Tải bản đầy đủ

Tài liệu BÀI 3 CÁC NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA SINH THÁI HỌC ÁP DỤNG TRONG SINH THÁI NHÂN VĂN pptx


BÀI 3
BÀI 3
CÁC NGUYÊN LÝ CƠ BẢN
CÁC NGUYÊN LÝ CƠ BẢN
CỦA SINH THÁI HỌC ÁP
CỦA SINH THÁI HỌC ÁP
DỤNG TRONG SINH THÁI
DỤNG TRONG SINH THÁI
NHÂN VĂN
NHÂN VĂN


Các quyển của trái đất
Các quyển của trái đất

Khí quyển

Thủy quyển

Thạch quyển


Sinh quyển

Trí tuệ quyển


1.1. Khí quyển (Atmosphere)
1.1. Khí quyển (Atmosphere)

Khí quyển hay môi trường không khí là một
hỗn hợp các khí bao quanh bề mặt trái đất

Đóng vai trò quyết định trong việc duy trì
nhiệt độ trái đất, thông qua quá trình hấp
thụ bức xạ hồng ngoại từ mặt trời và tái
phát xạ khỏi trái đất.


Chia thành 4 tầng chính theo sự thay đổi chiều cao
và chênh lệch nhiệt độ

Tầng đối lưu (Troposphere):10km tính từ mặt
đất. Nhiệt độ và P ↓ theo chiều cao.

Tầng bình lưu (Stratosphere): từ 10-50km.
Nhiệt độ và P ↑ theo chiều cao.
Lớp ozone xuất hiện ở độ cao 18-30km.Tầng trung lưu (Mesosphere): 50-90km. Nhiệt độ
↓ nhanh hơn tầng đối lưu và có thể đạt đến -100C.

Thượng tầng khí quyển (Thermosphere) và tầng
ngoài (Exosphere): Nhiệt độ ↑ lên rất nhanh và rất
cao. Mật độ phân tử khí ở đây cực loãng.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×