Tải bản đầy đủ

Tài liệu Bài 45: DÂY THẦN KINH TỦY

BµI 45. d©y thÇn kinh tñy
BµI 45. d©y thÇn kinh tñy

C©u hái kiÓm tra BµI cò
C©u hái kiÓm tra BµI cò
H·y cho biÕt tñy sèng cã cÊu t¹o nh­ thÕ nµo ?
H·y cho biÕt tñy sèng cã cÊu t¹o nh­ thÕ nµo ?

đáp án
đáp án
* Cấu tạo ngoài của tủy
* Cấu tạo ngoài của tủy
- Nằm trong ống xương từ đốt sống cổ I đến đốt thắt lưng
- Nằm trong ống xương từ đốt sống cổ I đến đốt thắt lưng
II
II
- Có dạng hình trụ dài khoảng 50cm

- Có dạng hình trụ dài khoảng 50cm
- Có hai phần phình là phần phình cổ và phần phình thắt
- Có hai phần phình là phần phình cổ và phần phình thắt
lưng
lưng
- Tủy sống có màu trắng bóng
- Tủy sống có màu trắng bóng
- Màng tủy có 3 lớp: màng cứng, màng nhện, màng nuôi
- Màng tủy có 3 lớp: màng cứng, màng nhện, màng nuôi
* Cấu tạo trong của tủy sống
* Cấu tạo trong của tủy sống
- Chất xám: nằm trong có hình cánh bướm.
- Chất xám: nằm trong có hình cánh bướm.
- Chất trắng: nằm ngoài, bao quanh chất xám
- Chất trắng: nằm ngoài, bao quanh chất xám

BµI 45. D©y thÇn kinh tñy
BµI 45. D©y thÇn kinh tñy
I
I
CÊu
CÊu
t¹o
t¹o
cña
cña


d©y
d©y


thÇn
thÇn


kinh
kinhtñy
tñy
Ii
Ii
Chøc
Chøc


n¨ng
n¨ng


cña
cña


d©y
d©y


thÇn
thÇn


kinh
kinh


tñy
tñy

i. Dây thần kinh tủy
Hãy nghiên cứu sách giáo khoa qua sát
Hãy nghiên cứu sách giáo khoa qua sát
hình 45.1, 45.2 liên hệ kiến thức bài 44,
hình 45.1, 45.2 liên hệ kiến thức bài 44,
thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi: dây
thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi: dây
thần kinh tủy có cấu tạo như thế nào ?
thần kinh tủy có cấu tạo như thế nào ?

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×