Tải bản đầy đủ

Tài liệu Hướng dẫn cài đặt và sử dụng IIS pdf

Hướng dẫn cài đặt và sự dụng
Bước 1: Hướng dẫn cài đặt IIS
Yêu cầu:
+ WindowXP có hỗ trợ IIS
+ SQLEXPRESS 2005
1. Kích vào Start/Settings chọn Control Panel
TDHH – Group 6
1
Hướng dẫn cài đặt và sự dụng
2. Trong control Panel
3. Chọn Administrative kiểm tra xem có Internet Information Serverces
TDHH – Group 6
2
Hướng dẫn cài đặt và sự dụng
4. Nếu chưa có phải cài đặt bằng cách Vào control panel
5. Chọn Add or Remove Programs hệ thống sẽ hiển thị cửa sổ
TDHH – Group 6
3
Hướng dẫn cài đặt và sự dụng
6. Trong phẩn Add or Remove Programs chọn Add/Remove Windows Components hệ thống
sẽ hiện thị Windows Components Wizard

7. Trong Windows Components Wizard tích vào ô checkbox Internet Information Services
(IIS) . Trước khi cài đặt cho vào ô đĩa CD phần mềm WindowXP. Nhấn Next để cài đặt.
TDHH – Group 6
4
Hướng dẫn cài đặt và sự dụng
8. Nhấn Finish để kết thúc quá trình cài đặt
Bật IIS bằng cách vào Control Panel/Administrative Tools click vào / Internet Information
Services
9. Trong Internet Information Services phần bên trái chọn Web Sites/Default Web Site.
TDHH – Group 6
5
Hướng dẫn cài đặt và sự dụng
10. Nếu có tam giác màu đen thì click vào
11. Kiểm tra IIS bằng cách vào đường IE đánh vào: http://localhost
Nếu quá trình chạy hiển thị lên 2 trang
Quá trình cài đặt IIS thành công
TDHH – Group 6
6

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×