Tải bản đầy đủ

Tài liệu CÁC MƯU KẾ TRONG KINH DOANH doc

CÁC MƯU KẾ TRONG KINH DOANH

1. Mưu kế
Là sản phẩm trí tuệ sáng tạo của con người để hoạt động đem lại hiệu quả ,
buộc cái gì không xẩy ra sẽ không xẩy ra, cái gì phải xẩy ra sẽ xẩy ra.
2. Mưu kế trong kinh doanh là những mưu kế sử dụng trong kinh doanh với mong
muốn đem lại lợi ích cao nhất
Cơ sở khoa học của mưa kế kinh doanh là:
1. Có đầy đủ thông tin kinh doanh, có quan hệ rất rộng rãi với môi
trường
2. Kinh nghiệm và tri thức quản lý
3. Có một nguồn lực nhất định cần thiết
4. Khéo dấu bí mật ý đồ mục tiêu, và nguồn lực kinh doanh của
doanh nghiệp
5. Sáng tạo và dám mạo hiểm

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×