Tải bản đầy đủ

Tài liệu Lao và HIV trên Thế Giới docx

Lao và HIV trên Thế Giới Ngo Manh Tran, M.D Ph.D.
www.yduocngaynay.com

23/07/2009

Bs Huỳnh Đỗ Phi vừa đưa ra 2 tường trình: tường trình thứ nhất do Nguyễn Thanh cung
cấp vấn đề chống lao ở Việt Nam và tường trình thứ hai cho biết ¼ bệnh nhân HIV trên
thế giới chết vì lao.
24 tháng Ba, 2009 là ngày Quốc Tế Bệnh Lao.
Cơ Quan Chống Lao ở Việt Nam (do quỹ Hoa Kỳ hỗ trợ) cho biết thử nghiệm truy tầm
lao cho 100 bệnh viên thuộc 19 tỉnh ở Việt Nam có 20,000 bệnh nhân bị nhiễm lao. Nghi
ngờ có khoảng 12,000 người sống trong tình trạng mắc HIV cũng bị lao.
Việt Nam đứng thứ 12 trong 22 nước bị lao theo tường trình WHO. Số bệnh nhân tử
vong vì lao đã giảm thấp kể từ năm 1990.
Nhưng bệnh nhân tử vong vì lao trên thế giới vẫn ở khoảng 1.7 triệu mỗi năm. Khoảng
10% bệnh nhân bị lao nhiễm HIV. Nhiễm lao do ho hay hắt xì nhiễm qua không khí và
cứ một giây đồng hồ lại có một người nhiễm lao.
Trong tường trình thứ 2 cho biết trên thế giới có khoảng ¼ bệnh nhân HIV bị tử vong vì
lao. Theo WHO thì năm 2007 có 450,000 người HIV tử vong vì lao và khoảng 1.4 triệu
người trên thế giớ bị lao có dương tính HIV. Tình trạng bị HIV có khả năng bị nhiễm lao
gấp 20 lần. Theo tường trình WHO ngày Hội Nghị Lao Quốc tế ngày 24 tháng March,

2009 thì số người nhiều lao nhiều hơn tường trình trước đây. Hội nghị báo động số người
HIV nhiễm lao tăng cao vì thực sự lao có thể phòng ngừa được. Nếu sớm truy tầm lao thì
người nhiễm HIV có thể khỏi bệnh lao lên tới 85%.
Hiện nay, bệnh nhân HIV không được phát thuốc Isoniazid ngừa lao cho ngững người
trước đây đã từng liên hệ môi trường lao, và không kịp cung cấp thuốc trị HIV cho bệnh
nhân HIV được biết đã bị lao.
Tường trình năm 2007 cho biết chỉ có 4.8% tức là khoảng 30,000 người HIV được uống
thuốc ngừa lao isoniazid và chỉ có khoảng 14% bệnh nhân HIV được truy tầm lao.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×