Tải bản đầy đủ

Tài liệu Sự bùng nổ nghệ thuật lãnh đạo quản lý kinh doanh hiện đại pdf

Sự bùng nổ nghệ thuật lãnh đạo quản lý
kinh doanh hiện đại
Nguồn: doanhnhan360.com
Trong nửa cuối của thế kỷ 20, một loạt các công ty mới được ra đời trong các
lĩnh vực khác nhau như công nghệ sinh học, máy tính, thời trang, bất động sản,
đồ ăn đến dịch vụ phân phối. Các công ty lớn như Microsoft, American Online,
Federal Express, Stabucks… đã trở thành các nhãn hiệu có tên tuổi và được ưa
chuộng.

Bên cạnh đó còn có rất nhiều công ty không mấy tiếng tăm nhưng cũng rất thành
công trên thương trường. Thành công của những công ty kể trên phần lớn là nhờ
người sáng lập có khả năng làm cho công ty, nhãn hiệu sản phẩm của mình khác
biệt so với sản phẩm nhãn hiệu của các công ty khác. Cũng có khi, các nhà doanh
nghiệp thành công nhờ biết tạo ra một lĩnh vực kinh doanh hoàn toàn mới, nhưng
cũng có các doanh nhân đạt được thành công trong những ngành nghề truyền
thống. Ví dụ tiêu biểu cho nhận xét này là các công ty starbucks, nike và các hãng
khác đã thành công nhờ biết tạo ra cách thức cung cấp các sản phẩm quen thuộc
một các hoàn toàn khác biệt.
Nghệ thuật kinh doanh hiện đại là đòn bẩy quan trọng của nền kinh tế hiện nay.
Theo đó, các công ty được quản lý bằng nghệ thuật kinh doanh hiện đại phải là
những công ty thành công không chỉ bởi có được nhà quản lý và nhân viên giỏi mà

còn phải tạo ra lợi ích cho xã hội và nền kinh tế nói chung.

Nghệ thuật kinh doanh là thành tố quan trọng trong văn hoá doanh nghiệp
Nghệ thuật kinh doanh cũng là một thành tố quan trọng trong văn hoá của bất kỳ
công ty nào và nghệ thuật này phải luôn được gìn giữ và phát huy. Nghệ thuật kinh
doanh được thể hiện trong một công ty, một tổ chức ở khả năng và ý chí luôn tìm
tòi cơ hội mới và luôn cải tổ tự đổi mới mình cũng như đổi mới sản phẩm và cách
thức hoạt động của mình. Tuy nhiên, trong từng giai đoạn phát triển nhất định, chỉ
có nghệ thuật kinh doanh thôi thì chưa đủ, khi đó công ty phải biết tự thay đổi cơ
cấu cũng như đổi mới những người điều hành công ty.
Từ “nghệ thuật kinh doanh” hiện nay đã mang thêm một số ý nghĩa hơi khác biệt
so với ý nghĩa gốc của nó. Trước kia, một doanh nhân là một người tự lập nên cơ
nghiệp, và entrepreneurship được hiểu là một công ty hoàn toàn mới mẻ thành lập
trên các lĩnh vực kinh doanh cũng hết sức mới lạ. Ngày nay entrepreneurship đã
mang một nghĩa rộng hơn để chỉ một phương thức quản lý điều hành công ty, một
nghệ thuật kinh doanh và điều hành doanh nghiệp.
Chốt lại, thông điệp chúng tôi muốn gửi tới là: nghệ thuật kinh doanh phải được
duy trì trong mọi doanh nghiệp, mọi công ty không kể tới quy mô và lĩnh vực hoạt
động.
Tuy nhiên, cách thức xây dựng doanh nghiệp quản lý theo cung cách nghệ thuật
kinh doanh phải được thường xuyên đổi mới do doanh nghiệp luôn lớn mạnh
không ngừng. Doanh nghiệp được quản lý bằng nghệ thuật kinh doanh và biết
luôn tự đổi mới chắc chắn sẽ thành công.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×