Tải bản đầy đủ

Đồ án tốt nghiệp- Đề tài : Xây dựng Web Site phục vụ quản lý và bán điện thoại


Đề tài
Đề tài
: Xây dựng Web Site phục vụ quản lý và
: Xây dựng Web Site phục vụ quản lý và
bán điện thoại di động trên mạng Internet
bán điện thoại di động trên mạng Internet
Giáo viên hướng dẫn : GS Văn Thế Minh
Sinh viên thực hiện : Lê Anh Khoa
Lớp : 39TH
MSSV : 97D1244
Niên khoá 1997 - 2002
NEXT
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ SẢN NHA TRANG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN


PHẦN I :
PHẦN I :CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ GIỚI THIỆU MỘT SỐ CÔNG
CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ GIỚI THIỆU MỘT SỐ CÔNG
CỤ LẬP TRÌNH
CỤ LẬP TRÌNH
PHẦN II :
PHẦN II :


PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG
PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG
PHẦN III :
PHẦN III :


CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH
CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH
LỜI NÓI ĐẦU
LỜI NÓI ĐẦU
NEXTHOME

Chương 1:
Chương 1:


Chương 2:
Chương 2:


Chương 3:
Chương 3:


Chương 4:
Chương 4:


Chương 5:
Chương 5:TỔNG QUAN VỀ INTERNET
TỔNG QUAN VỀ INTERNET
TỔNG QUAN VỀ CÁC MÔ HÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU
TỔNG QUAN VỀ CÁC MÔ HÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU
TRÊN MẠNG
TRÊN MẠNG
TÌM HIỂU ĐÔI NÉT VỀ ACTIVE SERVER PAGE (ASP)
TÌM HIỂU ĐÔI NÉT VỀ ACTIVE SERVER PAGE (ASP)
ACTIVE DATA OBJECT (ADO)
ACTIVE DATA OBJECT (ADO)
ĐÔI NÉT VỀ HTML – MICROSOFT FRONTPAGE –
ĐÔI NÉT VỀ HTML – MICROSOFT FRONTPAGE –
MICROSOFT ACCESS
MICROSOFT ACCESS
BACK NEXT

A. MỞ ĐẦU
B.KHẢO SÁT CHI TIẾT HỆ THỐNG
C.PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG
HOMEBACK

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×