Tải bản đầy đủ

Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Mùa bông may

THIẾT KẾ BÀI DẠY
Môn : Chính tả
Bài : NV – MƯA BÓNG MÂY.
Tuần : 20
Ngày dạy :
I./ MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài, HS có khả năng
1. Nghe viết đúng, trình bày đúng 12 dòng thơ trong bài “Thư trung thu” theo cách trình bày
thơ 5 chữ.
2. Làm đúng các bài tập phân biệt những chữ có âm đầu và dấu thanh dễ viết sai do ảnh hưởng
của cách phát âm đòa phương : l/ n, dấu hỏi/ dấu ngã.
II./ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Bảng phụ + bút dạ + giấy khổ to.
- Sách giáo khoa.
III./ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1. Khởi động : 1’
2. Bài cũ : 4’
(GV kiểm tra 2 HS đọc bài lá thư nhầm đòa chỉ).
- 2 HS viết bảng lớp, cả lớp viết vào bảng con hoặc giấy nháp các chữ : Vỡ tổ, bão táp, nảy
bông.
3. Bài mới :
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò

2’ 1. Hoạt động 1 : Giới thiệu bài – Ghi đề
15’ 2. Họat động 2 : Hướng dẫn nghe viết.
- Hướng dẫn HS chuẫn bò.
Mục tiêu : Giúp HS viết đúng 12 dòng thơ của
bài “ Thư trung thu”.
Cách tiến hành :
+ Hướng dẫn HS chuẩn bò :
GV đọc 12 dòng thơ.
- Nội dung bài thơ nói điều gì ?
- Hướng dẫn HS nhận xét.
- Bài thơ của Bác Hồ có những từ xưng hô nào ?
- Những chữ nào trong bài phải viết hoa ? Vì
sao ?
- HS viết vào bảng con những tiếng dễ viết sai
(GV đọc).
GV đọc từng dòng thơ cho HS viết mỗi dòng đọc
2 – lần.
- HS nhắc lại đề bài
2, 3 HS đọc lại.
- Bác Hồ rất yêu thiếu nhi, Bác mong thiếu
nhi học hành thật giỏi.
Bác + các cháu.
- HS trả lời.
- HS viết: Ngoan ngoãn, tuổi, tuỳ, giữ gìn …
- HS viết bài.
- Thầm, chữa bài.
10’ 3. Họat động 3 : Hướng dẫn làm bài tập chính
tả.
Mục tiêu : Củng cố quy tắc chính tả với thanh
hỏi/ thanh ngã.
Cách tiến hành :
+ Bài 2: Mời cả lớp đọc thầm lại yêu cầu của
bài – Quan sát tranh nêu tên các vật trong tranh.
+ Bài 3 : GV dán 3, 4 tờ giấy khổ to lên bảng đã
viết sẵn nội dung bài tập 3, phát bút dạ mời HS
thi làm đúng nhanh.
- GV cả lớp nhận xét chốt lại lời giải đúng.
3’ 4. Họat động 4 : Củng cố dặn dò.
- GV nhận xét tiết học
- Học sinh nêu.
- Vài HS phát âm lại cho chính xác.
- HS làm bài trên phiếu – Sau đó đọc kết
quả.
IV./ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×