Tải bản đầy đủ

Gián án kế hoạch chuyên môn tháng 12 năm 2010

PHỊNG GIÁO DỤC HUYỆN HỚN QUẢN
TRƯỜNG THCS TÂN KHAI
KẾ HOẠCH CHUN MƠN THÁNG 12
I. Đánh giá cơng tác tháng 11.
Tư tưởng chính trị : Tồn thể cán bộ cơng nhân viên nhà trường đồn kết khắc phục
khó khăn hồn thành nhiệm vụ được giao.
Ưu điểm :
1. Cơng tác chun mơn.
- Duy trì nề nếp ra vào lớp .
- Duy trì bồi dưỡng học sinh giỏi các mơn theo lịch.
- Duy trì các hoạt động hướng nghiệp, giáo dục ngồi giờ lên lớp.
- Các tổ đã kiểm tra được 16 hồ sơ giáo viên . Kết quả : 6 giỏi ; 10 khá.
- Toàn trường thao giảng được 43 tiết trong đó : giỏi 29 tiết , khá 13 tiết, TB 1 tiết.
- Tởng sớ tiết dự giờ toàn trường là 159 tiết.
- Đã hồn thành thi giáo viên dạy giỏi vòng tổ kết quả đạt 23 giáo viên có danh sách
kèm theo.
- Đang tiến hành thi chọn giáo viên dạy giỏi cấp trường dự kiến hồn thành trước
10/12/2010.
- Đã tham gia chun đề mơn thể dục cấp phòng ngày 28/11/2010.
- Đã tham gia thi giải tốn trên máy tính casio vòng huyện với 5 học sinh kết quả 5
em đạt giải trong đó giải nhất : 1 em giải 3 : 1 em, 3 giải khún khích ( có 4 em

được chọn vào đợi tủn dự thi cấp tỉnh).
- Đã Kiện tồn hồ sơ chuẩn bị đón đồn kiểm tra phòng giáo dục . Kết quả kiểm tra
như sau :
+ Hồ sơ tổ : 3 Tốt ( Tốn – Tin, Sử - Địa – DGCD, Ngoại Ngữ), 2 Khá ( Sinh –
Hóa – Lý, Văn – MT).
+ Hồ sơ cá nhân đồn kiểm tra xếp loại 10 hồ sơ trong đó : Tốt 2 , Khá 6, Đạt 2.
+ Dự giờ 8 giáo viên kết quả 1 Tốt ( Cơ Lịch ), 4 Khá ( Cơ Nết, Cơ Hồi , Thầy
Tiến , Thầy Hòa ), 3 đạt ( Cơ Ngoan , Cơ Lâm, Cơ Qun).
- Đã tiến hành vào điểm sổ điểm lớn kịp thời.
* Chuyên đề:
Tổ chức 3 chun đề.
+ Phương pháp dạy bài đa dạng sinh học 7.
+ Ứng dụng cơng nghệ thơng tin vào giảng dạy bợ mơn văn.
+ Đởi mới phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá mơn thể dục.
Dự giờ của ban giám hiệu: 46 (Giỏi: 36 , Khá:7 , TB: 3 )
Kiểm tra hồ sơ: 8 hờ sơ ( 3 tớt, 5 khá ).
Stt Họ Và Tên Ngày kiểm tra Kết quả
1 Nguyễn Thoại Oanh 05/11/2010 Tốt
2 Nguyễn Thị Hồi 10/11/2010 Tốt
3 Đào Thị Minh Nết 12/11/2010 Khá
4 Đàm Thị Ngoan 15/11/2010 Khá
Trang 1
5 Lê Ngọc Chung 17/11/2010 Tốt
6 Lê Văn Phương 18/11/2010
7 Nguyễn Thị Lâm 23/11/201 Khá
8 Trịnh Thị Thu 25/11/2010
- Duy trì việc hướng dẫn 2 giáo viên tập sự.
- Đã tiến hành tập huấn Internet vào ngày 31/10/2010.
2. Thư viện .
- Đã tiến hành đọc chuyên, kể chuyện theo sách, tổ chức đọc thơ chủ đề chào
mừng 20/11/2010.
- Đã tiến hành biên soạn thư mục sách.
- Hoàn thành hồ sơ sổ sách chuẩn bị đón đoàn kiểm tra.
3. Thiết bị .
- Duy trì việc cho mượng đồ dùng thiết bị dạy học kịp thời.
- Cập nhật sổ sách chuẩn bị đón đoàn kiểm tra .
- Có kế hoạch cho giáo viên mượn sách.
4. Lao động vệ sinh .
- Đã tiến hành trồng hoa trong bồn hoa nhà trường .
Tồn tại


- Chưa Hoàn thành SKKN cấp tổ theo kế hoạch.
- Chưa Trồng cây thuốc nam theo kế hoạch.
- Ngày giờ công chưa đảm bao như cô dịu
II. Kế hoạch chuyên môn tháng 11.
Chủ đề :“Thi đua lập thành tích chào mừng ngày quân đội nhân dân Việt Nam
22/12/2010”
Tư tưởng : ổn định tư tưởng an tâm công tác.
1. Công tác chuyên môn.
- Tiếp tục duy trì nề nếp ra vào lớp .
- Tiếp tục tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi chuẩn bị thi cấp huyện các môn vào ngày
20/01/2010.
- Duy trì các hoạt động hướng nghiệp, giáo dục ngoài giờ lên lớp.
- Tham gia thi giải toán trên máy tính casio vòng Tỉnh (có lịch sau).
- Tăng cường đầu tư cho soạn giảng đặc biệt là các tiết ôn tập thi học kỳ.
- Hoàn thành SKKN cấp tổ trước 15/12/2010
- Lập danh sách học sinh giỏi cấp huyện các môn theo mẫu nộp cho hiệu phó chuyên
môn ngày 18/12/2010. Văn thư nộp về PGD ngày 19/12/2010. Lưu ý mỗi học sinh
dự thi chuẩn bị hai ảnh 3* 4 phía sau ghi họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh.
- Văn thư nhà trường chuẩn bị hồ sơ học bạ của học sinh dự thi cấp huyện, tỉnh,hoàn
thành thẻ dự thi cho học sinh theo mẫu nộp về HPCM ngày 26/01/2010.
- Thi học kỳ I từ 20/12/2010 đến 25/12/2010 theo lịch phòng giáo dục.
- Hoàn thành vào điểm sổ điểm lớn học kỳ I vào ngày 26/12/2010.
- Báo cáo chuyên môn nộp về hiệu phó chuyên môn các mẫu chậm nhất là ngày
27/12/2010.
- Các tổ chuyên môn báo cáo sơ kết hoạt động tổ về hiệu phó chuyên môn chậm nhát
là 28/12/2010.
Trang 2
- Phát phiếu liên lạc về cho PHHS vào ngày 28/12/2010.
- BGH Kiểm tra sổ điểm lớn vào ngày 28/12/2010.
- Hoàn thành hồ sơ học bạ trước ngày 30/12/201
- Các tổ, các bộ phận kiện toàn hồ sơ học kỳ I trước 30/12/2010.
- Tiếp tục hướng dẫn 4 giáo viên tập sự có bao cáo về chuyên môn cuối tháng về tiến
độ thực hiện, kết quả.
2. Thư viện .
- Giới thiệu sách mới với chủ đề chào mừng 22/12.
- Hoàn thành hồ sơ sổ sách chuẩn bị đón đoàn kiểm tra.
3. Thiết bị .
- Cập nhật sổ sách chuẩn bị đón đoàn kiểm tra .
- Có kế hoạch cho giáo viên mượn sách.
4. Lao động vệ sinh .
- Duy trì vệ sinh trong khuôn viên nhà trường.
- Trồng cây thuốc nam mỗi lớp mua một chậu cây .
Phần cụ thể :
Duyệt của hiệu trưởng Người lập kế hoạch
Lê Đức Hoàng
Trang 3
TUẦN NỘI DUNG THỰC HIỆN
Tuần 1
29/11-04/12
Hoàn thành thao giảng dự giờ theo
kế hoạch.
Tham gia ôn tập thi học sinh giỏi
cấp tỉnh .
Hoàn thành hồ sơ thi giáo viên giỏi
cấp trường.
Các tổ chuyên môn
Học sinh đạt giải huyện được chọn
vào đội tuyển .
Hpcm
Tuần 2
06/12-11/12
Hoàn thành kế hoạch thi học kì I
Ra các quyết định thành lập hội
đồng thi, phân công coi thi chấm thi,
danh sách phòng thi
Ôn tập chuẩn bị thi học kì I
Hiệu phó chuyên môn + Văn thư
Tuần 3
13/12-18/12
Hoàn thành sáng kiến kinh nghiệm
cấp trường.
Ra quyết địinh thành lập hộpi đồng
xét.
Ôn tập chuẩn bị thi học kì I,
Các giáo viên viết sáng kiến
HPCM
Học sinh + giáo viên
Tuần 4
20/11 - 25/11
Thi học kỳ I Học sinh + ban coi thi.
Tuần 5
26/11 – 01/01
Hoàn thành các mẫu báo cáo chuyên
môn theo quy định.
HPCM + các giáo viên bộ môn .

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×