Tải bản đầy đủ

Gián án bài 14. VIỆT NAM SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT


Bài 14:
VIỆT NAM SAU CHIẾN TRANH
THẾ GIỚI THỨ NHẤT
Nguyễn Trầm Tư. THCS Nghị Đức. Tánh Linh. Bình Thuận

lính Pháp tham chiến trong Thế chiến I

Saint Mihiel xem từ Pháp Barmont đài quan sát phía tây nam. 1918.
Amiens, Pháp. 1919
Cambrai, Pháp. 1919
Nước Pháp trong Thế Chiến I:

Verdun, Pháp.
1919.
Bị phá hủy các thị trấn của Boureshes, Pháp, bên cạnh
Belleau Woods 1918
… Nước Pháp bị tàn phá nặng nề. . . .

Bài 14:
VIỆT NAM SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT.

I. CHƯƠNG TRÌNH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA LẦN II:
Câu hỏi:
Hãy cho biết tình hình nước Pháp sau chiến tranh
thế giới thứ nhât? Để khắc phục, Pháp tăng cường
đẩy mạnh việc gì? Cụ thể là ở đâu?
Đáp án:
Kinh tế Pháp bị tàn phá nặng nề sau Thế chiến I.
Pháp tăng cường vơ vét trong nước và khai thác
thuộc địa

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×