Tải bản đầy đủ

Tài liệu Chủ đề: Thế giới động vật - Đề tài : BÉ BIẾT GÌ VỀ CÁ BIỂN doc

Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em
www.mamnon.com
Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai


Đề tài : BÉ BIẾT GÌ VỀ CÁ BIỂN

Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em
www.mamnon.com
Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai

I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
- Trẻ biết đặc điểm đặc trưng của cá nước mặn , biết giá trị dinh dưỡng của
cá đối với đời sống con người
- Thông qua hoạt động để phát triển kĩ năng sống : biết chăm sóc, bảo vệ
hồ cá.
- Củng cố kĩ năng tạo hình : cắt dán, gấp, vẽ màu nước.Kĩ năng diễn đạt

ngôn ngữ , phối hợp nhóm, vận động theo nhạc
II. CHUẨN BỊ:
- Hồ cá
- Tranh cá nước mặn: cá mập, cá ngựa, cá voi
- Videoclip về sự sinh sản của cá ngựa
- Giấy, NVL mở, đồ chơi góc xây dựng
III. TIẾN HÀNH :
1. Hoạt động 1 :
- Cô và bé cùng đi tìm những con vật sống dưới biển và đánh dấu
- Cả lớp cùng cô đếm số lượng cá , động vật đã đánh dấu và so sánh các con
vật.
2. Hoạt động 2:
- Trẻ chia làm 3 nhóm, mỗi nhóm sẽ nhận các mảnh ráp hình con cá. Cả nhóm
sẽ ráp tranh con cá…và đọc tên con cá đó, giới thiệu cho cả lớp biết về nơi sống, thức
ăn của cá.
Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em
www.mamnon.com
Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai
3. Hoạt động 3:
- Cho trẻ xem phim về sự sinh sản của cá ngựa
- Trẻ chia làm 2 nhóm, lần lượt sắp xếp quá trình sinh sản của cá theo phim đã
xem.
4. Hoạt động 4:
- Trẻ dùng NVL mở và đồ chơi góc xây dựng để làm thành bãi biển

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×