Tải bản đầy đủ

Tài liệu Đề thi Robocon 2010 bản dịch doc

Đề thi Robocon 2010 bản dịch
1. Khái quát về cuộc thi năm nay:
Robo-Pharaohs Xây dựng Kim tự tháp là chủ đề chính
của cuộc thi này. Ý tưởng được dựa vào một máy thời gian
ảo để đưa những người xây dựng những Kim Tự Tháp vĩ
đại của Ai Cập cổ đại vào trong phòng học của các trường
kỹ thuật. Mục tiêu mới là xây dựng các bộ phận của ba
Kim tự tháp theo trình tự. Các thành viên trong đội thi đấu
phải chính xác, nhanh chóng và hợp tác với nhau. Họ nên
tuân theo yêu cầu chính là không sử dụng vật liệu ràng
buộc giữa các khối.
Đội chiến thắng là "Robo-Pharaoh" là đội đầu tiên hoàn
thành xây dựng các bộ phận được giao của ba Kim tự tháp.
Trong suốt ba phút, hai đội xanh và đỏ cạnh tranh để mô
phỏng một trong Bảy kỳ quan thế giới còn sót lại.

2. Cấu trúc và các thông số kĩ thuật của sân thi đấu
2.1. Sân thi đấu được thể hiện trong Hình 3
2.2. Sân thi đấu gồm hai vùng tự động và một vùng điều
khiển bằng tay, và ba Kim tự tháp (Khufu, Khafraa và
Mankaura). Vùng tự động #1 là khu vực xung quanh Kim

tự tháp Khafraa và vùng tự động #2 là khu vực xung quanh
Kim tự tháp Mankaura.
2.3. Hình dạng và kích thước của các lĩnh vực trò chơi
được hiển thị trong hình 4:
Một hàng rào gỗ cao 100 mm và rộng 30 mm bao quanh
vùng tự động #1, vùng tự động #2, và vùng điều khiển bằng
tay. Tuy nhiên, riêng độ rộng của 2 hàng rào đánh dấu F và
G, là 140 mm.
Lưu ý: Hình 4 không chứa những vạch trắng dẫn dường
trên sân để chỉ tập trung vào kích thước chi tiết.
2.4. Những vạch trắng được vẽ trên sàn của Sân thi đấu.
Các vạch cách nhau 50mm, được kẻ từ trung tâm của Kim
tự tháp Khafraa và Mankaura, tương ứng như trong Hình 3.
Mỗi vạch trắng rộng 50 mm.
2.5. Vùng tự động
2.5.1. Vùng tự động được chia thành hai khu riêng biệt.
Mỗi
khu được chia thành hai phần, một phần cho đội đỏ và phần
khác cho đội xanh. Một hàng rào gỗ, cao 100mm và rộng
30mm, phân cách giữa hai phần này.
2.5.2. Vùng tự động #1 (Kim tự tháp Khufu và Khafraa )
chứa bốn khu vực xuất phát và hai Kho cấu kiện cho các
robot tự động; (trong tài liệu gốc kí hiệu (RA1, RA2,
SRA1/2) cho đội màu đỏ và (BA1, BA2, SBA1/2) cho đội
màu xanh. R là viết tắt của Robot, A là Automatic, và S là
Stock, -NONAME-)
2.5.3. Vùng tự động #2 (Kim tự tháp Mankaura)
chứa hai khu xuất phát và hai Kho cấu kiện cho các robot
tự động: (RA3, SRA3) cho đội đỏ và (BA3, SBA3) cho đội
xanh. Mỗi đội có thể tự do quyết định sắp xếp các khối cấu
kiện như thế nào trong các Kho cấu kiện của đội đó!!!
2.5.4. Khu vực xuất phát 2.5.4.1. Kích thước của khu xuất
phát được hiển thị trong hình 4.
2.5.4.2. Trên bề mặt sân, khu xuất phát màu đỏ với RGB
(255, 0, 0) (kí hiệu hệ thống màu Red-Green-Blue,
-NONAME-) cho đội màu đỏ và khu màu xanh với RGB (0,
0, 255) cho đội màu xanh.
2.5.4.3. Mặt sân khu xuất phát được coi như là một phần
của vùng tự động.
2.5.5. Kho cấu kiện 2.5.5.1. Kích thước của Kho cấu kiện
được hiển thị trong hình 4.
2.5.5.2. Trên bề mặt sân, Kho màu đỏ với RGB (255, 0, 0)
cho đội màu đỏ và kho màu xanh với RGB (0, 0, 255) cho
đội màu xanh.2.5.5.3. Mặt sàn Kho cấu kiện được coi như
là một phần của vùng tự động.
2.5.5.4. Mỗi Kho cấu kiện có cho mỗi đội
• (bảy +2 = 9) khối cấu kiện cho Khafraa
• (một +1 = 2) khối cấu kiện cho Mankaura
• (một đỉnh +1 = 2) khối cấu kiện Vàng cho mỗi Kim tự
tháp.
2.5.5.5. Mỗi đội tự quyết định sự sắp xếp của các khối cấu
kiện còn lại trong Kho cấu kiện một khi đội đó cho sẵn một
số khối cấu kiện vào robot.
2.5.6. Màu của Vùng tự động
Mặt sân Vùng tự động là màu xanh lá cây RGB (0, 255, 0)
với vạch kẻ trắng có chiều rộng 50 mm.
2.6. Vùng điều khiển bằng tay
2.6.1. Mặt sân có màu RGB(255.192.192) cho đội màu đỏ
RGB(192, 192, 255) cho đội màu xanh.
2.6.2. Khu xuất phát 2.6.2.1. Các Khu xuất phát và kích
thước của nó được chỉ ra như trong Hình 3 và Hình 4.
2.6.2.2. Màu sắc của Khu xuất phát là màu đỏ với
RGB(255, 0, 0) cho đội màu đỏ và xanh với RGB (0, 0,
255) cho đội màu xanh.
2.6.3. Kho cấu kiện 2.6.3.1. Có hai Kho cấu kiện, một cho
mỗi đội.
2.6.3.2. Mỗi Kho cấu kiện có
• (bảy +2 = 9) khối cấu kiện và
• (một đỉnh +1 = 2) khối cấu kiện Vàng.
3. Thông số kỹ thuật của ba Kim tự tháp và nền móng
của chúng
Hình 5 cho thấy ba Kim tự tháp đã được hoàn thành:
Khufu, Khafraa, và
Mankaura.
Màu sắc của tất cả các khối cấu kiện có sẵn là RGB(255,
210, 110). Trên và dưới bề mặt của các khối cấu kiện dành
cho các đội xếp là đỏ hoặc xanh. Đỉnh Kim tự tháp là khối
cấu kiện Vàng RGB (192, 192, 0). Nền móng các Kim tự
tháp được hiển thị trong hình 6 (a, b, c). Ở giữa tất cả các
mặt bên của ba móng tháp, một dải có độ dày 50mm với
màu RGB (186, 91, 6) được đặt cố định.


3.1. Kim tự tháp Khufu
3.1.1. Kim tự tháp này bao gồm: một móng (Hình 6a), 3
tầng giữa, và một đỉnh.
3.1.2. Nó có 10 khối cấu kiện có sẵn trong tầng thứ nhất
(Hình 7).
3.1.3. Nó có 3 khối cấu kiện có sẵn trong tầng thứ hai
(Hình 7).
3.1.4. Nó có 2 khối cấu kiện có sẵn trong tầng thứ ba (Hình
7).
3.1.5. Mỗi đội sử dụng Robot bằng tay để đặt:
• Ba khối cấu kiện vào tầng thứ nhất.
• Ba khối cấu kiện vào tầng thứ hai.
• Một khối cấu kiện vào tầng thứ ba
• Khối cấu kiện Vàng đỉnh tháp.
3.2. Kim tự tháp Khafraa
3.2.1. Kim tự tháp này bao gồm: một móng (Hình 6b), 3
tầng giữa, và một đỉnh.
3.2.2. Nó có 10 khối cấu kiện có sẵn trong tầng thứ nhất
(Hình 7).
3.2.3. Nó có 3 khối cấu kiện có sẵn trong tầng thứ hai
(Hình 7).
3.2.4. Nó có 2 khối cấu kiện có sẵn trong tầng thứ ba (Hình
7).
3.2.5. Mỗi đội có thể sử dụng một hoặc hai Robot tự động
(A1, A2) đến nơi:
• Ba khối cấu kiện vào tầng thứ nhất.
• Ba khối cấu kiện vào tầng thứ hai.
• Một khối cấu kiện vào tầng thứ ba
• Khối cấu kiện Vàng đỉnh tháp.
3.3. Kim tự tháp Mankaura
3.3.1. Kim tự tháp này bao gồm: một móng (hình 6c), một
tầng giữa, và
một đỉnh.
3.3.2. Nó có 2 khối cấu kiện có sẵn ở tầng giữa (Hình 7).
3.3.3. Mỗi đội chỉ sử dụng một Robot tự động (A3) đến
nơi:
• Một khối cấu kiện vào tầng giữa
• Khối cấu kiện Vàng đỉnh tháp.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×