Tải bản đầy đủ

Tài liệu Thế nào là một lý lịch hiệu quả pdf

Thế nào là một lý lịch hiệu quả
Khi bạn xin việc, tốt nhất là có một lý lịch. Lý lịch đôi khi được gọi là CV.
Một lý lịch có nghĩa là một bản tóm tắt về chi tiết bản thân bạn, trình độ học
vấn và kinh nghiệm làm việc. Lý lịch không được giống như đơn xin việc.
Đó là phương tiện để bổ xung cho các vấn đề bạn trình bày trong đơn xin
việc

Lý lịch nên được soạn trên giấy phù hợp, được đánh máy hoặc soạn trên
máy tính nếu có thể. Nhờ đầu tư tốt lý lịch của Bạn sẽ được chuẩn bị mang
tính chuyên nghiệp với vài bản phô tô. Hãy kẹp lý lịch cẩn thận. Một lý lịch
được trình bày rõ ràng luôn thu hút sự chú ý và gây ấn tượng đối với người
tuyển dụng sau này.
Nếu bạn làm việc trên máy tính, hãy soạn lý lịch dưới dạng điện tử. Làm
như vậy sẽ dễ hơn khi sửa lý lịch theo nhu cầu của từng công việc và công ty
cụ thể. Hãy cố gắng nhớ lưu phai dưới dạng điện tử và bản in của mỗi lý lịch
và đơn xin việc. Đặt tên phai cho từng công việc bạn xin và tạo hệ thống
phai để bạn có thể dễ dàng ghi nhớ lý lịch cho từng công việc cụ thể.
Khi bạn nộp đơn xin việc, bạn nên gửi kèm bản copy lý lịch cùng với bản
gốc đơn xin việc. Hãy chắc chắn bạn chỉ gửi một bản copy phòng trường
hợp bị thất lạc qua đường chuyển thư.
Một bản lý lịch phải có tên bạn, địa chỉ và số điện thoại liên lạc cũng như chi

tiết về trình độ học vấn. Những chi tiết này phải nhấn mạnh được các kỹ
năng và trình độ chuyên môn - vì đây là các thông tin mà người tuyển dụng
rất quan tâm. Bạn có thể đã học hỏi những kỹ năng và trình độ chuyên môn
thông qua việc nghiên cứu, làm việc, các khóa học bán thời gian , sở thích
quen hoặc công việc trong cộng đồng. Hãy trình bày trong lý lịch của bạn
những nơi bạn đạt được kinh nghiệm và kỹ năng chuyên môn. Khi bạn trình
bày các công việc từng làm, hãy bắt đầu trình bày công việc sau cùng của
bạn.
Cố gắng trình bày lý lịch của bạn giới hạn trong 2 trang. Hãy trình bày trình
độ học vấn và kinh nghiệm làm việc của bạn ở trang 1. Nếu 2 trang không
trình bày đủ thì tóm tắt lại trong 2 trang. Phần chi tiết khác trình bày ở trang
phụ.
Sau đây là mẫu cơ bản của một lý lịch. Lưu ý đối với công việc khác nhau,
bạn có thể soạn các lý lịch khác nhau.
Mẫu lý lịch
Tên: Anet Bloger
Địa chỉ: hoặc địa chỉ website của bạn
Điện thoại: (số điện thoại liên lạc của bạn)
Trình độ học vấn: (chi tiết trình độ bằng cấp của bạn) hoặc địa chỉ bloger
của bạn
Trường: (tên các trường bạn học)
(chi tiết các trường bạn học nếu bạn cho là quan trọng và có liên quan đến
trình độ của bạn). Không cần chi tiết các truờng phổ thông trung học)
Quá trình công tác (làm việc):
(chi tiết bất cứ kinh nghiệm làm việc nào mà bạn có kể cả việc part-time)
10/2001 - 03/2002 Làm Lễ tân tại khách sạn Elegant, Hà nội. Nhiệm vụ là
nhận khách, vào sổ, và giữ hồ sơ, nhận thanh toán và vào sổ các khoản thành
toán. Xắp xếp phương tiện đi lại cho khách. Làm các việc khác như phiên
dịch, biên dịch các tài liệu về du lịch. Sử dụng chương trình phần mềm
Microsoft Word và Excel trong máy tính của khách sạn.
Sở thích: Đọc, máy tính, các công việc tình nguyện trong cộng đồng, cầu
lông, bóng đá.
(trình bày cả những thói quen của bạn, các kỹ năng và sở thích nếu điều đó
có lợi cho công việc bạn đang xin).
Người giới thiệu: Ông XYZ hoặc google: " bloger"
Hãy xin hai hoặc ba thư giới thiệu của những người biết bạn và hiểu những
bạn có thể làm được. Đừng quên là những người này phải biết rõ bạn và sẵn
sàng nói những điều tốt về bạn, vì sẽ có rất nhiều người tuyển dụng gọi điện
hoặc viết để hỏi về bạn.
Hãy chuẩn bị lý lịch của bạn riêng 1 bản để gửi kèm với đơn xin việc.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×