Tải bản đầy đủ

Slide giải pháp nhằm nâng cao khả năng thu hút khách du lịch quốc tế của di sản văn hóa phi vật thể “nhã nhạc cung đình huế

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Khoa Quản trị kinh doanh
Đề tài:
Đề tài:
Giải pháp nhằm nâng cao khả năng
thu hút khách du lịch quốc tế của
Di sản văn hóa Phi vật thể
“Nhã nhạc Cung đình Huế”

GVHD: TS. Nguyễn Thị Minh Hòa
SVTH: Hoàng Thị Diễm Phương
Lớp: K41 QTKD Du lịch - ĐHKT Huế

Huế 06-2011
COMPANY LOGO
www.themegallery.com
KẾT CẤU ĐỀ TÀI
I
ĐẶT VẤN
ĐỀ
II

NỘI DUNG
NGHIÊN
CỨU
III
KẾT LUẬN
VÀ KIẾN
NGHỊ
COMPANY LOGO
www.themegallery.com
Tính cấp thiết của đề tài:

Trong quá khứ Huế đã từng là nơi hội tụ tinh hoa văn hóa của dân
tộc

Ngày 11/12/1993, Huế đã vinh dự được UNESCO chính thức công
nhận “Quần thể di tích Cố đô Huế” là di sản Văn hóa thế giới.

Ngày 07/11/2003 UNESCO đã chính thức công bố việc công nhận
Âm nhạc cung đình Huế, Nhã nhạc là kiệt tác di sản văn hóa Phi
vật thể và truyền khẩu của nhân loại

Trong các định hướng phát triển du lịch Thừa Thiên Huế giai đoạn
2007 – 2015, trong đó có vấn đề phát triển các loại hình du lịch văn
hoá phi vật thể.
 Giải pháp nhằm nâng cao khả năng thu hút khách du lịch
quốc tế của di sản Văn hóa Phi vật thể “Nhã nhạc Cung đình
Huế” .
Phần
Phần
I
I
Đặt vấn đề
COMPANY LOGO
www.themegallery.com
Cơ sở khoa học của vấn đề nghiên cứu
Định hướng và giải pháp
Đánh giá khả năng thu hút khách du lịch quốc tế của
Di sản văn hóa Phi vật thể “Nhã nhạc Cung đình Huế”
1
2
3
PHẦN
PHẦN
II
II
Nội dung nghiên cứu

COMPANY LOGO
www.themegallery.com
Giới thiệu về “Nhã nhạc Cung đình Huế”

Nhã nhạc được hiểu theo ý nghĩa nguyên thuỷ của nó, tức là
nhạc chính thống mang tính lễ nghi, được sử dụng trong các
triều đình quân chủ Việt Nam cũng như tại các nước đồng văn.

Nhã nhạc hiện nay chỉ tồn tại dưới hai tổ chức dàn nhạc, đó
là: Đại nhạc và Tiểu nhạc.

Mang ý nghĩa “âm nhạc tao nhã”, Nhã nhạc đề cập đến âm
nhạc cung đình Việt Nam được trình diễn tại các lễ thường niên,
bao gồm các lễ kỷ niệm và những ngày lễ tôn giáo cũng như các
sự kiện đặc biệt như: lễ đăng quang, lễ tang hay những dịp đón
tiếp chính thức.
COMPANY LOGO
www.themegallery.com
Năm

Chỉ tiêu
2008 2009 2010
2009/2008 2010/2009
+/-
% +/- %
Khách quốc tế 790 750 601 113 612 463 -189 637 - 23.98 11 350 1.88
Đơn vị tính: lượt khách
Bảng 1: Tình hình khách quốc tế đến TT – Huế giai đoạn 2008 – 2010
(Nguồn Sở VHTT & DL Tỉnh TT-Huế)
Tình hình khách quốc tế đến TT Huế
giai đoạn 2008 - 2010
COMPANY LOGO
www.themegallery.com
Chỉ tiêu 2008 2009 2010
2009/2008 2010/2009
+/- % +/- %
Loại 100 000
đồng
1 010 807 577 - 203 - 20,10 - 230 - 28,50
Loại 50 000
đồng
13 884 9 514 8 588 - 4 370 - 31,46 - 926 - 9,73
Tổng 14 894 10 321 9 165 - 4 573 - 30,70 - 1 156 - 11,20
ĐVT: Lượt vé
(Nguồn: Nhà hát NT TT Cung đình Huế)
Bảng 2: Tổng lượt vé của khách quốc tế giai đoạn 2008 – 2010.
Kết quả kinh doanh của “Nhã nhạc Cung đình Huế” tại nhà hát
Duyệt Thị Đường và Minh Khiêm Đường giai đoạn 2008 – 2010

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×