Tải bản đầy đủ

Bài giảng Kênh hình và sử dụng kênh trong dạy học Ngữ Văn


KÊNH HÌNH
VÀ SỬ DỤNG KÊNH HÌNH
TRONG DẠY HỌC NGỮ VĂN
BÁO CÁO: HUỲNH VĂN THẾ

NỘI DUNG
I. KÊNH HÌNH
1. Phân loại kênh hình
2. Kênh hình trong SGK Ngữ Văn
3. Vai trò của kênh hình trong dạy học Ngữ Văn
II. THỰC TRẠNG SỬ DỤNG KÊNH HÌNH Ở TRƯỜNG
THPT
III. CÁCH THỨC SỬ DỤNG KÊNH HÌNH HIỆU QUẢ
1. Mục đích, yêu cầu
2. Cách thức sử dụng kênh hình
3. Đánh giá

I. KÊNH HÌNH
1. Phân loại kênh hình
a. Tranh, ảnh

Suối Yến – Hương Sơn Nguyễn Trãi (1380 -1442)

Kiều trước lầu Ngưng Bích
(Ảnh: nguyenxuandien.blogspot.com)
I. KÊNH HÌNH
1. Phân loại kênh hình
b. Tranh, ảnh
Huấn Cao cho chữ
(Ảnh: bachkim.vn)

-
Thuyết minh về danh lam, thắng cảnh, di tích
lịch sử; về bản sắc văn hoá người Việt…
-
Phim chuyển thể từ tác phẩm văn chương
-
Phim về các sự kiện lịch sử
I. KÊNH HÌNH
1. Phân loại kênh hình
b. Phim ảnh

I. KÊNH HÌNH
1. Phân loại kênh hình
c. Biểu bảng, sơ đồ

Chí Phèo -
hiền lành, chất phác
Chí Phèo - con
quỷ dữ, hung bạo
Chí Phèo – khao khát
hoàn lương
Chí Phèo bế tắc, giết
Bá Kiến rồi tự sát
THỊ NỞ nhìn
xuống bụng
Lò gạch cũ
bị vu oan
BÁ KIẾN
làm công
nơi sinh ra


nghĩ đến
Yêu
thương,
chăm sóc
Bi kịch tha hoá nhân cách
Bi kịch bị tước đoạt quyền làm người
gặp gỡ
ngăn cản
Chí đi tù
BÀ CÔ THỊ NỞ
CHÍ PHÈO
THỊ NỞ
xấu ma chê quỷ
hờn
Bi kịch Chí Phèo
I. KÊNH HÌNH
1. Phân loại kênh hình
c. Biểu bảng, sơ đồ

Nhận xét:
-
Đơn điệu (thường là ảnh chân dung), ít ỏi, màu sắc kém
chất lượng, thiếu sự hấp dẫn.
- Khó sử dụng kênh hình.
I. KÊNH HÌNH
2. Kênh hình trong sách giáo khoa Ngữ Văn

Tỉ lệ kiến thức ghi nhớ được bằng các hình thức tri giác
Hình thức tri giác
Tỉ lệ kiến thức nhớ được (%)
Nghe 20
Nhìn 30 %
Nghe + nhìn 50 %
Nói 80
Nói + làm 90
3. Vai trò của kênh hình trong dạy học Ngữ Văn
I. KÊNH HÌNH

Trừu tượng
Chiếm
lĩnh
TÁC
PHẨM
VĂN
CHƯƠNG
Cụ thể
NGHE
– NHÌN
TÁC
PHẨM
VĂN
CHƯƠNG
Phương
pháp
Năng lực
thẩm mĩ
Lưu giữ
kiến thức
Hứng thú
Đổi mới pp
Năng lực
Cảm thụ
+
=
+
3. Vai trò của kênh hình trong dạy học Ngữ Văn
I. KÊNH HÌNH

II. THỰC TRẠNG SỬ DỤNG KÊNH HÌNH
Ở TRƯỜNG THPT
ÍT SỬ DỤNG
LẠM DỤNG
SỬ DỤNG
CHƯA PHÁT HUY HẾT TÁC DỤNG KÊNH HÌNH
GIÁO
VIÊN
HỌC
SINH
KÊNH HÌNH TRONG SGK KHÓ SỬ DỤNG

III. CÁCH THỨC SỬ DỤNG KÊNH HÌNH
HIỆU QUẢ
1. Mục đích, yêu cầu sử dụng kênh hình
a. Mục đích
5. NĂNG LỰC THẨM MĨ
1. LƯU GIỮ KIẾN THỨC
2. LIÊN TƯỞNG, TƯỞNG TƯỢNG
3. HIỂU BIẾT VÀ VẬN DỤNG
4. SÁNG TẠO

III. CÁCH THỨC SỬ DỤNG KÊNH HÌNH
HIỆU QUẢ
1. Mục đích, yêu cầu sử dụng kênh hình
b. Yêu cầu
KÊNH
HÌNH
PHƯƠNG TIỆN KĨ THUẬT
TRÌNH TỰ, CÁCH THỨC
KẾT HỢP
HỆ THỐNG CÂU HỎI,
BÀI TẬP
MỤC ĐÍCH
CHỌN LỌC

III. CÁCH THỨC SỬ DỤNG KÊNH HÌNH
HIỆU QUẢ
2. Cách thức sử dụng kênh hình
a. Nguyên tắc
5. ĐÚNG CƯỜNG ĐỘ
1. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG
2. ĐƠN VỊ KIẾN THỨC
3. ĐÚNG LÚC
4. ĐÚNG CHỖ
6. TIẾT KIỆM

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×