Tải bản đầy đủ

Bài soạn tục ngữ về con người và xã hội


Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô
Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô
Giáo viên: Đào Thị Hải Hà
Tổ : Xã hội II

KiÓm tra bµi cò
Hãy điền Đ (đúng) hoặc S (sai) vào các câu tục ngữ sau:
N. Gió bấc thì hanh, gió nồm thì ẩm.
A. Một nắng hai sương.
B. Cơn đằng đông vừa trông vừa chạy.
C. Rau nào sâu ấy.
D. Mưa dây bão giật.
E. Được voi đòi tiên
F. Nước chảy đá mòn.
G. Khoai đất lạ, mạ đất quen.
H. Có chí thì nên.

I. Nước mắt cá sấu.
K. Một nong tằm là năm nong kén.
M. Gieo gió, gặp bão.
Đ
S
Đ
Đ
S
Đ
S
S
Đ
Đ
Đ
Đ

KiÓm tra bµi cò
Tìm các câu tục ngữ tương ứng với các
hình ảnh sau?

Được mùa cau, đau mùa lúa.
Lúa lép
Cau sai
quả

Tháng bảy kiến đàn đại hàn hồng thuỷ.
Tháng bảy kiến đàn đại hàn hồng thuỷ.

Trăng quầng trời hạn, trăng tán trời mưa

Tháng hai trồng cà, tháng ba trồng đỗ.

Mau sao thì nắng, vắng sao thì mưa.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×