Tải bản đầy đủ

Gián án bao cao thong tin nha truong

BÁO CÁO THÔNG TIN NHÀ TRƯỜNG
I. GIỚI THIỆU CHUNG
+ Tên trường: THCS Tây Hồ- huyện Thọ Xuân - tỉnh Thanh Hoá
+ Năm thành lập: 1965
+ Địa chỉ: Thôn 4, xã Tây Hồ, huyện Thọ Xuân
+ Điện thoại: 0373.833.696
+ Fax:
+ Email:
+ Website:
+ Hiệu trưởng: Hoàng Thị Thư
II. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN VÀ MộT SỐ THÀNH TÍCH NỔI BẬT TRONG 5 NĂM GẦN ĐÂY.
1. Lịch sử phát triển (một số nét khái quát từ khi thành lập trường đến nay).
Trường cấp II Tây Hồ nay là trường THCS Tây Hồ được thành lập năm 1965. Năm học 1977 –
1978 ghép với cấp I được đổi tên thành trường PTCấp I – II sau đó là trường PTCS. Từ năm học 1996
được đổi tên thành trường THCS Tây Hồ.
Tây Hồ là một trong những xã có trường cấp II sớm. Năm học 1965 – 1966; 1966 – 1967 trường
chỉ có 3 lớp. một lớp 5; một lớp 6; một lớp 7 với hơn 100 học sinh và 7 CBGV do thầy giáo Mai Xuân Tân
quê ở Vĩnh Lộc làm hiệu trưởng.
Năm học 1967 – 1968; 1968 – 1969 do điều kiện chiến tranh cho nên trường phải sơ tán, học sinh
Tây Hồ học tại trường cấp II Bắc Lương.
Đến năm 1970 – 1971 trường trở về xã nhà, cấp II Tây Hồ có 6 lớp do thầy Nguyễn Trương Khuê

quê ở Thị trấn Thọ Xuân làm hiệu trưởng.
Gần 40 năm qua nhà trường đã chứng kiến biết bao thay đổi. Quy mô nhà trường ngày càng lớn
lên không ngừng, có thời điểm đã lên tới 11 lớp với gần 500 học sinh và 24 CBGV QL. Với bao thế hệ
quản lý đã qua.
Trường THCS Tây Hồ có được như ngày hôm nay chúng ta không thể không kể đến sự xây dựng
đóng góp của các thầy cô giáo - một đội ngũ cán bộ quản lý đã cùng với tập thể giáo viên vượt qua những
khó khăn của các thời kì trước đó là.
Năm học 1965 – 1966; 1966 – 1967 trường có 6 lớp do thầy Mai Xuân Tân quê ở Vĩnh Lộc làm
hiệu trưởng nay đã nghỉ hưu. Năm học từ 1968 đến 1960 do thầy Đỗ Xuân ảnh quê ở Xuân Minh làm
hiệu trưởng . Từ 1970 đến 1974 do thầy Nguyễn Trương Khuê làm hiệu trưởng. Từ năm học 1974 đến
1976 do thầy Nguyễn Chí Thể quê ở Xuân Thành làm hiệu trưởng. Năm học 1976 – 1977 do thầy Lê Tất
Khả làm hiệu trưởng. Từ năm 1977 đến 1980 do thầy Nguyễn Chí Thể làm hiệu trưởng lần thứ 2. Năm
học 1980 – 1981 trường có 6 lớp do thầy Trần Văn Bê quê ở Nam Giang làm hiệu trưởng. Từ năm 1981
đến năm 1985 trường có 6 lớp do thầy Hoàng Văn Trang quê ở Hạnh Phúc làm hiệu trưởng. Từ năm
1985 đến 1988 trường có 6 lớp do cô Lê Thị Xiêm quê ở Xuân Quang làm hiệu trưởng. Từ năm 1988 đến
năm 1991 do thầy Nguyễn Hữu Nhuận quê Thị Trấn Thọ Xuân làm hiệu trưởng. Từ 1991 đến 1993 trường
có 7 lớp do thầy Đỗ Đình Bảy quê ở Xuân Trường làm hiệu trưởng. Từ năm 1993 – 1995 trường có 8 lớp
do thầy Phạm Lê Thưởng quê ở Nam Giang làm hiệu trưởng. Từ năm 1995 đến năm 2006 trường có 8
lớp do cô Lê Thị Tiến làm hiệu trưởng. Từ năm 2006 đến nay do cô Hoàng Thị Thư làm hiệu trưởng.
2. Những thành tích nổi bật từ năm học 2006 - 2007 đến nay.
Hơn 40 năm qua trường THCS Tây Hồ, quy mô lớp học, học sinh có lúc ít lúc nhiều. Song, nhà trường đã
đào tạo được biết bao thế hệ học sinh, góp phần vào việc nâng cao dân trí cho địa phương Tây Hồ.
Hàng năm nhà trường đã bồi dưỡng và có một đội ngũ giáo viên giỏi, học sinh giỏi cấp huyện cấp tỉnh. Cụ
thể trong những năm học gần đây:
Năm 2006 – 2007: Có 3 GV giỏi cấp huyện, 6 HSG cấp huyện, 1 HSG cấp Tỉnh.
1
Năm 2007 – 2008 : Có 2 GV giỏi cấp huyện, 14 HSG cấp huyện, 1 HSG cấp Tỉnh.
Năm 2008 – 2009 : Có 2 GV giỏi cấp huyện, 16 HSG cấp huyện, 1 HSG cấp Tỉnh.
Năm 2009 – 2010 : Có 3 GV giỏi cấp huyện, 30 HSG cấp huyện, 1 HSG cấp Tỉnh.
Năm học 2010-2011: HKI có 27 HSG cấp huyện.
Công tác đúc rút SKKN cũng được nhà trường quan tâm, các năm học đều có SKKN được xếp loại cấp
huyện:
Năm 2006-2007: Đạt 5 SKKN
Năm 2007-2008: Đạt 4 SKKN
Năm 2008-2009: Đạt 4 SKKN
Năm 2009-2010: Đạt 5 SKKN
Công tác tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn được nhà trường quan tâm và tạo điều kiện.Hiện
nay có 1 CBTV đang theo học lớp ĐHTC.
Công tác XHH giáo dục có nhiều thành tích. Đảng bộ chính quyền quan tâm đến công tác giáo dục, tạo
điều kiện về CSVC cho nhà trường.
III. QUY MÔ.
1. Tổng số cán bộ, giáo viên: 27, trong đó nữ là :26; Nữ dân tộc là 0 . Ban giám hiệu là :2 ; Giáo viên
văn hoá :15 ; Giáo viên khác :6 (Thể dục + Nhạc…); Phụ trách đoàn đội là 0: ; Hành chính : 03(Kế toán,
thư viện...); 01 thiết bị thí nghiệm.
+ 100 % giáo viên đạt chuẩn trở lên, trong đó trên chuẩn là : 14 người chiếm : 66.7 %.
2. Tình hình học sinh:
Năm học 2006 - 2007 có : 8 lớp với tổng số học sinh là : 320 em. Trong đó số học sinh nữ là :
172 , học sinh dân tộc là : 0, nữ dân tộc là : 0 em, học sinh khuyết tật là : 7em, được chia làm 4 khối, cụ
thể như sau:
+ Khối : 6 có 2 lớp = 68 HS; + Khối: 8 có 2 lớp = 81 HS;
+ Khối : 7 có 2 lớp = 83 HS; + Khối: 9 có 2 lớp = 70 HS;
3. Số học sinh đã tốt nghiệp (ra lớp) từ năm 2006 đến nay: 395 em.
4. Cơ sở vật chất (hiện tại):
- Tổng diện tích khuôn viên: 7780 m
2
.
- Văn phòng nhà trường (kiên cố, bán kiên cố, cấp 4A, 4B…): 1 nhà.
- Số phòng học : 8 phòng (trong đó : 8 kiên cố ).
- Số phòng học bộ môn : 5 phòng ( phòng bộ môn Vật lí, Hoá học, Tin, Nhạc, Hoạ ).
- Bàn ghế giáo viên: 13 bộ.
- Bàn ghế học sinh: 161 bàn, 277 ghế.
- Bảng chống loá : 17 cái.
- Thư viện : Đạt chuẩn Quốc gia .
- SGK và sách tham khảo cho giáo viên và học sinh: 06 bộ SGK/1khối; 1405 sách tham khảo
- Thiết bị dạy và học của các khối lớp: Khối 6: 06 bộ; Khối 7: 09 bộ; Khối 8: 09 bộ; Khối 9: 09 bộ.
Chất lượng: Chỉ còn sử dụng được 50%.
- Thiết bị nghe nhìn gồm 01 Tivi, 01 đầu quay, 01 castsec, 18 máy tính.
IV. CƠ CẤU TỔ CHỨC.
1. Ban Giám hiệu:
Họ và tên Chức danh Điện thoại
Hoàng Thị Thư Hiệu trưởng 0934502369
Lê Thị Thanh Tâm Phó hiệu trưởng 0948502911
2. Chi bộ:
Họ và tên Chức danh Điện thoại
Hoàng Thị Thư Bí thư 0934502369
Lê Thị Thanh Tâm P.Bí thư 0948502911
2
3. Ban chấp hành công đoàn:
Họ và tên Chức danh Điện thoại
Hoàng Thị Tuyết Chủ tịch công đoàn 0987156458
Lê Thị Thanh Tâm P. Chủ tịch công đoàn 0948502911
Trịnh Thị Hải Ban viên 01669184448
4. Đoàn thanh niên:
Họ và tên Chức danh Điện thoại
Phùng Thị Tình Bí thư đoàn 01699930323
Nguyễn Thị Duyến P. Bí thư đoàn 0373605203
5. Tổng phụ trách Đội:
Họ và tên Chức danh Điện thoại
Đinh Thị Hường Tổng phụ trách 01674680246
6. Các tổ chuyên môn:
Tên tổ/khối Tổ trưởng Số lượng cán bộ
Tổ Tự nhiên Bùi Thị Hiền 12
Tổ Xã hội Bùi Thị Nga 12
Tổ Văn phòng Lê Thị Sự 03
3

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×