Tải bản đầy đủ

Các phím tắt hay dùng trong PhotoShop

Giữ TAB để ẩn thanh công cụ và palette, SHIFT+ TAB chỉ để ẩn palette.
Giữ SHIFT + click thanh màu xám của toolbar và palette sẽ di chuyển chúng đến góc
gần nhất.
Nhấp chuột 2 cái lên thanh màu xám, thì cửa sổ thu nhỏ lại.
Nhấp đôi chuột lên bất kỳ chỗ nào của nền (khi mới khởi động xong Photoshop) sẽ
mang đến tùy chọn mở file (kết hợp thử với CTRL & ALT xem bạn sẽ có gì nào?)
Chọn công cụ Paint bucket, giữ SHIFT và click lên màn hình xám (mặc định), nó sẽ thay
đổi sang bất kỳ màu nào bạn có trong hộp màu nền trước.
Trong Photoshop, tất cả các nút “Cancel” trong cửa sổ sẽ thay đổi thành nút “Reset”
bằng cách giữ ALT.
Phím CAPS LOCK sẽ chuyển con chuột của bạn độ chính xác.
Bấm phím F, nó sẽ chuyển qua lại giữa 3 chế độ màn hình khác nhau và mang lại cho
bạn nhiều hơn vùng làm việc.
Để vẽ một đường thẳng, click sau đó di chuyển đến điểm cuối và đồng thời giữ shift +
click.
Giữ phím Ctrl sẽ tạm thời chuyển 1 công cụ đang dùng sang công cụ Move cho đến khi
bạn nhả Ctrl.
Ctrl + Alt và click kéo tấm ảnh sẽ mang đến 1 nhân bản nằm phía trên của ảnh hiện
hành.
Giữ thanh Space sẽ làm bất kỳ công cụ nào thành “Hand Tool” cho đến khi bạn nhả
thanh Space.

Trong khi đang sử dụng công cụ Zoom, giữ phím Ctrl = zoom in, giữ phím Alt = zoom
out.
Giữ Ctrl và nhấn “+” or “-” sẽ thay đổi % cho ảnh trong cửa sổ Navigator.
Khi sử dụng công cụ eyedropper để bắt lấy màu nền trước, giữ phím Alt và click, nó sẽ
ngay tức khắc bắt lấy màu của nền dưới.
Với công cụ Measure, vẽ 1 đường thẳng sau đó giữ Alt và vẽ 1 đường thẳng khác từ
điểm cuối của đường thẳng đầu tiên, nó sẽ đo góc.
Ctrl+Alt+Z và Ctrl+Shift+Z sẽ quay lại bước trước và tiến tiếp bước sau trong palette
History.
Alt+Backspace hoặc Ctrl+Backspace sẽ tô màu toàn màn hình với màu nền trước hoặc
màu nền sau, Shift+Backspace sẽ mang lên trên 1 tùy chọn, Alt+Shift+Backspace và
Ctrl+Shift+Backspace sẽ tô màu nền trước hoặc sau nhưng sẽ trừ ra khu vực
transparent.
Khi kéo dăn tự do với Ctrl+T, bấm Alt để giữ lại ảnh gốc và sau đó thì điều chỉnh các
thao tác trên một layer nhân bản của nó. Ctrl+Shift+T để lặp lại thao tác mà bạn đã
làm trong lần điều chỉnh trước đó.
Để chắc chắn rằng lệnh Crop của bạn là ở góc của tấm ảnh, giữ Ctrl trong khi crop ảnh.
Ctrl+J sẽ nhân bản layer được chọn hiện hành.
Ctrl+Shift+E sẽ gộp tất cả các layer hiện hành thành 1 layer, Ctrl+Shift+Alt+E sẽ làm
một bản copy của layer gốc và gộp tất cả layer hiện trong palette.
Trong khi đang sử dụng công cụ Marquee, giữ Alt sẽ làm bắt đầu từ điểm giữa của vùng
chọn.
Ctrl + D để bỏ vùng chọn, Ctrl+Shift+D để lấy lại vùng chọn mà bạn đã chọn trước đó.
Trong khi chọn với công cụ Marquee, bấm thanh Space có thể cho phép bạn di chuyển
được vùng chọn.
Giữ Alt trong khi nhấp chuột lên biểu tượng con mắt trong palette Layer, nó sẽ ẩn tất cả
các layer khác.
Chọn một layer, giữ Alt và nhấp chuột lên góc trên của layer khác, nó sẽ nhóm chúng
lại thành 1 Group.
File> Automate > Contact Sheet: việc làm này có thể tạo ra 1 thumbnail nhỏ cho tất cả
các file, điều này có thể tiếc kiệm cho bạn một số thời gian từ việc tìm kiếm.
Sau khi vẽ 1 đường path trên tấm ảnh với công cụ Pen, Ctrl+shift+H có thể ẩn/hiện nó.
Ctrl+Tab cho phép bạn chuyển qua lại giữa các file ảnh khác nhau trong khi làm việc.
F12 = Trở lại trạng thái cuối cùng mà bạn lưu file.
Giữ Shift + Alt trong khi transform 1 vật thể sẽ làm cho nó cân xứng từ giữa tâm ra.
Để tấm ảnh ở giữa, Ctrl + A , Ctrl + X, Ctrl + V, tôi nghĩ nó sẽ đặt tấm ảnh đó lên 1
layer mới.
Ctrl+E sẽ gộp layer chưa ẩn ở ngay phí dưới.
Khi bạn đang sử dụng công cụ Brush, sử dụng dấu “[" hoặc "]” sẽ trượt lên hoặc xuống
to nhỏ của brush trong danh sách.
Nhấp đôi chuột trái lên công cụ Zoom sẽ làm cho bức ảnh trở về đúng kích thước 100%,
nhấp đôi chuột lên công cụ Hand sẽ xem bức ảnh vừa với độ phân giải của màn hình
của bạn.
Ctrl + Alt + T để làm 1 bản copy của layer mà bạn muốn transform.
Ctrl + Alt + mũi tên phải -> nhân bản layer bạn đang làm việc.
Ctrl + [phím +] sẽ giúp bạn phóng lớn màn hình bất kỳ lúc nào và Ctrl + [phím -] thu
nhỏ. Ctr l+ Alt + [phím +] sẽ phóng lớn và thay đổi kích thước cửa sổ cho vừa với tấm
hình… cũng giống như Ctrl+ Alt + [phím -] tương tự.
Giữ phím X sẽ chuyển qua lựa chọn màu nền trước và sau.
Giữ D sẽ trở lại màu nền mặc định là đen trên, trắng dưới.
Ctrl+Alt+Z sẽ undo nhiều lần khác với Ctrl + Z chỉ có 1 lần.
Ctrl+click 1 thumbail của một layer để chọn vùng transparency của layer.
Đê thấy những gì mask layer trông như thế nào (hoặc chỉnh sửa nó), Alt+click lên
thumbanl của nó trong palette Layer.
Khi sử dụng công cụ Polygon Lasso giữ phím Shift để làm thành 1 đường thẳng tắp, nó
chạy trong giới hạn 30 độ.
Công cụ Stamp được sử dụng để copy một vùng của tấm hình (định nghĩa bằng cách
dùng Alt + nhấp chuột lên vùng nào đó của hình) và tô vẽ lên vùng nào khác. Nó cũng
làm việc khi bạn có nhiều bức ảnh được mở đồng thời 1 lúc. Bấm Alt + click lên vùng
ảnh đang mở và tô nó bất kỳ tấm nào khác.
Và nhớ rằng, bấm phím Enter khi bạn gõ sẽ đưa bạn đến 1 hàng mới nhưng bấm
Ctrl+Enter hoặc Enter trên bàn phím số sẽ hoàn thành những gì bạn gõ.
Bấm phím Tab sẽ ẩn palette Tool và bất kỳ palette nào bạn đang làm việc. Bấm “F” sẽ
thay đổi giữa các chế độ đầy màn hình. Sử dụng 2 thủ thuật này bạn có thể xem đầy
vùng làm việc của mình mà không có bất kỳ palette nào. (Bạn có thể bấm CTL+Alt+0
để làm vừa đúng màn hình làm việc hoặc bấm CTL+0 để phóng đúng 100%)
Bấm phím “+” và “-” trong khi đang giữ CTL+Alt sẽ làm đúng kích thước toàn cửa sổ tài
liệu, không chỉ là vùng làm việc.
Ctrl+click 1 layer (trong palette Layer) để chọn vùng trong suốt của nó.
Ctrl+Alt+click giữa 2 layer trong palette để nhóm chúng lại.
Nếu bạn có 1 con lăn giữa trong con chuột, bạn có thể sử dụng để phóng to ,hoặc thu
nhỏ

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×