Tải bản đầy đủ

Bài soạn BAI VIỂT 2 LOP 6

Tuần 10 BÀI 9, 10
Tiết 37,38: VIẾT BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ 2: VĂN KỂ CHUYỆN
I )Mục tiêu cần đạt :
1. Kiến thức:
- Học sinh biết kể một câu chuyện có ý nghóa.
2. Kó năng :
- Học sinh thực hiện bài viết có bố cục và lời văn hợp lý.
3. Thái độ :
- Giáo dục học sinh ý thức làm bài trong kiểm tra .
II. ) Ma trận đề :
Tự luận vận dụng cao
III. ) Đề : Kể về một thầy giáo hay cô giáo mà em q mến.
A )Yêu cầu chung :
- Học sinh kể chuyện thầy giáo hay cô giáo mà em q mến.
- Biết kể theo thứ tự của một bài văn kể chuyện: kể xuôi hoặc kể ngược.
- Dùng ngôi kể sao cho phù hợp
- Có đủ 3 phần: mở bài, thân bài, kết bài.
- Biết chọn sự việc tiêu biểu để kể, không sa vào tả.
B ) Yêu cầu cụ thể :
1 . Mở bài : Giới thiệu nhân vật đònh kể ( cô giáo hay thầy giáo ) mà mình yêu thích .
2 . Thân bài :

- Giới thiệu sơ về hình dáng và tính tình ( cô giáo hay thầy giáo )
- Kể về một việc làm của cô giáo hay thầy giáo mà để lại trong em ấn tượng sâu sắc
làm em nhớ mãi , làm em yêu thích .
- Tình cảm , thái độ của em sau việc làm ấy .
3 .Kết bài : Suy nghó của bản thân về thầy giáo hay cô giáo mình kể .
IV ). Biểu điểm:
Điểm 9-10: -Viết không sai chính tả, không sa vào văn miêu tả .
- Diễn đạt mạch lạc, văn viết có cảm xúc , suy nghó chân thành ,
sâu sắc .
Điểm 7-8: - Bài làm đạt yêu cầu như đã nêu, văn viết có cảm xúc, diễn đạt
trôi chảy.
- Sai chính tả nhưng không nhiều.
Điểm 5-6: - Kể chuyện hoàn chỉnh.
- Diễn đạt còn vụng, sai chính tả nhiều, kể chuyện dài dòng,
không ta tập trung vào đề, hành văn đôi chỗ không rõ ý.
Điểm 3-4: - Kể chuyện đầy đủ 3 phần.
- Dùng từ không chính xác, lỗi diễn đạt nhiều, dùng ngôi kể chưa
thống nhất, lặp từ, sử dụng văn tả nhiều.
Điểm 1-2: -Bài làm không đúng yêu cầu của đề.

* Dặn dò
Bài cũ: - Xem lại bài Ngôi kể và lời kể trong văn tự sự và Thứ tự kể trong văn tự sự.
Bài mới: - Soạn ch ngồi đáy giếng
- Trả lời câu hỏi ở phần đọc hiểu văn bản
- Kể lại truyện.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×