Tải bản đầy đủ

Tài liệu Chương 1 Lập trình hướng đối tượng phương pháp giải quyết bài toán mới doc

Chơng 1: Lập tình hớng đối tợng - Phơng pháp giải quyết bài toán mới
Chng 1
Lp trỡnh hng i tng
phng phỏp gii quyt bi toỏn mi
1. Phng phỏp lp trỡnh
T nhiu nm nay chỳng ta ó nghe nhiu n thut ng Lp trỡnh hng
i tng (OOP - Object Oriented Programming). Vy thc cht nú l gỡ?
hiu c vn ny chỳng ta bt u nhỡn li mt chỳt lch s phỏt trin cỏc
phng phỏp lp trỡnh. Vo nhng ngy u phỏt trin ca mỏy tớnh, khi cỏc
phn mm cũn rt n gin ch c vi chc dũng lnh, chng trỡnh c vit
tun t vi cỏc cõu lnh thc hin t u n cui. Cỏch vit chng trỡnh nh
th ny gi l phng phỏp lp trỡnh tuyn tớnh. Khoa hc mỏy tớnh ngy cng
phỏt trin, cỏc phn mm ũi hi ngy cng phc tp v ln hn rt nhiu. n
lỳc ny phng phỏp lp trỡnh tuyn tớnh t ra kộm hiu qu v cú nhng trng
hp ngi lp trỡnh khụng th kim soỏt c chng trỡnh. Th l phng phỏp
lp trỡnh cu trỳc (LTCT) ra i. Theo cỏch tip cn ny, chng trỡnh c t
chc thnh cỏc chng trỡnh con. Mi chng trỡnh con m nhn x lý mt
cụng vic nh trong ton b h thng. Mi chng trỡnh con ny li cú th chia
nh thnh cỏc chng trỡnh con nh hn. Quỏ trỡnh phõn chia nh vy tip tc
din ra cho n cỏc chng trỡnh con nh nhn c n gin. Ngi ta gi
ú l quỏ trỡnh lm mn dn. Cỏc chng trỡnh con tng i c lp vi nhau,

do ú cú th phõn cụng cho tng nhúm m nhn vit cỏc chng trỡnh con khỏc
nhau. Ngụn ng lp trỡnh th hin rừ nột nht phng phỏp lp trỡnh cu trỳc
chớnh l Pascal. Tuy nhiờn, khi s dng phng phỏp lp trỡnh ny vn cũn gp
mt khú khn ln l t chc d liu ca h thng nh th no trong mỏy tớnh.
Bi vỡ theo quan im ca LTCT thỡ Chng trỡnh = Cu trỳc d liu + Gii
thut. lm c vic ny ũi hi ngi lp trỡnh phi cú kin rt vng v cu
trỳc d liu. Mt khú khn na gp phi l gii thut ca chng trỡnh ph thuc
rt cht ch vo cu trỳc d liu, do vy ch cn mt s thay i nh cu trỳc
d liu cng cú th lm thay i gii thut v nh vy phi vit li chng trỡnh.
iu ny rừ rng khụng th thớch hp khi phi xõy dng mt d ỏn phn mm
rt ln. Mt phng phỏp lp trỡnh mi ra i khc phc nhc im ny v
ú chớnh l phng phỏp lp trỡnh hng i tng (LTHT). im cn bn
ca phng phỏp ny l thit k chng trỡnh xoay quanh d liu ca h thng.
Ngha l lỳc ny cỏc thao tỏc x lý ca h thng c gn lin vi d liu v
nh vy mt s thay i nh ca d liu ch nh hng n cỏc mt s nh cỏc
hm x lý liờn quan. S gn kt gia d liu v cỏc hm x lý trờn chỳng to ra
i tng. Mt u im na cú phng phỏp LTHT l cỏch tip cn bi toỏn
tr nờn gn gi vi thc t hn. hiu rừ hn v phng phỏp lp trỡnh ny,
khụng gỡ tt hn l chỳng ta i vo mt bi toỏn c th, chng hn bi toỏn quan
h gia ỡnh. õy yờu cu lm th no th hin c cỏc mi quan h gia
- 5 -
Chơng 1: Lập tình hớng đối tợng - Phơng pháp giải quyết bài toán mới
cỏc thnh viờn trong mt gia ỡnh trờn mỏy tớnh v cú th tr li c cõu hi
dng khỏ tng quỏt: A v B cú quan h nh th no trong gia ỡnh ? vi A v
B l hai cỏ th bt k. Chỳng ta s phõn tớch xem cỏch gii quyt bi toỏn ny
nh th no.
2. Bi toỏn quan h gia ỡnh
Trong xó hi, mi ngi u cú mt gia ỡnh, trong ú tn ti nhiu mi
quan h gia ỡnh khỏ phc tp nh ụng, b, cha, m, cụ, chỳ, bỏc, v.v. Thụng
thng, th hin cỏc mi quan h ny ngi ta biu din bng mt s cõy
quan h. Di õy l mt vớ d biu din mt gia ỡnh ba th h bng hỡnh 1.1.
gii quyt bi toỏn ny theo phng phỏp LTCT, cụng vic u tiờn l
phi xõy dng mt cu trỳc d liu th hin c cõy quan h trờn. Trụng qua cú
v l n gin nhng nu th lm xem s thy khụng n gin chỳt no, thm
chớ cũn khú. Bi vỡ nú ũi hi ngi lp trỡnh phi rt thnh tho s dng con
tr, phi xõy dng c gii thut cp nht thụng tin trờn cõy quan h. Cỏc gii
thut ny tng i phc tp i vi mt cu trỳc d liu nh trong bi toỏn.
Yờu cu ca bi toỏn l tr li c cõu hi dng nh Hng v Mai cú quan h
nh th no ?. Cõu tr li ca chng trỡnh phi l Hng l anh h ca Mai.
cú th thc hin c nh vy, rừ rng chỳng ta phi xõy dng c gii


thut tỡm c mi quan h gia hai nỳt trờn cõy quan h.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×