Tải bản đầy đủ

Tài liệu ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Đề tài: Xây dựng hệ thống quản lý đảng viên Tỉnh ủy Khánh Hòa pdf

Jump to first page


TR NG Đ I H C BÁCH KHOA HÀ N IƯỜ Ạ Ọ Ộ
TR NG Đ I H C TH Y S NƯỜ Ạ Ọ Ủ Ả
KHOA CÔNG NGH THÔNG TINỆ
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
Đề tài: Xây dựng hệ thống quản lý đảng viên Tỉnh ủy Khánh Hòa
Giáo viên hướng dẫn: Ths Nguyễn Hữu Trọng
Sinh viên thực hiện: Trần Công Cẩn
Lớp: Tin 99

Jump to first page
GI I THI U Đ TÀI Ớ Ệ Ề

Đứng trước yêu cầu của sự nghiệp công
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tin học hóa
hoạt động của các cơ quan Đảng đã trở thành
một yêu cầu hết sức cấp thiết.


Tin học hóa hoạt động của các cơ quan Đảng,
trước hết phải tin học hóa được các lĩnh vực
hoạt động chuyên môn của cơ quan Đảng,
trong đó, quản lý đảng viên là một trong những
nhiệm vụ chuyên môn quan trọng của công tác
tổ chức đảng.
Jump to first page

Hiện nay, công tác quản lý đảng viên tại Tỉnh ủy
Khánh Hòa do Ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa
đảm nhiệm. Mọi hoạt động nghiệp vụ liên quan
đến công tác quản lý đảng viên đều thực hiện
trên sổ sách, giấy tờ, bảng biểu... và vận
chuyển thông tin qua đường gửi/nhận công văn,
giấy tờ.

Từ thực trạng đó, tin học hóa công tác quản lý
đảng viên của Tỉnh ủy trở thành một nhiệm vụ
cấp bách cần sớm tổ chức thực hiện. Chính vì
lý do này mà em chọn đề tài "Xây dựng hệ
thống quản lý đảng viên Tỉnh ủy Khánh
Hòa".
Jump to first pageĐể xây dựng được hệ thống quản lý đảng viên
trên hệ thống mạng máy tính, trước hết phải
làm tốt công việc phân tích và thiết kế hệ thống
thông tin quản lý đảng viên, sau đó chọn lựa
môi trường, công cụ và cài đặt ứng dụng.

Đối với công việc phân tích và thiết kế hệ
thống thông tin quản lý, trong chương trình đào
tạo em được học phương pháp MERISE, do
vậy, việc phân tích và thiết kế hệ thống thông
tin được tiến hành theo phương pháp MERISE.
Jump to first page
Bố cục của luận văn gồm các mục chính sau:
I- Phát biểu bài toán.
II- Mô hình hóa dữ liệu.
III- Mô hình hóa xử lý.
IV- Cài đặt ứng dụng.

Do thời gian thực hiện luận văn có hạn cũng
như kiến thức thức của bản thân em còn nhiều
hạn chế nên việc thực hiện luận văn chắc chắn
sẽ có nhiều thiếu sót, hạn chế. Bản thân em
kính mong nhận được sự chỉ bảo của quý thầy
cô và ý kiến góp ý của các bạn cùng khóa.
Jump to first pageEm xin chân thành cảm ơn thầy Nguyễn Hữu
Trọng cùng các thầy cô giáo Khoa Công nghệ
thông tin Trường Đại học Bách khoa Hà Nội,
Trường Đại học Thủy sản Nha Trang đã tận
tình giảng dạy, chỉ bảo và hướng dẫn em
thực hiện luận văn tốt nghiệp.
Jump to first page


I- PHÁT BI U BÀI TOÁN Ể

Đơn vị quản lý chủ quản: Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Thông tin cần quản lý :
1- Đảng viên: quản lý hồ sơ đảng viên.
2- Tổ chức cơ sở đảng: quản lý hệ thống phân cấp
quản lý đảng viên từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×