Tải bản đầy đủ

Tài liệu Nghiên cứu nhân giống cây JATROPHA CURCAS L. bằng kỹ thuật nuôi cấy In vitro pptx

Tác giả Hà Văn Huân và cs thuộc Trung tâm Công nghệ sinh học, Đại học lâm
nghiệp đã thành công trong nghiên cứu nhân giống cây JATROPHA CURCAS L. bằng kỹ
thuật nuôi cấy In vitro phục vụ trồng rừng nguyên liệu sản xuất dầu Diesel sinh học. Kết
quả nghiên cứu đăng trên Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (2009) số đặc san
"Giống cây Lâm nghiệp", trang 43-45.

Tom tắt
Jatropha curcas L. là loài cây có giá trị, hạt có hàm lượng dầu rất cao từ 30-50% nên
được dùng làm nguyên liệu để sản xuất dầu diesel sinh học. Hiện nay, nhiều nước trên thế giới
đang chạy đua phát triển loài cây này, đặc biệt là: Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan, Indonexia,
Malaixia, Philippin và nhiều nước Châu phi nhằm tạo ra nguồn nhiên liệu mới thay thế cho nhiên
liệu hoá thạch đang ngày dần cạn kiệt. Nhằm tạo ra số lượng lớn cây giống chất lượng cao phục
vụ cho nhu cầu trồng rừng nguyên liệu sản xuất dầu diesel sinh học ở nước ta, chúng tôi tiến hành
nghiên cứu kỹ thuật nhân giống cây Jatropha curcas L. bằng kỹ thuật nuôi cấy in vitro. Vật liệu sử
dụng để nhân giống cây Jatropha curcas L. là đỉnh sinh trưởng của cây trưởng thành (2 - 4 năm
tuổi). Tỷ lệ mẫu sạch đạt trên 70%. Mẫu sạch in vitro được cấy chuyển sang môi trường cảm ứng
tạo đa chồi có hệ số nhân chồi đạt từ 4-6 lần. Chồi in vitro đạt chiều cao từ 2-3 cm thì chuyển sang
môi trường tạo rễ, sau 2-3 tuần nuôi cấy tỉ lệ chồi tạo rễ đạt 80%.
Hà Văn Huân
Trung tâm CNSH - Đại học Lâm nghiệp

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×