có cùng kích thước chiều dài , loại bỏ các khuyết tật trên gỗ, … để chuẩn bị khấu ghép
Tên thiết bị : Máy cưa cắt ngang YFC-18
* Lựa phôi: đây cũng là một công đoạn quan trọng để phân loại phôi có cùng màu sắc
ghép chung vào 1 tấm (đồng màu) đồng thời cũng là công đoạn loại phôi không đạt yêu cầu (sau
khi bào 2 mặt) tạo thuận lợi cho công đoạn tiếp theo và nâng cao chất lượng sản phẩm.Gỗ sau khi
ghép thường được phân loại theo các tiêu chuẩn như AA (cả 2 mặt đều đẹp không khuyết tật) , AB
(1 mặt đẹp, 1 mặt có khuyết tật),……
Những nguyên tắc cơ bản khi lựa phôi:
- Các mẫu gỗ được ghép phải đồng màu.
- Các mẫu gỗ không bị khuyết tật như công vênh nứt nẻ, mục hoặc bị nấm móc,
thâm màu
- Các đầu mẫu gỗ không có mắt gỗ.
* Phôi sau khi lựa màu, được đưa qua máy lăn keo bề mặt để chuẩn cho công đọan ghép
dày. Phôi sau khi đã được bôi keo sẽ được chuyển sang công đoạn ghép chiều dày bằng máy ghép
ngang cao tầng công đoạn này nhằm để tạo thành các đố dày ghép từ các đố mỏng mà ta đã cắt
theo kích thước mong muốn từ công đoạn trước.
Tên Thiết bị :Máy ghép ngang cao tần KGW-1030H
* Các đố sau khi ghép được đưa qua công đoạn tiếp theo là bào 4 mặt .Mục đích công
đoạn này là làm sạch các bề mặt , đúng quy cách và các mặt phải vuông góc với nhau.
Tên Thiết bị : Máy bào 4 mặt WEINIG – ĐỨC
* Các đố sau khi được bào sạch và đúng quy cách bề dày sẽ được chuyển sang công
đoạn tiếp theo là cắt đúng quy cách chiều dài . công đoạn này nhằm cắt thành các đố dọc và đố
ngang theo kích thước mong muốn .
Tên thiết bị : Máy cưa bàn trượt . NSE-3200 - Ý
M.T.R Co.,Ltd
636/3/15 Cong Hoa St. Ward 13, Tan Binh Dist, HCM City
Tel : (+84)-8.812 2270 Fax : (+84)-8.812 2271
5
* Đố dọc và đố ngang sau khi được cắt đúng quy cách được chuyển sang công đoạn
khoan lổ và chạy mông âm và mộng dương theo đúng biên dạng mong muốn.
Tên thiết : - Máy khoan đa đầu. S23
- Máy Bào 4 mặt 6 trục dao.( đố dọc) WEINIG
- Máy cắt phay 2 đầu.( đố ngang ) RH-46A
- Máy chép hình tròn .(Đố ngang trên ) LH-60
Sơ đồ qui trình
2. Công đoạn sản xuất Panel solid ( gỗ cứng )
HÌNH 4: PANEL CỬA SOLID
* Gỗ sau sấy sẽ được đưa qua máy bào 2 mặt hoàn toàn tự động (có trang bị bộ cấp phôi
tự dộng) : công đoạn này nhằm để đưa phôi về cùng 1 chiều dày bằng nhau để chuẩn bị cho khâu
tiếp theo.
Tên thiết bị : Máy bào 2 mặt GT-610A
* Phôi sau khi đã được bào nhẵn 2 mặt sẽ được đưa qua máy rong 2 cạnh bằng máy cưa
rong nhiều lưỡi (đối với phôi thẳng) và qua máy rong 1 lưỡi trên (đối với phôi bị cong vênh). Mục
đích của công đoạn này là để tạo phôi có kích thước chiều rộng bằng nhau.
M.T.R Co.,Ltd
636/3/15 Cong Hoa St. Ward 13, Tan Binh Dist, HCM City
Tel : (+84)-8.812 2270 Fax : (+84)-8.812 2271
Phôi Bào hai
mặt
Rong Lựa
phôi
Bôi keoGhép Bào 4
Mặt
Cắt
Cắt
Khoan
lỗ
Chạy mông âm,dương theo
đúng biên dạng yêu cầu
6
Tên thiết bị : Máy rong nhiều lưỡi SK-300
Tên thiết bị : Máy rong 1 lưỡi trên YFR-303
* Sau đó phôi sẽ được chuyển đến máy cưa cắt : công đoạn này nhằm mục đích cắt phôi
có cùng kích thước chiều dài , loại bỏ các khuyết tật trên gỗ, … để chuẩn bị khấu ghép
Tên thiết bị : Máy cưa cắt ngang YFC-18
* Lựa phôi: đây cũng là một công đoạn quan trọng để phân loại phôi có cùng màu sắc
ghép chung vào 1 tấm ( đồng màu ) đồng thời cũng là công đoạn loại phôi không đạt yêu cầu ( sau
khi bào 2 mặt ) tạo thuận lợi cho công đoạn tiếp theo và nâng cao chất lượng sản phẩm.
* Phôi sau khi lựa màu, được đưa qua máy lăn keo 2 cạnh để chuẩn cho công đọan ghép
ngang. Phôi sau khi đã được bôi keo sẽ được chuyển sang công đoạn ghép chiều ngang bằng máy
ghép ngang công đoạn này nhằm để tạo phôi thành tấm ván ghép từ các thanh phôi gỗ nhỏ mà ta đã
cắt theo kích thước mong muốn từ công đoạn trước.
Tên Thiết bị : Máy ghép ngang cảo quay ( 20 dàn cao ) IF-20-8-100-50
* Các Panel sau khi được ghép sẽ được chuyển sang công đoạn tiếp theo là bào và chà
nhám thô 2 mặt : công đoạn này nhằm để tạo phôi có độ nhẳn cho phép trước khi gia công. Do bề
mặt ván sau khi ghép sẽ có nhiều keo bám vào do vậy nên dùng máy chà nhám có trục bào để bào
lớp keo trước khi qua 2 trục chà nhám thô.
Tên thiết bị : Máy chà nhám thùng có trục dao bào PR-1100NDA.
* Công đoạn tiếp theo là cắt đúng quy cách các panel đã được sử lý từ công đoạn
trước. công đoạn này nhằm mục đích cắt các panel đúng theo kích thước mong muốn.
Tên thiết bị : Máy cưa bàn trượt . NSE-3200 Ý
* Sau khi các tấm panel được cắt đúng kích thước được chuyển sang công đoạn tiếp
theo là đánh biên dang panel theo mong muốn.
Tên thiết bị : - Máy phay chép hình tự động .LH-62
- Hoặc máy phay chà nhám biên dạng GB-PA2803FC2S
Sơ đồ qui trình
M.T.R Co.,Ltd
636/3/15 Cong Hoa St. Ward 13, Tan Binh Dist, HCM City
Tel : (+84)-8.812 2270 Fax : (+84)-8.812 2271
7
Tất cả các chi tiết được sản xuất từ các công đoạn trên đươc tập hợp tất cả tại khu
vực lắp bán thành phẩm cửa.
• Panel sau khi đã được phay theo biên dạng mong muốn được chuyển sang chà nhám bằng
máy chà nhám biên dạng
Tên thiết bị : Máy chà nhám biên dạng. : GB-PA2803FC2S
• Công đoạn tiếp theo là ráp các chi tiết ( đố dọc, ngang, panel ) thành cửa thành phẩm .
Tên thiết bị : Máy ép thủy lực 1 mặt ( ghép panel vào đố ngang ).
Tên thiết bị : Máy ép thủy lực 2 mặt ( ghép panel +đố ngang vào đố dọc )
• Sau khi các chi tiết được ráp thành cửa được chuyển sang công đoạn chà nhám thùng .công
đoạn này có nhiệm vụ là chà cho các mối ghép giửa các đố dọc và đố ngang được liền mí
nhau.
Tên thiết bị : Chà nhám thùng 3 trục 1m3 . S3 Ý
* Công đoạn tiếp theo là tề ( cắt - scan ) cánh cửa lai cho đúng chuẩn kích thước theo
yêu cầu và khoan ổ khóa, khoan lề cửa
Tên thiết bị : Máy cưa bàn trược . NSE-3200 Ý
Máy khoan ổ khóa, khoan lề. CI-07
Sơ đồ qui trình
M.T.R Co.,Ltd
636/3/15 Cong Hoa St. Ward 13, Tan Binh Dist, HCM City
Tel : (+84)-8.812 2270 Fax : (+84)-8.812 2271
Phôi
Bào hai
mặt
Rong Lựa
phôi
Bôi keoGhép Bào ,chà
nhám
Cắt
Cắt
Đánh biên
dạng
8
Sau đó chuyển cửa đến công đoạn chà nhám máy ,chà nhám tay, bã màu,trám trét
( putty ) , xả wash…
Công đoạn sơn :
Sau khi đã bã màu, trám trét xả wash……cửa sẽ được đưa vào khu vực sơn màu và lót, hong phơi
tự nhiên (45~60’ ) chà nhám bằng máy chà nhám băng sau khi sơn ( sealer sanding ) , chà nhám tay
sealer sau đó được đưa vào sơn top coat ( bề mặt ) và đưa vào vào phòng hong chờ khô ( 20~24
tiếng ). Trước khi đóng gói , bao bì phải qua kiểm tra nếu phát hiện các lỗi thi cần phải được sửa
chửa, tái chế trước khi bao bì.
Sơ đồ qui trình
M.T.R Co.,Ltd
636/3/15 Cong Hoa St. Ward 13, Tan Binh Dist, HCM City
Tel : (+84)-8.812 2270 Fax : (+84)-8.812 2271
Ráp đố ngang
với panel
Scan
Khoan
ổ khóa
Ráp với đố
dọc
Chà nhám
Cửa Solid
Chà nhám
máy
Chà nhám
Tay
Bã màu Stain
màu
Sealer
Chà
nhám
Sealer
Máy
Sealer
Tay
Topcoat
Putty xả
wash
Hông khô
Tái chế QA Bao bì
9

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×