Tải bản đầy đủ

Bài soạn tiet 116: Mùa xuân nho nhỏ


Gi¸o viªn so¹n: Lª ThÞ Duy Thanh- V¨n ChÊn- Yªn B¸i

Gi¸o viªn so¹n: Lª ThÞ Duy Thanh- V¨n ChÊn- Yªn B¸i
TiÕt 116
(Thanh H¶i)

Giáo viên soạn: Lê Thị Duy Thanh- Văn Chấn- Yên Bái
Tiết 116. Mùa xuân

nho nhỏ (Thanh Hải)
I.Tỡm hi u chung
1/Tỏc gi
-Tờn khai sinh l Phm Bỏ
Ngoón(1930-1980) quờ Phong
in-Tha Thiờn-Hu
-Th ụng nh nh, chõn thnh
gin d, tỡnh cm gn bú vi quờ
hng t nc
2/Vn b n:
-Sỏng tỏc thỏng 11-1980 in trong

tp Th VN 1945-1985

Các tác phẩm chính :

Những đồng chí trung kiên
(1962)

Huế mùa xuân -2 tập (1970-
1975)

Mưa xuân đất này (1982)

Dấu võng Trường Sơn (1982)

Giáo viên soạn: Lê Thị Duy Thanh- Văn Chấn- Yên Bái
Tiết 116. Mùa xuân

nho nhỏ (Thanh Hải)
I.Tỡm hi u chung
1/Tỏc gi
-Tờn khai sinh l Phm Bỏ
Ngoón(1930-1980) quờ
Phong in-Tha Thiờn-
Hu
-Th ụng nh nh, chõn
thnh gin d, tỡnh cm
gn bú vi quờ hng t
nc
2/Vn b n:
-Sỏng tỏc thỏng 11-1980
in trong tp Th VN
1945-1985
Mọc giữa dòng sông xanh Ta làm con chim hót
Một bông hoa tím biêc Ta làm một nhành hoa
Ơi con chim chiền chiện Ta nhập vào hoà ca
Hót chi mà vang trời Một nốt trầm xao xuyến.
Từng giọt long lanh rơi
Tôi đưa tay tôi hứng Mt mựa xuõn nho nh
Lng l dõng cho i
Mùa xuân người cầm súng Dự l tui hai mi
Lộc giắt đầy trên lưng Dự l khi túc bc
Mùa xuân người ra đồng
Lộc trải dài nương mạ Mựa xuõn ta xin hỏt
Tất cả như hối hả Cõu Nam ai, Nam bỡnh
Tất cả như xôn xao Nc non ngn dm mỡnh
Nc non ngn dm tỡnh
Đất nước bốn ngàn năm Nhp phỏch tin t Hu
Vất vả và gian lao
Đất nước như vì sao
Cứ đi lên phía trước 11-1980
- Th th: 5 ch
- PTB: BC+MT
- B cc: 3 phn
Mùa
xuân
của
thiên
nhiên
Mùa
xuân
của
lòng
người
Mùa
xuân
của
đất
nước

Giáo viên soạn: Lê Thị Duy Thanh- Văn Chấn- Yên Bái
Tiết 116. Mùa xuân

nho nhỏ (Thanh Hải)
I.Tỡm hi u chung
1/Tỏc gi
2/Vn b n:
II. c-hi u vn b n
1/
Mựa xuõn c a thiờn
nhiờn
-Mt bc tranh xuõn tuyt p,
vui ti rn rng mang c
trng x Hu
-Tỏc gi nh say sa ngõy
ngt trc v p ca thiờn
nhiờn
Mọc giữa dòng sông xanh
Một bông hoa tím biêc
Ơi con chim chiền chiện
Hót chi mà vang trời

Từng giọt long lanh rơi
Tôi đưa tay tôi hứng
o
trt t
cỳ
phỏp
n
d

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×