Notice: Undefined offset: 20 in /storage2/vhost/text.123doc.vn/text/home/index.php on line 87
Tài liệu Dùng Yahoo Mail tiếng Việt trong Outlook Express pdf - Tài liệu text
Tải bản đầy đủ

Tài liệu Dùng Yahoo Mail tiếng Việt trong Outlook Express pdf

Dùng Yahoo Mail tiếng Việt trong Outlook Express
Outlook Express là công cụ giao dịch tiện lợi trong công việc văn phòng. Giờ đây, người sử
dụng còn có thể kết hợp chương trình duyệt e-mail của Yahoo vào phần mềm này để đỡ
mất công vào cả hai hòm thư cùng lúc.
Khai báo để sử dụng Yahoo tiếng Việt trong OE.
Cách làm như sau:
Khởi động Outlook Express => vào menu “Tool” chọn “Account” => Nhấn
vào nút “Add” và chọn “Mail” => Khai tên của bạn ở ô “Display name” và
nhấn Next. Tiếp đó, bạn khai địa chỉ Yahoo Mail tiếng Việt của mình ở ô
E-mail Address và nhấn Next.
Ở ô “Incomming mail server” bạn gõ vào dòng sau
“pop.mail.yahoo.com.vn”, ở ô “Outgoing mail (SMTP) server” gõ vào
dòng sau “smtp.mail.yahoo.com.vn và nhấn Next. Bạn điền tên vào ô
“Account name” và nhập vào ô “Password” mật khẩu Yahoo Mail tiếng
Việt của bạn và nhấn Next để hoàn tất.
Sau khi khai báo thành công bạn thoát ra giao diện chính của Outlook
Express và nhấn vào nút Send/Recv để Outlook Express tự động tải về toàn
bộ những mail trong Inbox của Yahoo mail tiếng Việt của bạn.
(Theo Tuổi Trẻ)


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×