Tải bản đầy đủ

Tài liệu Đề cương thực tập vi sinh pptx

ĐẠI HỌC MỞ BÁN CÔNG TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC
------------------------

ÐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
THỰC TẬP VI SINH VẬT ỨNG DỤNG
I / Thông tin về giáo viên
1 . Họ và tên : Lưu Thị Ngọc Anh giảng viên kỹ sư
2 . Số điện thoại : 8959174
3 . Ðịa chỉ : 32J Nguyễn Văn Lượng phường 16 quận Gò Vấp
II / Thông tin tổng quát về môn học
1 . Tên môn học : thực hành vi sinh vật ứng dụng
2 . Số đơn vị học trình : 03
Số tiết quy đổi theo lý thuyết : 30 tiết
3 . Kiến thức căn bản cần biết trước
- Lý thuyết về vi sinh vật học ứng dụng
- Lý thuyết về quá trình công nghệ máy
- Thực hành về vi sinh vật cơ sở
- Thực hành về hóa sinh học
4 . Giáo trình giảng dạy
- Tài liệu thực tập vi sinh vật ứng dụng . Tác giả Phan Thị Huyền trường Ðại Học Mở Bán

Công .
5 . Tài liệu tham khảo
- Vi sinh vật học tập 1 và 2 tác giả Nguyễn Lân Dũng và một số đồng nghiệp
Nhà xuất bản Ðại học và trung học chuyên nghiệp .
- Enzim vi sinh vật tập 1 và 2 tác giả Lê Ngọc Tú và đồng nghiệp
Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật
- Các phương pháp phân tích lương thực và thực phẩm tác giả Nguyễn Văn Sổ , Bùi Thị
Như Thuận
- Công nghệ sinh học tác giả Nguyễn Ðức Lượng
Xuất bản Ðại Học kỹ thuật Thành Phố Hồ Chí Minh
III / Mục tiêu môn học
Sau khi hoàn tất môn thực hành vi sinh ứng dụng :
- Sinh viên biết vận dụng kiến thức , kỹ thuật về vi sinh vật vào trong các lĩnh vực về :
thực phẩm và lương thực , nông nghiệp , dược phẩm và chăn nuôi .
Ðể cải thiện chất lượng , chế biến , bảo quản sản phẩm
- Qua các bài thực hành sinh viên biết kết hợp giữa lý thuyết , thực hành , viết bài báo
cáo , nhận xét , cách tra cứu tài liệu và làm ra được một số sản phẩm lên men từ vi sinh
vật có sẵn trong tự nhiên và chủng vi sinh vật thuần khiết .
IV / Những yêu cầu chính môn học
1 ) Qua các bài thực hành trên lớp sinh viên biết được :
- Cách làm môi trường và gieo cấy , giữ giống vi sinh vật đúng kỹ thuật .
- Biết cách phân lập vi sinh vật tạo ra chủng thuần khiết .
- Từ chủng vi sinh vật thuần khiết ( vi khuẩn , nấm men , nấm mốc ) ứng dụng vào sản
xuất theo phương pháp công nghiệp .
- Phân tích và đánh giá kết quả các mẫu thí nghiệm
2 ) Dựa vào các bài thực hành trên lớp , tham khảo tài liệu , tìm hiểu trong dân gian ứng
dụng vi sinh vật theo phương pháp truyền thống .
- Sinh viên làm ra được một hoặc hai sản phẩm lên men từ vi sinh vật đạt chất lượng
theo yêu cầu .
3 ) Phương tiện trợ giảng
Ngoài giáo trình thực hành , bảng , bút viết bảng , phòng thí nghiệm .
- Cần có nhân viên phòng thí nghiệm chuẩn bị sẵn hóa chất , dụng cụ , thiết bị , nguyên
vật liệu để tiến hành thí nghiệm theo đúng lịch trình
ÐỀ CƯƠNG MÔN HỌC THỰC TẬP VI SINH VẬT ỨNG DỤNG
SỐ TIẾT : 30
Trình bày môn vi sinh ứng dụng thực tập gồm hai nội dung chính :
- Ứng dụng vi sinh vật lên men sản phẩm theo phương pháp truyền thống .
Sinh viên làm tại nhà và nộp sản phẩm .
- Ứng dụng vi sinh vật lên men sản phẩm theo phương pháp công nghiệp .
Sinh viên thực tập tại phòng thí nghiệm .
A / Lên men sản phẩm theo phương pháp truyền thống .
I / Nguồn vi sinh vật ( vi khuẩn , nấm men , nấm mốc ) .
- Có sẳn trong tự nhiên .
- Vi sinh vật có thể dùng một hoặc nhiều loài trong quá trình lên men .
II / Lên men sản phẩm theo phương pháp thủ công , cổ truyền .
- Lên men rau quả .
- Lên men hạt , bột , củ các loại .
- Lên men từ sữa .
- Lên men thịt , cá .
B / Lên men sản phẩm theo phương pháp công nghiệp .
Bài 1 : CHUẨN BỊ MÔI TRƯỜNG VÀ KỸ THUẬT GIEO CẤY VI SINH VẬT
I / Làm môi trường giữ giống vi sinh vật .
- Chuẩn bị dụng cụ khử trùng .
- Pha chế môi trường .
- Làm môi trường thạch nghiêng , thạch đĩa .
II / Tiến hành gieo cấy vi sinh vật
- Kỹ thuật gieo cấy trên môi trường thạch nghiêng .
II / Các phương pháp giữ giống vi sinh vật .
- Cấy chuyền định kỳ .
- Cho dầu farafin .
Bài 2 : PHÂN LẬP VÀ ÐỊNH LƯỢNG VI SINH VẬT
I / Phân lập và định lượng vi sinh vật bằng phương pháp gián tiếp trên môi
trường đặc .
- Cách lấy mẫu .
- Tiến hành phân lập và sinh lượng vi sinh vật .
- Gieo cấy và môi trường vi sinh vật .
II / Ðếm và tách chủng vi sinh vật thuần khiết
- Chọn khuẩn lạc .
- Soi kính hiển vi .
- Tách chủng thuần khiết .
- Ðếm tổng số vi sinh vật .
Bài 3 : LÊN MEN RƯỢU
I / Lên men rượu từ các loại trái cây
- Chuẩn bị nước ép trái cây .
- Chuẩn bị giống nấm men thuần khiết .
- Tiến hành nhân giống .
- Soi kính hiển vi và đếm tế bào .
- Lên men nước quả .
II / Phân tích một số chỉ tiêu lên men rượu
- Phân tích Êtanol bằng phương pháp định tính .
- Phân tích Êtanol bằng phương pháp định lượng .
- Ðánh giá kết quả bằng phương pháp cảm quan .
Bài 4 : SẢN XUẤT SINH KHỐI VI SINH VẬT
I / Sinh khối nấm men bánh mỳ từ mật đường
- Chuẩn bị dung dịch mật đường .
- Chuẩn bị giống nấm men bánh mỳ .
- Nhân giống nấm men .
- Kiểm tra chất lượng nấm men .
II / Phân tích và kiểm tra chất lượng nấm men bánh mỳ
- Tính lượng sinh khối tạo thành .
- Soi kính hiển vi kiểm tra tế bào nấm men .
- Xác định hoạt lực nấm men làm nở bánh mỳ .
Bài 5 : SẢN XUẤT VÀ THU NHẬN CHẾ PHẨM ENZYME AMYLASE TỪ VI SINH VẬT
THEO PHƯƠNG PHÁP NUÔI CẤY BỀ MẶT
I / Nuôi cấy nấm mốc trên môi trường đặc hiệu để thu nhận chế phẩm Amylase
thô .
- Chuẩn bị môi trường .
- Chủng giống nấm mốc thuần khiết .
- Nuôi cấy .
II / Ðánh giá chất lượng chế phẩm enzyme Amylase thô .
- Sự tạo thành hệ sợi nấm .
- Thời gian cho enzim hoạt lực mạnh nhất .
- Xác định , hoạt lực enzim Amylaza bằng phương pháp Wolhgemuth .
Bài 6 : ÐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP
- Sau khi kết thúc 30 tiết thực tập
- Sinh viên thi vấn đáp
- Nộp bài báo cáo thí nghiệm ( theo nhóm )
- Nộp bài báo cáo lên men truyền thống và nộp mẫu sản phẩm truyền thống ( từng sinh
viên )
CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP MÔN VI SINH VẬT ỨNG DỤNG
Tuần 1 : Trình bày nội dung thực tập vi sinh ứng dụng
- Lên men sản phẩm truyền thống .
- Lên men sản phẩm theo phương pháp công nghiệp .
- Giảng lý thuyết bài môi trường gieo cấy .
- Thực hành bài môi trường gieo cấy .
Tuần 2 :
- Giảng lý thuyết cách chuẩn bị mẫu 04 bài .
- Chia làm bốn nhóm .

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×