Tải bản đầy đủ

Bài soạn Sách điện tử Địa lý 11Sách điện tử địa lý 11 thpt
Sách điện tử địa lý 11 thpt


địa lý 11 - ban cơ bản
địa lý 11 - ban cơ bản
Sở giáo dục và đào tạo bắc giang
Sở giáo dục và đào tạo bắc giang
( Sách dùng trong các trường thpt-phiên bản 1.0 )
( Sách dùng trong các trường thpt-phiên bản 1.0 )
Bắc Giang 1 - 2008
Bắc Giang 1 - 2008
Tác giả:
Tác giả:Nguyễn Thanh Hải (Chủ biên), Dương Văn Đồng, Nguyễn Văn Tuyên, Đỗ Văn Hưng, Ngô Thị Bích Huệ
Nguyễn Thanh Hải (Chủ biên), Dương Văn Đồng, Nguyễn Văn Tuyên, Đỗ Văn Hưng, Ngô Thị Bích Huệ


Địa chỉ:
Địa chỉ:
Trường THPT Hiệp Hoà 1 Bắc Giang
Trường THPT Hiệp Hoà 1 Bắc Giang


ĐT
ĐT
:
:
01687045828
01687045828
;
;
Email
Email
:
:


thanhhaihh01@gmail.com
thanhhaihh01@gmail.com
địa lý thpt
địa lý thpt


- Nội dung kiến thức
- Nội dung kiến thức
cơ bản
cơ bản


- Tranh ảnh, video,
- Tranh ảnh, video,
bản đồ, mô hình,
bản đồ, mô hình,
biểu đồ
biểu đồ


- Câu hỏi luyện tập
- Câu hỏi luyện tập
Giáo án
Giáo án
Giáo án
Giáo án
Đề thi
Đề thi
Đề thi
Đề thi
Địa lý 11
Địa lý 11
Địa lý 11
Địa lý 11
Giới thiệu
Giới thiệu
Giới thiệu
Giới thiệu
Website
Website
Website
Website


Sách điện tử địa lý 11 thpt
Sách điện tử địa lý 11 thpt


địa lý 11 - ban cơ bản
địa lý 11 - ban cơ bản
( Sách dùng trong các trường thpt-phiên bản 1.0 )
( Sách dùng trong các trường thpt-phiên bản 1.0 )
Tác giả:
Tác giả:


Nguyễn Thanh Hải (Chủ biên), Dương Văn Đồng, Nguyễn Văn Tuyên, Đỗ Văn Hưng, Ngô Thị Bích Huệ.
Nguyễn Thanh Hải (Chủ biên), Dương Văn Đồng, Nguyễn Văn Tuyên, Đỗ Văn Hưng, Ngô Thị Bích Huệ.


Địa chỉ:
Địa chỉ:
Trường THPT Hiệp Hoà 1 Bắc Giang
Trường THPT Hiệp Hoà 1 Bắc Giang


ĐT
ĐT
:
:
01687045828
01687045828
;
;
Email
Email
:
:


thanhhaihh01@gmail.com
thanhhaihh01@gmail.com
địa lý thpt
địa lý thpt


- Nội dung kiến thức
- Nội dung kiến thức
cơ bản
cơ bản


- Tranh ảnh, video,
- Tranh ảnh, video,
bản đồ, mô hình,
bản đồ, mô hình,
biểu đồ
biểu đồ


- Câu hỏi luyện tập
- Câu hỏi luyện tập
Địa chính, bản đồ VN
Địa chính, bản đồ VN
Địa chính, bản đồ VN
Địa chính, bản đồ VN
Thời báo kinh tế VN
Thời báo kinh tế VN
Thời báo kinh tế VN
Thời báo kinh tế VN
Website môi trường
Website môi trường
Website môi trường
Website môi trường
Website địa lý
Website địa lý
Website địa lý
Website địa lý
Thư viện giáo trình Đ/Tử
Thư viện giáo trình Đ/Tử
Thư viện giáo trình Đ/Tử
Thư viện giáo trình Đ/Tử
Encarta
Encarta
Encarta
Encarta
Bão lụt
Bão lụt
Bão lụt
Bão lụt
Website khoa địa ĐHSPHN
Website khoa địa ĐHSPHN
Website khoa địa ĐHSPHN
Website khoa địa ĐHSPHN
Trở lại
Địa lý 11
Địa lý 11
Địa lý 11
Địa lý 11
Giới thiệu
Giới thiệu
Giới thiệu
Giới thiệu
Website
Website
Website
Website
Giáo án
Giáo án
Giáo án
Giáo án
Sở giáo dục và đào tạo bắc giang
Sở giáo dục và đào tạo bắc giang
Bắc Giang 1 - 2008
Bắc Giang 1 - 2008
Đề thi
Đề thi
Đề thi
Đề thi


địa lý 11-ban cơ bản
địa lý 11-ban cơ bản
địa lý lớp 11
địa lý lớp 11
Bài 1: Sự tương phản về trình độ phát triển KT-XH của các nhóm nước
Bài 1: Sự tương phản về trình độ phát triển KT-XH của các nhóm nước
(T1)
(T1)
Bài 6: Hoa Kỳ
Bài 6: Hoa Kỳ
(T9,10,11)
(T9,10,11)
Trở lại
Bài 2: Xu hướng toàn cầu hoá, khu vực hoá KT
Bài 2: Xu hướng toàn cầu hoá, khu vực hoá KT
(T2)
(T2)
Phần 1: khái quát nền kt-xh thế giới
Phần 1: khái quát nền kt-xh thế giới
Phần 2: địa lý khu vực và quốc gia
Phần 2: địa lý khu vực và quốc gia
Bài 3: Một số vấn đề mang tính toàn cầu
Bài 3: Một số vấn đề mang tính toàn cầu
(T3)
(T3)
Bài 5: Một số vấn đề của châu lục và khu vực
Bài 5: Một số vấn đề của châu lục và khu vực
(T5,6,7)(T8-Kiểm tra 1T)
(T5,6,7)(T8-Kiểm tra 1T)
Bài 8: Liên Bang Nga
Bài 8: Liên Bang Nga
(T16,17,19,20)(T18-Kiểm tra HK)
(T16,17,19,20)(T18-Kiểm tra HK)
Bài 7: Liên Minh Châu
Bài 7: Liên Minh Châu
â
â
u (EU)
u (EU)
(T12,13,14,15)
(T12,13,14,15)
Bài 11: Khu vực Đông Nam
Bài 11: Khu vực Đông Nam
á
á
(T28,29,30,31)
(T28,29,30,31)
Bài 9: Nhật Bản
Bài 9: Nhật Bản
(T21,22,23)
(T21,22,23)
Bài 10: CHND Trung Hoa
Bài 10: CHND Trung Hoa
(T24,25,26,27)
(T24,25,26,27)
Địa chỉ:
Địa chỉ:
Trường THPT Hiệp Hoà 1 Bắc Giang ;
Trường THPT Hiệp Hoà 1 Bắc Giang ;
ĐT:
ĐT:
01687045828 ;
01687045828 ;
Email:
Email:
thanhhaihh01@gmail.com
thanhhaihh01@gmail.com
Bài 4: Thực hành
Bài 4: Thực hành
(T4)
(T4)
Bài 12: Ô-xtrây-li-a
Bài 12: Ô-xtrây-li-a
(T32,33,34)(T35-Kiểm tra HK)
(T32,33,34)(T35-Kiểm tra HK)


Bài 5: Một số vấn đề
Bài 5: Một số vấn đề
của Châu lục và
của Châu lục và
khu vực
khu vực


: Một số vấn đề của
: Một số vấn đề của
Châu Phi.
Châu Phi.


: Một số vấn đề của
: Một số vấn đề của
Mỹ La Tinh
Mỹ La Tinh


: Một số vấn đề của
: Một số vấn đề của
khu vực Tây Nam A-
khu vực Tây Nam A-
Trung A
Trung A


: Kiểm tra 1 tiết
: Kiểm tra 1 tiết
địa lý 10-ban cơ bản
địa lý 10-ban cơ bản
Trở lại
Phần 1: khái quát nền kt-xh thế giới
Phần 1: khái quát nền kt-xh thế giới
Tiết 5
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 6
Bản đồ
Bản đồ
Mô hình
Mô hình
video
video
tranh
tranh
Tra cứu
Tra cứu
Biểu đồ
Biểu đồ
Tiết 7
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 8
Địa chỉ:
Địa chỉ:
Trường THPT Hiệp Hoà 1 Bắc Giang ;
Trường THPT Hiệp Hoà 1 Bắc Giang ;
ĐT:
ĐT:
01687045828 ;
01687045828 ;
Email:
Email:
thanhhaihh01@gmail.com
thanhhaihh01@gmail.com
Bài 6: Hợp chủng
Bài 6: Hợp chủng
quốc Hoa Kỳ
quốc Hoa Kỳ


: Tự nhiên và
: Tự nhiên và


dân cư
dân cư


: Kinh tế
: Kinh tế


: Thực hành
: Thực hành
địa lý 10-ban cơ bản
địa lý 10-ban cơ bản
Trở lại
Phần 2: địa lý khu vực và quốc gia
Phần 2: địa lý khu vực và quốc gia
Tiết 9
Tiết 9
Tiết 10
Tiết 10
Tiết 11
Tiết 11
Bản đồ
Bản đồ
Mô hình
Mô hình
video
video
tranh
tranh
Tra cứu
Tra cứu
Biểu đồ
Biểu đồ
Địa chỉ:
Địa chỉ:
Trường THPT Hiệp Hoà 1 Bắc Giang ;
Trường THPT Hiệp Hoà 1 Bắc Giang ;
ĐT:
ĐT:
01687045828 ;
01687045828 ;
Email:
Email:
thanhhaihh01@gmail.com
thanhhaihh01@gmail.com

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×