Tải bản đầy đủ

Bài soạn luyen tu va cau buoi chieu


Thứ sáu ngày 16 tháng 4 năm 2010
Tuần: 32
Tiết:
Luyện từ và câu
Bài tập 3: Các câu dưới đây chỉ mới có trạng ngữ chỉ nơi
chốn. Hãy thêm những bộ phận cần thiết để hoàn chỉnh
những câu ấy:
a) Ngoài đường,
b) Trong nhà,
c) Trên đường đến trường,..
d) ở bên kia sườn núi,..
Thứ sáu ngày 16 tháng 4 năm 2010
Tuần: 32
Tiết: 32
Luyện từ và câu
ôn luyện: thêm trạng ngữ chỉ nơi chốn cho câu
Bài tập 1: Tìm trạng ngữ chỉ nơi chốn trong các câu sau:
a) Dưới trăng quyên đã gọi hè
Đầu tường lửa lựu lập loè đơm bông
Nguyễn Du

b) Trong tù chú đã viết nên
Những vần thơ đẹp còn truyền đến nay
Trần Đăng Khoa
c) Trên mặt biển đen sẫm, hòn đảo như một vầng trăng sắp
đầy, ngỡ ngàng ánh sáng.
Phạm Đình Trọng
(Thảo luận nhóm đôi)
Thứ sáu ngày 16 tháng 4 năm 2010
Tuần: 32
Tiết:32
Luyện từ và câu
ôn luyện: thêm trạng ngữ chỉ nơi chốn cho câu
Bài tập 2:
Thêm các trạng ngữ chỉ nơi chốn cho những câu sau:
a) muôn hoa đua nở.
b) các bạn nữ đang nhảy dây còn các bạn nam
chơi đá cầu.
..,
.....,
...,
c) em chăm chú nghe cô giáo giảng bài
và phát biểu ý kiến.
Trong vườn nhà em,
Dưới gốc cây bàng,
Trong giờ học Tiếng Việt,
(Thảo luận nhóm 4)
Thứ sáu ngày 16 tháng 4 năm 2010
Tuần: 32
Tiết: 32
Luyện từ và câu
ôn luyện: thêm trạng ngữ chỉ nơi chốn cho câu
Bài tập 3: Các câu dưới đây chỉ mới có trạng ngữ chỉ nơi chốn. Em
hãy thêm những bộ phận cần thiết để hoàn chỉnh các câu sau:
a) Trên cành cây,.
b) Dọc hai bên đường, .
c) Dưới gốc phượng vĩ,.
chim hót líu lo tạo thành một bản nhạc vui tươi.
nhà cửa mọc lên san sát.
các bạn nhỏ đang ngồi đọc báo.
( Làm bài vào vở)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×