Tải bản đầy đủ

Tài liệu Lưu trữ và chia sẻ audio, video xem được ngay trên pdf

Lưu trữ và chia sẻ audio, video xem được ngay trên Web

1) http://www.youtube.com

Đăng ký miễn phí, dung lượng: không giới hạn, để upload Video thôi, file xem được
ngay trên Youtube, không nhúng được vào diễn đàn.
MaxFileSize: 100 MB , độ dài tối đa: 10 phút
Định dạng: AVI,MOV,MPG
Số file được phép upload: Không giới hạn
Khuyến cáo dùng định dạngMPEG4 (Divx, Xvid) với độ phân giải 320x240 và ân thanh
dạng MP3 . Chuyển file của bạn theo những thông số trên trước khi upload sẽ giúp clip
của bạn trông đẹp hơn trên YouTube.
File sẽ được lưu vĩnh viễn trên Youtube cho đến khi bạn xóa nó.

2) http://www.zippyvideos.com/

a,Upload không đăng ký:

20MB, các định dạng: .avi, .mpg, .mpeg, .wmv, .asf, .mov, .rm, .ram, .divx and also
.swf (Shockwave Flash).
File sẽ bị xóa nếu sau 3 tháng không hoạt động

b,Đăng ký:

100% miễn phí
Max File Size: 100mb
số lượng video không hạn chế
Các định dạng: .avi, .mpg, .mpeg, .wmv, .asf, .mov, .rm, .ram, .divx and also .swf
(Shockwave Flash).
File sẽ tồn tạI mãi mãi, ngay cả khi không có ai vào xem.
Quản lý video của bạn tạI trang riêng:
http://tên_bạn.zippyvideos.com
Video riêng tư
Tương tác vớI cộng đồng và bạn bè…

3) http://video.google.com

Chỉ cần có tài khoản gmail account là bạn có thể đăng nhập và tải file video của bạn lên
google video mà có thể xem được ngay trên Web.
Định dạng cho phép: AVI, MPEG, Quicktime, Real, and Windows Media
Dung lượng tối đa 1 file: 100MB (nếu hơn bạn dùng Desktop Uploader để upload lên)
File tồn tại vĩnh viễn.

4) http://www.bolt.com

Upload Video: Accepted Video Files: .flv, .mov, .wmv, .avi, .mpg, .mpeg, .mp4, .3gp,
.3g2
· Độ phân giải/kích thước pixel: 320x240 or 240x180
· Maximum File Size: 100 MB
· Upload ảnh: các định dạng: .jpg, .gif
· Maximum File Size: 100 MB (go nuts)
Upload nhạc: Accepted Audio Files: .mp3 Maximum File Size: 10 MB
Chơi được audio/video ngay trên Web, nhúng được vào các trang Web, diễn đàn.

5) http://mediamax.streamload.com

Kho lưu trữ tốt nhất trên Web, xem được ngay trên Web, gửi file vào các diễn đàn, trang
web chơi được ngay, có chương trình upload/download riêng.
MEDIAMAX, powered by Streamload, mang đến cho bạn 1 địa điểm an toàn và riêng
tư để upload, lưu trữ, truy cập, và chia sẻ các file videos
, photos, movies, music, and
files
của riêng bạn.
+)Lưu trữ files an toàn trên web. Bạn có kho lưu trữ trực tuyến miễn phí 25 GB.
+)Truy cập file của bạn từ bất kỳ trình duyệt nào.
+)Chia sẻ tất cả file của bạn nhanh chóng và dễ dàng, mà không có giới hạn nào về
dung lượng file.
+)Lưu trữ videos, audio, images và hơn nữa trên web.
+) Sao lưu file và dữ liệu của bạn an toàn và đáng tin cậy.
Dung Lượng: 25GB
BandWith: 1GB/tháng
Định dạng file: Tất cả các định d
ạng (.AVI, .MP3, .MPG, .zips, database backups, word
documents, anything)
MaxFileSize: Không giới hạn

6) http://www.streamload.com

space: 25GB free
Có chương trình upload/download


7) www.FileLodge.com

Space: 500MB
MaxFileSize: 50 MB (nếu upload nhiều file 1 lần thì tổng dung lượng không quá 50MB)
Định dạng: bất kỳ
Xem được ngay trên Web, nhúng được vào các trang web, diễn đàn.
8) DailyMotion
Dailymotion.com

Dung lượng: 1gb
1) Dailymotion là gì ? Dailymotion là nơi chia sẻ video của bạn vớI gia
đình, bạn bè và tất cả mọI người .

Để xem video

Để chia sẻ Video.

Làm việc theo nhóm
2) Làm sao để upload video vào Dailymotion? Đầu tiên tạo 1 tài khoản
miễn phí. Khi đăng nhập, một "upload" link sẽ xuất hiện trên thanh điều
hành, click vào nó. Chọn File và click “send”.

9) VSocial
Vsocial.com

Dễ như 1, 2, 3!

1. Upload Video mọI định dạng
2. Tag, Search, Rate, Discuss.

3. Share, Syndicate, or Blog It.

10)Putfile
Putfile.com


Quick Upload

Free Account
Images: .jpg .gif .png 2mb 2mb
Video: .wmv .avi .mpg .mov .asf .asx .mp4 .3g2 10mb 25mb
Audio: .mp3 .mid .wav .midi 10mb 25mb
Flash: .swf 10mb 25mb
11)Vimeo
Vimeo.com

Upload tất cả các định dạng video
You have a weekly limit of 20.00 megs. So far, this week, you have used
0.00 megs and have 20.00 megs remaining.

Your weekly limit resets every Sunday. If you can't wait until then, you can
delete clips you've uploaded this week to free up space.


12) www.nowupload.com

Upload your media file for free hosting. [100MB SIZE LIMIT!]
Image Files: .jpg, .gif, .bmp, .png
Audio Files: .mp3, .wma , .wav
Archive Files: .zip, .rar
Video Files: .avi, .wmv
Gửi được vào các diễn đàn, Website, blogs.
File được lưu trữ lâu dài.

13) www.Soundclick.com

Space: ???
Max MP3 size: 10 MB/song
Max Bitrate: 128kbps
Để gửi được file MP3 lên đây bạn phải đăng ký 1 tài khoản dạng Musician/Band (nhạc
sỹ/ ban nhạc), Soundclick sẽ gửi cho bạn Activation code qua email , bạn dùng code này
để kích hoạt tài khoản, sau khi vào tài khoản bạn click vào nút Band Administration ở
trên cùng của trang, bên phải, cạnh nút Logout: . Sau đó bạn click vào Sign Up A New
Band để tạo 1 ban nhạc mới, sau khi đã tạo ban nhạc rồi, muốn upload MP3 lên bạn vào
band, click nút Add New Songs trong mục Songs. Khi cửa sổ hiện ra click chọn I Agree
ở dưới bên phải. Để upload MP3 trong máy lên click vào Go tr
ước Robust Upload. Ô
Song Upload hiện ra, gõ tên, chọn thể loại,... Click Proceed >> Proceed >> Upload...
Khi dùng site này bạn có thể gửi các file MP3 chơi được ngay trong các Website/forums.

Tác giả: freewarez (chongthamnhung.com)


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×