Tải bản đầy đủ

Tài liệu Bài 17: Hô hấp ở động vật docx

1.Hãy mô tả quá trình trao đổi khí ở giun đất?
2.Vì sao da của giun đất đảm nhiệm được chức
năng hô hấp?
2
O
2
CO
2
CO
2
O
2
CO
2
CO
1.Hãy mô tả quá trình trao đổi khí ở côn
trùng?
2.Tại sao hệ thống ống khí trao đổi khí đạt
hiệu quả cao?
-Giải thích vì sao trao đổi khí của
cá xương đạt hiệu quả cao?

-Hoạt động thở vào và thở ra của cá được thực
hiện như thế nào?
-Khi cá thở vào ,miệng cá mở ra, thềm miệng hạ
xuống ,nắp mang đóng(đường diềm quanh nắp
mang khép kín)dẫn đến thể tích khoang miệng tăng
lên,áp suất trong khoang miệng giảm,nước tràn qua
miệng vào khoang miệng
.
-Khi cá thở vào miệng cá đóng lại,thềm miệng nâng
lên,nắp mang đóng lại,làm giảm thể tích khoang
miệng,áp lực trong miệng tăng lêncótácdụng đẩy
nước từ khoang miệng đi qua mang.
-Giải thích tại sao phổi là cơ quan TĐK hiệu
quả của động vật trên cạn?
Kiểmtrabàicũ.
Câu 1. So sánh về cấutạovàchứcnăng của
ruột non thú ănthịtvàthúănthựcvật?
Thú ănthịtThúănthựcvật
-Ruột non ngắnhơn
nhiềuso vớiruột non
củathúănthựcvật.
-Các chất dinh dưỡng
được tiêu hóa hóa học
và hấp thụ giống trong
ruột non của người.
-Ruột non rất dài (có thể
vài chụcmét).
-Các chất dinh dưỡng
được tiêu hóa và hấp
thụ giống như ruột non
ở người.
Câu 2
. Chọncâutrả lời đúng nhấtvề tiêu hóa
xenlulozơ:
Trong ống tiêu hóa của động vật nhai lại,
thành xenlulôzơ củatế bào thựcvật:
A.Không tiêu hóa nhưng bị phá vỡ ra nhờ
co bóp củadạ dày.
B.Đượcnướcbọtthủy phân thành các thành
phần đơngiản.


C.Được tiêu hóa nhờ vi sinh vậtcộng sinh
trong manh tràng và dạ dày.
D.Được tiêu hóa hóa họcnhờ các enzim tiết
ra từống tiêu hóa.
Gi¸o viªn:NguyÔn ThÞ Hμ
.
I-Hô hấplàgì?
Chọncâutrả lời đúng nhấtvề hô hấp ởđộng vật:
A.Hô hấplàquátrìnhtiếpnhậnvà củacơ thể từ
môi trường sống và giải phóng ra năng lượng.
B.
Hô hấp là tập hợp những quá trình ,trong đó cơ thể lấy
từ bên ngoài vào để oxi hóa các chất trong tế bào và giải
phóng năng lượng cho các hoạt động sống,đồng thời thải
ra ngoài.
C
.Hô hấp là quá trình tế bào các chất khí như , để tạo
năng lượng cho các hoạt động sống .
D
.Hô hấp là quá trình trao đổi khí giữa cơ thể và môi trường,
đảm bảo cho cơ thể có đầy đủ và cung cấp cho các quá
trình oxi hóa các chất trong tế bào.
2
O
2
CO
2
O
2
CO
2
O
2
CO
2
O
2
CO

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×