Tải bản đầy đủ

Bài giảng giao an dao duc lop 4 chuan

Kế hoạch bài học Đạo đức 4
HỌC KỲ I
  
TRUNG THỰC TRONG HỌC TẬP
I.Mục tiêu:
-Học xong bài này HS cần phải trung thực trong học tập, biết được giá trò của sự trung
thực.
-Biết trung thực trong học tập, đồng tình ủng hộ những hành vi trong trung thực và
phê phán những hành vi thiếu trung thực trong học tập.
II.Đồ dùng dạy học:
-SGK Đạo đức 4.
-Các mẫu chuyện,tấm gương về trung thực trong học tập.
III.Hoạt động trên lớp:
Tiết: 1
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
1.Ổn đònh:
2.KTBC:
GV kiểm tra các phần chuẩn bò của HS.
3.Bài mới:
a.Giới thiệu bài: Trung thực trong học tập.
b.Nội dung:

*Hoạt động 1: Xử lý tình huống
-GV tóm tắt mấy cách giải quyết chính.
a/.Mượn tranh của bạn để đưa cô xem.
b/.Nói dối cô là đã sưu tầm và bỏ quên ở
nhà.
c/.Nhận lỗi và hứa với cô là sẽ sưu tầm và
nộp sau.
GV hỏi:
* Nếu em là Long, em sẽ chọn cách giải
quyết nào?
-GV căn cứ vào số HS giơ tay để chia lớp
thành nhóm thảo luận.

-GV kết luận: Cách nhận lỗi và hứa với cô là
sẽ sưu tầm và nộp sau là phù hợp nhất, thể
hiện tính trung thực trong học tập.
*Hoạt động 2: Hoạt động cá nhân (Bài tập 1-
SGK trang 4)
-GV nêu yêu cầu bài tập.
+Việc làm nào thể hiện tính trung thực trong
học tập:
a/.Nhắc bài cho bạn trong giờ kiểm tra.
-HS chuẩn bò.
-HS nghe.
-HS xem tranh trong SGK.
-HS đọc nội dung tình huống: Long mải chơi
quên sưu tầm tranh cho bài học. Long có
những cách giải quyết như thế nào?
-HS liệt kê các cách giải quyết của bạn
Long.
-HS giơ tay chọn các cách.
-HS thảo luận nhóm.
+Tại sao chọn cách giải quyết đó?
-3 HS đọc ghi nhớ ở SGK trang 3.
-HS phát biểu trình bày ý kiến, chất vấn lẫn
nhau.
Giáo viên: Lý Thị Ngọc Dung Trang 1
Bài 1
Kế hoạch bài học Đạo đức 4
b/.Trao đổi với bạn khi học nhóm.


c/.Không làm bài, mượn vở bạn chép.
d/.Không chép bài của bạn trong giờ kiểm tra.
e/.Giấu điểm kém, chỉ báo điểm tốt với bố
mẹ.
g/.Góp ý cho bạn khi bạn thiếu trung thực
trong học tập.
-GV kết luận:
+Việc b, d, g là trung thực trong học tập.
+Việc a, c, e là thiếu trung thực trong học
tập
*Hoạt động 3: Thảo luận nhóm (Bài tập 2-
SGK trang 4)
-GV nêu từng ý trong bài tập.
a/. Trung thực trong học tập chỉ thiệt mình.
b/. Thiếu trung thực trong học tập là giả dối.
c/. Trung thực trong học tập là thể hiện lòng
tự trọng.
-GV kết luận:
+Ý b, c là đúng.
+Ý a là sai.
4.Củng cố - Dặn dò:
-Tự liên hệ bài tập 6- SGK trang 4
-Các nhóm chuẩn bò tiểu phẩm. Bài tập 5-
SGK trang 4.
-HS lắng nghe.
-HS lựa chọn theo 3 thái độ: tán thành, phân
vân, không tán thành.
-HS thảo luận nhóm về sự lựa chọn của mình
và giải thích lí do sự lựa chọn.
-Cả lớp trao đổi, bổ sung.
-HS sưu tầm các mẫu chuyện, tấm gương về
trung thực trong học tập.
Tiết: 2
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
*Hoạt động 1: Thảo luận nhóm (Bài tập 3-
SGK trang 4)
-GV chia lớp thành 3 nhóm:
Nhóm 1: Em sẽ làm gì nếu không làm
được bài kiểm tra?
Nhóm 2: Em sẽ làm gì nếu bò điểm kém
mà cô giáo ghi nhằm là điểm giỏi?
Nhóm 3: Em làm gì nếu trong giờ kiểm tra
bạn bên cạnh không làm được bài và cầu cứu
em?
-GV kết luận về cách ứng xử đúng trong mỗi
tình huống:
a/. Cố gắng học để gỡ điểm lại.
b/. Báo cho cô biết để sữa chữa điểm lại cho
đúng.
c/. Có thể giúp bạn nhưng cho bạn biết là làm
-Các nhóm thảo luận.
-Đại diện nhóm trình bày.
-Cả lớp góp ý trao đổi.
Giáo viên: Lý Thị Ngọc Dung Trang 2
Kế hoạch bài học Đạo đức 4
vậy là không trung thực trong học tập.
*Hoạt động 2: Hoạt động cá nhân (Bài tập 4-
SGK trang 4)
-GV yêu cầu một vài HS sưu tầm được mẫu
chuyện, tấm gương và trung thực trong học tập
lên trình bày.
-GV kết luận:
Xung quanh chúng ta có nhiều tấm gương về
trung thực trong học tập. Chúng ta cần học tập
các bạn đó.
*Hoạt động 3: Trình bày tiểu phẩm (Bài tập
5- SGK trang 4)
-GV mời 1, 2 nhóm lên trình bày tiểu phẩm
đã được chuẩn bò .

- Sau khi HS xem tiểu phẩm GV cho cả lớp
thảo luận chung:
+Em có suy nghó về tiểu phẩm vừa xem?
+Nếu em ở vào tình huống đó, em có hành
động như vậy không? Vì sao?
-GV nhận xét, kết luận:
Mọi việc làm không trung thực đều là tính
xấu, có khi còn có hại cho bản thân mình, và
không được mọi người yêu mến, các em cần
tránh.
4.Củng cố - Dặn dò:
-HS nêu lại ghi nhớ chung.
-Thực hiện trung thực trong học tập và nhắc
nhở bạn bè cùng thực hiện.
-Về nhà xem lại bài và chuẩn bò bài tiết sau.
-HS kể trước lớp.
-Cả lớp cho ý kiến, những suy nghó về mẫu
chuyện vừa nghe.
-Đại diện HS trình bày ý kiến ,suy nghó của
mình trước lớp .
-Nhóm HS lên đóng vai “Chuyện bạn Mai”
gồm: Mai, mẹ Mai, cô giáo.
Nội dung: Mai ham chơi, trốn học, bò mẹ bắt
gặp mách cô giáo, cô giáo phân tích việc làm
thiếu trung thực của Mai, em hối hận, xin lỗi
cô và mẹ.
-HS cả lớp thảo luận và đại diện trả lời .
-HS nghe và thực hành.
-2 HS nêu.
-HS cả lớp thực hiện.
VƯT KHÓ TRONG HỌC TẬP

I.Mục tiêu:
Học xong bài này, HS có khả năng nhận thức được:
-Mỗi người điều có thể gặp khó khăn trong cuộc sống và trong học tập. Cần phải có
quyết tâm và vượt qua khó khăn.
-Quý trọng và học tập những tấm gương biết vượt khó trong cuộc sống và trong học
tập.
-Biết xác đònh những khó khăn trong học tập của bản thân và cách khắc phục.
-Biết quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ những bạn có hoàn cảnh khó khăn.
II.Đồ dùng dạy học:
-SGK Đạo đức 4.
-Các mẫu chuyện, tấm gương vượt khó trong học tập.
Giáo viên: Lý Thị Ngọc Dung Trang 3
Bài 2
Kế hoạch bài học Đạo đức 4
III.Hoạt động trên lớp:
Tiết: 1
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
1.Ổn đònh:
2.KTBC:
-GV nêu yêu cầu kiểm tra:
+Nêu phần ghi nhớ của bài “Trung thực
trong học tập”.
+Kể một mẩu chuyện, tấm gương về trung
thực trong học tập.
-GV nhận xét, ghi điểm.
3.Bài mới:
a.Giới thiệu bài: “Vượt khó trong học tập”
b.Nội dung:
*Hoạt động 1: Kể chuyện một học sinh nghèo
vượt khó.
-GV giới thiệu: Trong cuộc sống thường xảy
ra những rủi ro, chúng ta cũng có thể rơi vào
những hoàn cảnh khó khăn. Chúng ta có thể
làm gì để vượt lên số phận?
Truyện “Một học sinh nghèo vượt khó” trong
SGK kể về trường hợp bạn Thảo. Chúng ta
hãy cùng nhau xem bạn Thảo gặp những khó
khăn gì và đã vượt qua như thế nào?
-GV kể chuyện.
*Hoạt động 2: Thảo luận nhóm (Câu 1 và 2-
SGK trang 6)
-GV chia lớp thành 2 nhóm.
Nhóm 1: Thảo đã gặp khó khăn gì trong
học tập và trong cuộc sống hằng ngày?
Nhóm 2 : Trong hoàn cảnh khó khăn như
vậy, bằng cách nào Thảo vẫn học tốt?
-GV ghi tóm tắt các ý trên bảng.
-GV kết luận: Bạn Thảo đã gặp rất nhiều khó
khăn trong học tập và trong cuộc sống, song
Thảo đã biết cách khắc phục, vượt qua, vượt
lên học giỏi. Chúng ta cần học tập tinh thần
vượt khó của bạn.
*Hoạt động 3: Thảo luận theo nhóm đôi (Câu
3- SGK trang 6)
-GV nêu yêu cầu câu 3:
+Nếu ở trong cảnh khó khăn như bạn Thảo,
em sẽ làm gì?
-GV ghi tóm tắt lên bảng
-HS đọc bài và trả lời câu hỏi.
-HS khác nhận xét, bổ sung.

-HS nhắc lại.
-HS lắng nghe.
-Cả lớp nghe.1-2 HS tóm tắt lại câu chuyện.
-Các nhóm thảo luận. Đại diện các nhóm
trình bày ý kiến.
-Cả lớp chất vấn, trao đổi, bổ sung.
-HS thảo luận theo nhóm đôi.
-Đại diện từng nhóm trình bày cách giải
quyết.
-HS cả lớp trao đổi, đánh giá cách giải quyết.
Giáo viên: Lý Thị Ngọc Dung Trang 4
Kế hoạch bài học Đạo đức 4
-GV kết luận về cách giải quyết tốt nhất.
*Hoạt động 4: Làm việc cá nhân (Bài tập 1-
SGK trang 7).
-GV nêu từng ý trong bài tập 1: Khi gặp 1
bài tập khó, em sẽ chọn cách làm nào dưới
đây? Vì sao?
a/. Tự suy nghó, cố gắng làm bằng được.
b/. Nhờ bạn giảng giải để tự làm.
c/. Chép luôn bài của bạn.
d/. Nhờ người khác làm bài hộ.
đ/. Hỏi thầy giáo, cô giáo hoặc người lớn.
e/. Bỏ không làm.
-GV kết luận: Cách a, b, d là những cách giải
quyết tích cực.
-GV hỏi:
Qua bài học hôm nay, chúng ta có thể rút ra
được điều gì?
4.Củng cố - Dặn dò:
-Chuẩn bò bài tập 2- 3 trong SGK trang 7.
-Thực hiện các hoạt động:
+Cố gắng thực hiện những biện pháp đã đề
ra để vượt khó khăn trong học tập.
+Tìm hiểu, động viên, giúp đỡ khi bạn gặp
khó khăn trong học tập.
-HS làm bài tập 1
-HS nêu cách sẽ chọn và giải quyết lí do.
-HS phát biểu
-1- 2 HS câu ghi nhớ trong SGK/6
-Cả lớp chuẩn bò.
-HS cả lớp thực hành.
Tiết: 2
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
*Hoạt động 1: Thảo luận nhóm (Bài tập 2-
SGK trang 7)
-GV chia nhóm và giao nhiệm vụ thảo luận
nhóm:
+Yêu cầu HS đọc tình huống trong bài tập
4- SGK .
-GV giảng giải những ý kiến mà HS thắc
mắc.
-GV kết luận: Trước khó khăn của bạn Nam,
bạn có thể phải nghỉ học , chúng ta cần phải
giúp đỡ bạn bằng nhiều cách khác nhau .Vì
vậy mỗi bản thân chúng ta cần phải cố gắng
khắc phụcvượt qua khó khăn trong học tập ,
đồng thời giúp đỡ các bạn khác để cùng vượt
qua khó khăn .
*Hoạt động 2: Làm việc nhóm đôi ( Bài tập 3-
SGK /7)
-GV giải thích yêu cầu bài tập.
-Các nhóm thảo luận (4 nhóm)
-HS đọc.
+HS nêu cách giải quyết.
-Một số HS trình bày những khó khăn và
biện pháp khắc phục.
-HS lắng nghe.
-HS thảo luận.
-HS trình bày .
Giáo viên: Lý Thị Ngọc Dung Trang 5
Kế hoạch bài học Đạo đức 4
-GV cho HS trình bày trước lớp.
-GV kết luận và khen thưởng những HS đã
biết vượt qua khó khăn học tập.
*Hoạt động 3: Làm việc cá nhân ( bài tập 4-
SGK / 7)
-GV nêu và giải thích yêu cầu bài tập:
+Nêu một số khó khăn mà em có thể gặp
phải trong học tập và những biện pháp để
khắc phục những khó khăn đó theo mẫu- GV
giơ bảng phụ có kẻ sẵn như SGK.
-GV ghi tóm tắt ý kiến HS lên bảng.
-GV kết luận, khuyến khích HS thực hiện
những biện pháp khắc phục những khó khăn
đã đề ra để học tốt.
4.Củng cố - Dặn dò:
-HS nêu lại ghi nhớ ở SGK trang 6
-Thực hiện những biện pháp đã đề ra để vượt
khó khăn trong học tập; động viên, giúp đỡ
các bạn gặp khó khăn trong học tập.
-HS lắng nghe.
-HS nêu 1 số khó khăn và những biện pháp
khắc phục.
-Cả lớp trao đổi , nhận xét.
-HS cả lớp thực hành.

BIẾT BÀY TỎ Ý KIẾN
I.Mục tiêu:
- Học xong bài này, HS nhận thức được các em có quyền có ý kiến, có quyền trình
bày ý kiến của mình về những vấn đề có liên quan đến trẻ em.
- Biết thực hiện quyền tham gia ý kiến của mình trong cuộc sống ở gia đình, nhà
trường, đồng thời biết tôn trọng ý kiến của người khác.
II.Đồ dùng dạy học:
- SGK Đạo đức lớp 4
- Một vài bức tranh hoặc đồ vật dùng cho hoạt động khởi động.
- Mỗi HS chuẩn bò 3 tấm bìa nhỏ màu đỏ, xanh và trắng.
- Một số đồ dùng để hóa trang diễn tiểu phẩm.
III.Hoạt động trên lớp:
Tiết: 1
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
1.Ổn đònh lớp:
2.KTBC:
-GV nêu yêu cầu kiểm tra:
+Nhắc lại phần ghi nhớ bài “Vượt khó trong
học tập”.
+Giải quyết tình huống bài tập 4. (SGK/7)
“Nhà Nam rất nghèo, bố Nam bò tai nạn nằm
điều trò ở bệnh viện. Chúng ta làm gì để giúp
-Một số HS thực hiện yêu cầu.
-HS nhận xét .
Giáo viên: Lý Thị Ngọc Dung Trang 6
Bài 3
Kế hoạch bài học Đạo đức 4
Nam tiếp tục học tập? Nếu em là bạn của
Nam, em sẽ làm gì? Vì sao?”
3.Bài mới:
a.Giới thiệu bài: Biết bày tỏ ý kiến.
b.Nội dung:
*Khởi động: Trò chơi “Diễn tả”
-GV nêu cách chơi: GV chia HS thành 4- 6
nhóm và giao cho mỗi nhóm 1 đồ vật hoặc 1
bức tranh. Mỗi nhóm ngồi thành 1 vòng tròn
và lần lượt từng người trong nhóm vừa cầm đồ
vật hoặc bức tranh quan sát, vừa nêu nhận xát
của mình về đồ vật, bức tranh đó.
-GV kết luận:
Mỗi người có thể có ý kiến nhận xét khác
nhau về cùng một sự vật.
*Hoạt động 1: Thảo luận nhóm (Câu 1, 2-
SGK/9)
-GV chia HS thành 4 nhóm và giao nhiệm vụ
cho mỗi nhóm thảo luận về một tình huống ở
câu 1.


-GV nêu yêu cầu câu 2:
+Điều gì sẽ xảy ra nếu em không được bày
tỏ ý kiến về những việc có liên quan đến bản
thân em, đến lớp em?
-GV kết luận:
+Trong mọi tình huống, em nên nói rõ để
mọi người xung quanh hiểu về khả năng, nhu
cầu, mong muốn, ý kiến của em. Điều đó có lợi
cho em và cho tất cả mọi người. Nếu em không
bày tỏ ý kiến của mình, mọi người có thể sẽ
không hỏi và đưa ra những quyết đònh không
phù hợp với nhu cầu, mong muốn của em nói
riêng và của trẻ em nói chung.
+Mỗi người, mỗi trẻ em có quyền có ý kiến
riêng và cần bày tỏ ý kiến của mình.
*Hoạt động 2: Thảo luận theo nhóm đôi (Bài
-HS nhắc lại.
-HS thảo luận :
+Ý kiến của cả nhóm về đồ vật, bức tranh có
giống nhau không?
-HS thảo luận nhóm.
-Đại diện từng nhóm trình bày.
-Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
 Nhóm 1 : Em sẽ làm gì nếu em được phân
công làm 1 việc không phù hợp với khả
năng?
 Nhóm 2 : Em sẽ làm gì khi bò cô giáo
hiểu lầm và phê bình?
Nhóm 3 : Em sẽ làm gì khi em muốn chủ
nhật này được bố mẹ cho đi chơi?
Nhóm 4 : Em sẽ làm gì khi muốn được
tham gia vào một hoạt động nào đó của lớp,
của trường?
-Cả lớp thảo luận.
-Đại điện lớp trình bày ý kiến .
Giáo viên: Lý Thị Ngọc Dung Trang 7
Kế hoạch bài học Đạo đức 4
tập 1- SGK/9)
-GV nêu cầu bài tập 1:
Nhận xét về những hành vi, Việc làm của
từng bạn trong mỗi trường hợp sau:
+Bạn Dung rất thích múa, hát. Vì vậy bạn
đã ghi tên tham gia vào đội văn nghệ của lớp.
+Để chuẩn bò cho mỗi buổi liên hoan lớp,
các bạn phân công Hồng mang khăn trải bàn,
Hồng rất lo lắng vì nhà mình không có khăn
nhưng lại ngại không dám nói.
+Khánh đòi bố mẹ mua cho một chiếc cặp
mới và nói sẽ không đi học nếu không có cặp
mới.
-GV kết luận: Việc làm của bạn Dung là
đúng, vì bạn đã biết bày tỏ mong muốn,
nguyện vọng của mình. Còn việc làm của bạn
Hồng và Khánh là không đúng.
*Hoạt động 3: Bày tỏ ý kiến (Bài tập 2-
SGK/10)
-GV phổ biến cho HS cách bày tỏ thái độ
thông qua các tấm bìa màu:
+Màu đỏ: Biểu lộ thái độ tán thành.
+Màu xanh: Biểu lộ thái độ phản đối.
+Màu trắng: Biểu lộ thái độ phân vân,
lưỡng lự.
-GV lần lượt nêu từng ý kiến trong bài tập 2
(SGK/10)
-GV yêu cầu HS giải thích lí do.
-GV kết luận:
Các ý kiến a, b, c, d là đúng. Ý kiến đ là sai
vì trẻ em còn nhỏ tuổi nên mong muốn của các
em nhiều khi lại không có lợi cho sự phát triển
của chính các em hoặc không phù hợp với
hoàn cảnh thực tế của gia đình, của đất nước.
4.Củng cố - Dặn dò:
-Thực hiện yêu cầu bài tập 4.
+Em hãy viết, vẽ, kể chuyện hoặc cùng các
bạn trong nhóm xây dựng một tiểu phẩm về
quyền được tham gia ý kiến của trẻ em.
-Một số HS tập tiểu phẩm “Một buổi tối
trong gia đình bạn Hoa”
-HS từng nhóm đôi thảo luận và chọn ý
đúng.
-HS biểu lộ thái độ theo cách đã quy ước.
-Vài HS giải thích.
-HS cả lớp thực hiện.
Tiết: 2
Giáo viên: Lý Thị Ngọc Dung Trang 8
Kế hoạch bài học Đạo đức 4
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
*Hoạt động 1: Tiểu phẩm “Một buổi tối trong gia
đình bạn Hoa”
Nội dung: Cảnh buổi tối trong gia đình bạn Hoa.
(Các nhân vật :Hoa, bố Hoa, mẹ Hoa).
Mẹ Hoa (vẻ mệt mỏi nói với bố Hoa):
-Bố nó này, tôi thấy hoàn cảnh nhà mình ngày
càng khó khăn. Ôâng với tôi đều đã già yếu, năm nay
thằng Tuấn lại thi đậu đại học, tôi thấy lo lắm. Hay
là cho con Hoa nghỉ học ở nhà giúp tôi làm bánh
rán?
Bố Hoa (xua tay):
-Không được đâu, việc học của chúng nó là quan
trọng. Dù sao cũng phải cố gắng cho chúng đi học,
dù trai hay gái bà ạ!
Mẹ Hoa:
-Nhưng cứ thế này thì làm sao đủ tiền chi tiêu hàng
tháng. Lương hưu của ông liệu có đủ cho cả nhà ăn
không?
Bố Hoa đấu dòu:
-Đấy là ý của tôi, còn bà muốn cho nó nghỉ học ở
nhà thì bà cũng phải hỏi xem ý kiến nó như thế nào
chứ!
Mẹ Hoa gắt:
-Việc gì phải hỏi. Mình là bố mẹ nó, mình có
quyền quyết đònh, nó phải nghe theo chứ!
Bố Hoa lắc đầu:
-Không được đâu, bố mẹ cũng cần phải lắng nghe,
tôn trọng ý kiến của con chứ!
Mẹ Hoa:
-Thôi được, tôi sẽ hỏi ý kiến nó.
Mẹ Hoa quay vào phía nhà trong gọi:
-Hoa ơi, ra mẹ bảo.
Hoa (Từ trong nhà chạy ra)
-Mẹ bảo con gì ạ?
Mẹ Hoa
-Hoa ơi, mẹ có chuyện này muốn nói với con.
Hoàn cảnh nhà mình ngày càng khó khăn. Anh con
lại sắp đi học xa, rất tốn kém. Mẹ muốn con nghỉ
học ở nhà giúp mẹ làm bánh bán thêm, con nghó
sao?
Hoa phụng phòu:
-Mẹ ơi, con muốn được đi học cơ, bỏ học ở nhà
buồn lắm! Các bạn con quanh đây chúng nó đều đi
học cả mà mẹ.
-HS xem tiểu phẩm do một số bạn trong
lớp đóng.
Giáo viên: Lý Thị Ngọc Dung Trang 9
Kế hoạch bài học Đạo đức 4
Mẹ Hoa thở dài:
-Thế thì đào đâu ra gạo ăn để đi học.
Hoa suy nghó một lát rồi nói:
-Nếu nhà ta khó khăn thì con đi học một buổi, còn
một buổi con phụ mẹ làm bánh, được không mẹ?
Mẹ Hoa băn khoăn:
-Nhưng như thế mẹ sợ con vất vả quá!
Hoa cười:
-Không sao đâu, con làm được mà mẹ.
Bố Hoa:
-Ý kiến con nó đúng đấy! Tôi tán thành. Bà cũng
nên đồng ý như thế đi.
Mẹ Hoa:
-Thôi được, tôi đồng ý.
Hoa cười sung sướng:
-Con cảm ơn bố mẹ, con hứa sẽ học chăm hơn.
GV kết luận: Mỗi gia đình có những vấn đề, những
khó hkăn riêng. Là con cái, các em nên cùng bố mẹ
tìm cách giải quyết, tháo gỡ, nhất là về những vấn
đề có liên quan đến các em. Ý kiến các em sẽ được
bố mẹ lắng nghe và tôn trọng. Đồng thời các con
cũng cần phải bày tỏ ý kiến một cách rõ ràng, lễ độ.
*Hoạt động 2: “ Trò chơi phóng viên”.
Cách chơi :GV cho một số HS xung phong đóng vai
phóng viên và phỏng vấn các bạn trong lớp theo các
câu hỏi trong bài tập 3- SGK/10.
+Tình hình vệ sinh của lớp em, trường em.
+Nội dung sinh hoạt của lớp em, chi đội em.
+Những hoạt động em muốn được tham gia, những
công việc em muốn được nhận làm.
+Đòa điểm em muốn được đi tham quan, du lòch.
+Dự đònh của em trong hè này hoặc các câu hỏi
sau:
+Bạn giới thiệu một bài hát, bài thơ mà bạn ưa
thích.
+Người mà bạn yêu quý nhất là ai?
+Sở thích của bạn hiện nay là gì?
+Điều bạn quan tâm nhất hiện nay là gì?
-GV kết luận:
Mỗi người đều có quyền có những suy nghó riêng
mà có quyền bày tỏ ý kiến của mình.
*Hoạt động 3: Trưng bày sản phẩm
-GV cho HS trình bày các bài viết, tranh vẽ (Bài
tập 4- SGK/10)
-GV kết luận chung:
-HS thảo luận:
+Em có nhận xét gì về ý kiến của mẹ
Hoa, bố Hoa về việc học tập của Hoa?
+Hoa đã có ý kiến giúp đỡ gia đình như
thế nào? Ý kiến của bạn Hoa có phù hợp
không?
+Nếu là bạn Hoa, em sẽ giải quyết như
thế nào?
-HS thảo luận và đại diện trả lời.
-Một số HS xung phong đóng vai các
phóng viên và phỏng vấn các bạn.
-HS trình bày.
-HS lắng nghe.
-HS thảo luận nhóm.
Giáo viên: Lý Thị Ngọc Dung Trang 10
Kế hoạch bài học Đạo đức 4
+Trẻ em có quyền có ý kiến và trình bày ý kiến
về những vấn đề có liên quan đến trẻ em.
+Ý kiến của trẻ em cần được tôn trọng. Tuy nhiên
không phải ý kiến nào của trẻ em cũng phải được
thực hiện mà chỉ có những ý kiến phù hợp với điều
kiện hoàn cảnh của gia đình, của đất nước và có lợi
cho sự phát triển của trẻ em.
+Trẻ em cũng cần biết lắng nghe và tôn trọng ý
kiến của người khác.
4.Củng cố - Dặn dò:
-HS thảo luận nhóm về các vấn đề cần giải quyết ở
tổ, của lớp, của trường.
-Tham gia ý kiến với cha mẹ, anh chò về những vấn
đề có liên quan đến bản thân em, đến gia đình em.
-Về chuẩn bò bài tiết sau.
-HS cả lớp thực hiện.
TIẾT KIỆM TIỀN CỦA
I.Mục tiêu:
-Học xong bài này, HS có khả năng nhận thức được: Cần phải tiết kiệm tiền của như
thế nào? Vì sao cần tiết kiệm tiền của?
-HS biết tiết kiệm, giữ gìn sách vở, đồ dùng, đồ chơi … trong sinh hoạt hằng ngày.
-Biết đồng tình ủng hộ những hành vi, việc làm tiết kiệm; Không đồng tình với những
hành vi, việc làm lãng phí tiền của.
II.Đồ dùng dạy học:
-SGK Đạo đức 4
-Đồ dùng để chơi đóng vai
-Mỗi HS có 3 tấm bìa màu: xanh, đỏ, trắng.
III.Hoạt động trên lớp:
Tiết: 1
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
1.Ổn đònh:
2.KTBC:
-GV nêu yêu cầu kiểm tra:
+Nêu phần ghi nhớ của bài “Biết bày tỏ ý kiến”
+Điều gì sẽ xảy ra nếu em không được bày tỏ ý
kiến về những việc có liên quan đến bản thân em?
-GV ghi điểm.
3.Bài mới:
@ Giới thiệu bài: “Tiết kiệm tiền của”
@ Nội dung:
Hoạt động 1: Thảo luận nhóm (các thông tin
trang 11- SGK)
-4 HS thực hiện yêu cầu.
-HS khác nhận xét.
Giáo viên: Lý Thị Ngọc Dung Trang 11
Bài 4
Kế hoạch bài học Đạo đức 4
-GV chia lớp thành 6 nhóm, yêu cầu các nhóm đọc
và thảo luận các thông tin trong SGK/11
+Ở Việt Nam hiện nay nhiều cơ quan có biển
thông báo: “Ra khỏi phòng nhớ tắt điện”.
+Người Đức có thói quen bao giờ cũng ăn hết,
không để thừa thức ăn.
+Người Nhật có thói quen chi tiêu rất tiết kiệm
trong sinh hoạt hằng ngày.
Qua xem tranh và đọc các thông tin trên, theo em
cần phải tiết kiệm những gì?
Em hãy nêu nội dung cần phải tiết kiệm của công.
-GV kết luận:
Tiết kiệm là một thói quen tốt, là biểu hiện của con
người văn minh, xã hội văn minh.
Hoạt động 2: Bày tỏ ý kiến, thái độ (Bài tập 1-
SGK/12)
-GV lần lượt nêu từng ý kiến trong bài tập 1.
Em hãy cùng các bạn trao đổi, bày tỏ thái độ về
các ý kiến dưới đây (Tán thành, phân vân hoặc
không tán thanh … )
 Tiết kiệm tiền của là keo kiệt, bủn xỉn.
Tiết kiệm tiền của là ăn tiêu dè sẻn.
 Tiết kiệm tiền của là sử dụng tiền của một cách
hợp lí, có hiệu quả.
Tiết kiệm tiền của vừa ích nước, vừa lợi nhà.
-GV đề nghò HS giải thích về lí do lựa chọn của
mình.
-GV kết luận:
+Các ý kiến c, d là đúng.
+Các ý kiến a, b là sai.
Hoạt động 3: Thảo luận nhóm (Bài tập 3-
SGK/12)

-Gv kết luận: Chúng ta cũng có thể có thể cho lại
bạn nghèo hộp cũ, còn mình dùng hộp mới. Để tiết
kiệm tiền thì các em nên chọn cách thứ tư là phù
hợp nhất.
4.Củng cố - Dặn dò:
-Sưu tầm các truyện, tấm gương về tiết kiệm tiền
của (Bài tập 6- SGK/13)
-Tự liên hệ việc tiết kiệm tiền của của bản thân
(Bài tập 7 –SGK/13)
-Chuẩn bò bài tiết sau.
-Các nhóm thảo luận.
-Đại diện từng nhóm trình bày.
-HS bày tỏ thái độ đánh giá theo các phiếu màu
theo quy ước .
+Màu đỏ: Biểu lộ thái độ tán thành.
+Màu xanh: Biểu lộ thái độ phản đối.
+Màu trắng: Biểu lộ thái độ phân vân, lưỡng
lự.
-1 em đọc bài tập 1.
-Cả lớp trao đổi, thảo luận, báo cáo cách giải
quyết phù hợp của nhóm mình
-HS tự liên hệ.( 5 em nêu cách tiết kiệm của
mình)
-HS cả lớp chuẩn bò.
Giáo viên: Lý Thị Ngọc Dung Trang 12
Kế hoạch bài học Đạo đức 4
Tiết: 2
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
Hoạt động 1: Làm việc cá nhân. (Bài tập 4-
SGK/13)
-GV nêu yêu cầu bài tập 4:
Những việc làm nào trong các việc dưới đây là tiết
kiệm tiền của?
Giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập.
 Giữ gìn quần áo, đồ dùng, đồ chơi.
Vẽ bậy, bôi bẩn ra sách vở, bàn ghế, tường lớp
học.
Xé sách vở.
Làm mất sách vở, đồ dùng học tập.
 Vứt sách vở, đồ dùng, đồ chơi bừa bãi.
 Không xin tiền ăn quà vặt
 Ăn hết suất cơm của mình.
 Quên khóa vòi nước.
 Tắt điện khi ra khỏi phòng.
-GV mời 1 số HS chữa bài tập và giải thích.
-GV kết luận:
+Các việc làm a, b, g, h, k là tiết kiệm tiền của.
+Các việc làm c, d, đ, e, i là lãng phí tiền của.
-GV nhận xét, khen thưởng HS đã biết tiết kiệm
tiền của và nhắc nhở những HS khác thực hiện tiết
kiệm tiền của trong sinh hoạt hằng ngày.
Hoạt động 2: Thảo luận nhóm và xử lí các tình
huống (Bài tập 5- SGK/13)
-GV chia 6 nhóm, giao nhiệm vụ cho hai nhóm
thảo luận và xử lí 1 tình huống trong bài tập 5.
Nhóm 1,2 : Bằng rủ Tuấn xé sách vở lấy giấy
gấp đồ chơi. Tuấn sẽ giải thích thế nào?
Nhóm 3,4: Em của Tâm đòi mẹ mua cho đồ chơi
mới trong khi đã có quá nhiều đồ chơi. Tâm sẽ nói
gì với em?
Nhóm 5,6 : Cường nhìn thấy bạn Hà lấy vở mới
ra dùng trong khi vở đang dùng vẫn còn nhiều giấy
trắng. Cường sẽ nói gì với Hà?
-GV kết luận về cách ứng xử phù hợp trong mỗi
tình huống.
-GV kết luận chung:
Tiền bạc, của cải là mồ hôi, công sức của bao
người lao động. Vì vậy, chúng ta cần phải tiết kiệm,
không được sử dụng tiền của lãng phí.
-HS làm bài tập 4.
-Cả lớp trao đổi và nhận xét.
-HS nhận xét, bổ sung.
-Các nhóm thảo luận và nêu cách xử lí của
nhóm mình.
-3 nhóm lên trình bày .
- Cả lớp nhận xét bổ sung
+Cách ứng xử như vậy đã phù hợp chưa? Có
cách ứng xử nào khác không? Vì sao?
+Em cảm thấy thế nào khi ứng xử như vậy?
Giáo viên: Lý Thị Ngọc Dung Trang 13
Kế hoạch bài học Đạo đức 4
-GV cho HS đọc ghi nhớ.
4.Củng cố - Dặn dò:
-Thực hành tiết kiệm tiền của, sách vở, đồ dùng,
đồ chơi, điện, nước, … trong cuộc sống hằng ngày.
-Chuẩn bò bài tiết sau: “Tiết kiệm thời giờ”
- 3 HS đọc to phần ghi nhớ- SGK/12
-HS cả lớp thực hiện.
TIẾT KIỆM THỜI GIỜ
I.Mục tiêu:
-Học xong bài này, HS có khả năng hiểu được:
+Thời giờ là cái quý nhất, cần phải tiết kiệm.
+Cách tiết kiệm thời giờ.
-Biết quý trọng và sử dụng thời giờ một cách tiết kiệm.
II.Đồ dùng dạy học:
-SGK Đạo đức 4.
-Các câu truyện, tấm gương về tiết kiệm thời giờ.
-Mỗi HS có 3 tấm bìa màu: xanh, đỏ và trắng.
III.Hoạt động trên lớp:
Tiết 1
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
1.Ổn đònh: Cho HS hát.
2.KTBC:
-GV nêu yêu cầu kiểm tra:
+Nêu phần ghi nhớ của bài “Tiết kiệm tiền
của”.
-Yêu cầu Hs liên hệ thực tế “Nêu những việc
cần làm để tiết kiệm cho gia đình.”
-GV ghi điểm.
3.Bài mới:
a.Giới thiệu bài: “Tiết kiệm thời giờ”
b.Nội dung:
*Hoạt động 1: Kể chuyện “Một phút” –trong
SGK/14-15
-GV kể chuyện kết hợp với việc đóng vai
minh họa của một số HS.
-GV cho HS thảo luận theo 3 câu hỏi trong
SGK/15.
+Mi-chi-a có thói quen sử dụng thời giờ như
thế nào?
+Chuyện gì đã xảy ra với Mi-chi-a trong
cuộc thi trượt tuyết?
+Sau chuyện đó, Mi-chi-a đã hiểu ra điều
gì?
-Cả lớp hát.
-3 HS thực hiện.
-HS nhận xét, bổ sung.
-5 em
-HS lắng nghe và xem bạn đóng vai.
-HS thảo luận.
-Đại diện lớp trả lời.
-Các nhóm nhận xét bổ sung.
Giáo viên: Lý Thị Ngọc Dung Trang 14
Bài 5
Kế hoạch bài học Đạo đức 4
-GV kết luận:
Mỗi phút điều đáng quý. Chúng ta phải tiết
kiệm thời giờ.
*Hoạt động 2: Tìm hiểu cách xử lí tình
huống. Thảo luận nhóm (Bài tập 2- SGK/16)
-GV chia 6 nhóm và giao nhiệm vụ cho mỗi
nhóm thảo luận về một tình huống.
Nhóm 1, 2 : Điều gì sẽ xảy ra nếu HS đến
phòng thi bò muộn.

Nhóm 3, 4 : Nếu hành khách đến muộn giờ
tàu, máy bay thì điều gì sẽ xảy ra?
Nhóm 5, 6 : Điều gì sẽ xảy ra nếu người
bệnh được đưa đến bệnh viện cấp cứu chậm?
-GV kết luận:
+HS đến phòng thi muộn có thể không được
vào thi hoặc ảnh hưởng xấu đến kết quả bài
thi.
+Hành khách đến muộn có thể bò nhỡ tàu,
nhỡ máy bay.
+Người bệnh được đưa đến bệnh viện cấp
cứu chậm có thể bò nguy hiểm đến tính mạng.
*Hoạt động 3: Bày tỏ thái độ(bài tập 3-SGK)
-GV lần lượt nêu từng ý kiến trong bài tập 3
Em hãy cùng các bạn trong nhóm trao đổi và
bày tỏ thái độ về các ý kiến sau (Tán thành,
phân vân hoặc không tán thành) :
a. Thời giờ là quý nhất.
b. Thời giờ là thứ ai cũng có, chẳng mất tiền
mua nên không cần tiết kiệm.
c. Tiết kiệm thời giờ là học suốt ngày, không
làm việc gì khác.
d. Tiết kiệm thời giờ là tranh thủ làm nhiều
việc trong cùng 1 lúc.
-GV đề nghò HS giải thích về lí do lựa chọn
của mình.
-GV kết luận:
+Ý kiến a là đúng.
+Các ý kiến b, c, d là sai
-GV yêu cầu 2 HS đọc phần ghi nhớ.
4.Củng cố - Dặn dò:
-Tự liên hệ việc sử dụng thời giờ của bản
thân.
-Lập thời gian biểu hằng ngày của bản thân
(Bài tập 4- SGK/16)
-Cả lớp trao đổi, thảo luận và giải thích.
+HS đến phòng thi muộn có thể không được
vào thi hoặc ảnh hưởng xấu đến kết quả bài
thi.
+Hành khách đến muộn có thể bò nhỡ tàu,
nhỡ máy bay.
+Người bệnh được đưa đến bệnh viện cấp cứu
chậm có thể bò nguy hiểm đến tính mạng
-HS bày tỏ thái độ đánh giá theo các phiếu
màu theo quy ước :
+Màu đỏ: Biểu lộ thái độ tán thành.
+Màu xanh: Biểu lộ thái độ phản đối.
+Màu trắng: Biểu lộ thái độ phân vân,
lưỡng lự.
-4 HS đọc, cả lớp đọc thầm để thuộc bài tại
chỗ
Giáo viên: Lý Thị Ngọc Dung Trang 15
Kế hoạch bài học Đạo đức 4
+Em đã biết tiết kiệm thời giờ chưa? Hãy
trao đổi với bạn bên cạnh 1 số việc cụ thể mà
em đã làm để tiết kiệm thời giờ. -HS cả lớp thực hiện.
Tiết 2
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
*Hoạt động 1: Làm việc cá nhân (bài tập 1 –SGK)
-GV nêu yêu cầu bài tập 1:
Em tán thành hay không tán thành việc làm của
từng bạn nhỏ trong mỗi tình huống sau? Vì sao?
a. Ngồi trong lớp, Hạnh luôn chú ý nghe thầy giáo, cô
giáo giảng bài. Có điều gì chưa rõ, em liền hỏi ngay
thầy cô và bạn bè.
b. Sáng nào đến giờ dậy, Nam cũng cố nằm trên
giường. Mẹ giục mãi, Nam mới chòu dậy đánh răng,
rửa mặt.
c. Lâm có thời gian biểu quy đònh rõ giờ học, giờ
chơi, giờ làm việc nhà … và bạn luôn thực hiện đúng.
d. Khi đi chăn trâu, Thành thường vừa ngồi trên lưng
trâu, vừa tranh thủ học bài.
đ. Hiền có thói quen vừa ăn cơm, vừa đọc truyện
hoặc xem ti vi.
e. Chiều nào Quang cũng đi đá bóng. Tối về bạn lại
xem ti vi, đến khuya mới lấy sách vở ra học bài.
-GV kết luận:
+Các việc làm a, c, d là tiết kiệm thời giờ.
+Các việc làm b, đ, e không phải là tiết kiệm thời
giờ
*Hoạt động 2: Thảo luận theo nhóm đôi (Bài tập 6-
SGK/16)
-GV nêu yêu cầu bài tập 6.
+Em hãy lập thời gian biểu và trao đổi với các bạn
trong nhóm về thời gian biểu của mình.
-GV gọi một vài HS trình bày trước lớp.
-GV nhận xét, khen ngợi những HS đã biết sử dụng,
tiết kiệm thời giờ và nhắc nhở các HS còn sử dụng
lãng phí thời giờ.
4.Củng cố - Dặn dò:
-Thực hiện tiết kiệm thời giờ trong sinh hoạt hàng
ngày.
-Chuẩn bò bài cho tiết sau.
-Cả lớp làm việc cá nhân .
-HS trình bày , trao đổi trước lớp.
-HS thảo luận theo nhóm đôi về việc bản thân đã
sử dụng thời giờ của bản thân và dự kiến thời gian
biểu trong thời gian tới.
-HS trình bày .
-Cả lớp trao đổi, chất vấn, nhận xét.
HS cả lớp thực hiện.

Giáo viên: Lý Thị Ngọc Dung Trang 16
Kế hoạch bài học Đạo đức 4
THỰC HÀNH KĨ NĂNG GIỮA HỌC KÌ I
I. MỤC TIÊU:
Giúp học sinh nhớ lại một số kiến thức đã học.
Biết vận dụng các hành vi vào cuộc sống thực tế.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
Hệ thống câu hỏi ôn tập.
Một số tình huống cho học sinh thực hành xử lí tình huống.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
1. Ổn đònh
2. Kiểm tra bài cũ.
+ Tại sao ta phải biết q trọng thời giờ?
+ Hãy nêu câu tục ngữ nói về việc tiết kiệm thời
giờ?
- Gv nhận xét ghi điểm
3. Bài mới

Giới thiệu bài: Để giúp các em nhớ lại những
kiến thức đã học. Hôm nay cô và các em cùng đi
vào bài “Kó năng thực hành giữa học kì I”
- Gv ghi tựa bài.


Hướng dẫn
 Ôn tập những kiến thức đã học.
+ Hãy nêu các bài đạo đức đã học.
+ Tại sao ta phải trung thực trong học tập?
+ Nêu một số hành vi biểu hiện tính trung thực trong
học tập?
+ Khi gặp khó khăn trong học tập ta phải làm gì?
+ Vượt khó trong học tập giứp ta điều gì?
+ Trong đời sống hàng ngày và trong học tập, trẻ em
có được quyền gì?
+ Ta cần bày tỏ ý kiến với thái độ như thế nào?
- Hát
- Bài “Tiết kiệm thời giờ” (Tiết 2)
+ Vì thời giờ …………có hiệu quả.
+ Thời giờ là vàng ngọc. Thời giờ thấm
thoát………..không chờ đợi ai.
- Hs nhắc lại tựa bài
+ Đó là trung thực trong học tập, vượt khó trong
học tập, biết bày tỏ ý kiến, tiết kiệm tiền của,
tiết kiệm thời giờ.
+ Trung thực trong học tập là thể hiện lòng tự
trọng.
+ Không nói dối, không quay cóp, không chép
bài của bạn, không nhắc bài cho bạn trong giờ
kiểm tra.
+ Phải tìm cách khắc phục hoặc nhờ sự giúp đỡ
của người khác nhưng không dựa dẫm vào
người khác.
+ Giúp ta tự tin hơn trong học tập và được mọi
người yêu quý.
+Mỗi trẻ em có quyền mong muốn, có ý kiến
riêng về những việc có liên quan đến trẻ em.
+ Cần có thái độ rõ ràng, lễ độ và tôn trọng ý
kiến của người khác.
Giáo viên: Lý Thị Ngọc Dung Trang 17
Tuần 11
Kế hoạch bài học Đạo đức 4
+ Tại sao ta phải quý trọng tiền của?
+ Nêu câu tục ngữ nói về việc tiết kiệm tiền của?
+ Tại sao ta phải quý trọng thời giờ?
+ Tiết kiệm tiền của có lợi gì?
+ Vì tiền bạc, của cải là mồ hôi, công sức của
bao người lao động.
+ đây một hạt cơm rơi.
Ngoài kia bao giọt mồ hôi xuống đồng.
+ Vì thời giờ là thứ quý nhất, khi nó trôi đi thì
không bao giờ trở lại.
+ Giúp ta tiết kiệm được công sức, tiền của
dùng vào việc khác khi cần hơn.

 Xử lí tình huống
* Tình huống 1: Ghi Đ (đúng) hoặc S (sai) vào các ý sau:
 Nếu bạn chưa hiểu bài, em giảng lại bài cho bạn hiểu.
 Em mượn vở của bạn và chép một số bài tập khó mà bạn đã làm.
 Em quên chưa làm hết bài, em nhận lỗi với cô giáo.
* Tình huống 2: đánh dấu X vào các ý đúng trong cá ý sau:
 Thời giờ là cái qúi nhất.
 Thời giờ ai cũng có, do đó không cần tiết kiệm.
 Tiết kiệm thời giờ là sử dụng thời giờ một cách hợp lí.
 Bạn Tuấn xé giấy ở vở để gấp đồ chơi.
 Khi bày tỏ ý kiến cần giận hờn để bố mẹ cho mới thôi.
 Khi bày tỏ ý kiến phải lễ phép, nhẹ nhàng và tôn trọng ý kiến của người lớn.
3. Củng cố – Dặn dò:
- Yêu cầu Hs nhắc lại nội dung vừa ôn tập.
- Về nhà ôn lại bài và chuẩn bò trước bài “Hiếu thảo với ông bà, cha mẹ”.
- Gv nhận xét giờ học.
HIẾU THẢO VỚI ÔNG BÀ, CHA MẸ
I.Mục tiêu:
Học xong bài này, HS có khả năng:
-Hiểu công lao sinh thành, dạy dỗ của ông bà, cha mẹ và bổn phận của con cháu đối
với ôngg bà, cha mẹ.
-Biết thực hiện những hành vi, những việc làm thể hiện lòng hiếu thảo với ông bà,
cha mẹ trong cuộc sống.
-Kính yêu ông bà, cha mẹ.
II.Đồ dùng dạy học:
-SGK Đạo đức lớp 4
-Đồ dùng hóa trang để diễn tác phẩm “Phần thưởng”.
-Bài hát “Cho con”- Nhạc và lời: Phạm Trọng Cầu.
III.Hoạt động trên lớp:
Tiết: 1
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
Giáo viên: Lý Thị Ngọc Dung Trang 18
Bài 6
Kế hoạch bài học Đạo đức 4
1.Ổn đònh:
2.KTBC:
-GV nêu yêu cầu kiểm tra:
+Nêu phần ghi nhớ của bài “Tiềt kiệm thời giờ”.
+Hãy trình bày thời gian biểu hằng ngày của bản
thân.
-GV ghi điểm.
3.Bài mới:
a. Giới thiệu bài: “Hiếu thảo với ông bà, cha mẹ”
b .Nội dung:
* Khởi động : Hát tập thể bài “Cho con”- Nhạc và lời:
Phạm Trọng Cầu.
-GV hỏi:
+Bài hát nói về điều gì?
+Em có cảm nghó gì về tình thương yêu, che chở của
cha mẹ đối với mình? Là người con trong gia đình, Em
có thể làm gì để cha mẹ vui lòng?
*Hoạt động 1: Thảo luận tiểu phẩm “Phần thưởng” –
SGK/17-18.
-GV cho HS đóng vai Hưng, bà của Hưng trong tiểu
phẩm “Phần thưởng”.
-GV phỏng vấn các em vừa đóng tiểu phẩm.
+Đối với HS đóng vai Hưng.
Vì sao em lại tặng “bà” gói bánh ngon em vừa được
thưởng?
+Đối với HS đóng vai bà của Hưng:
 “Bà” cảm thấy thế nào trước việc làm của đứa cháu
đối với mình?
-GV kết luận: Hưng yêu kính bà, chăm sóc bà, Hưng là
một đứa cháu hiếu thảo.
* Hoạt động 2: Thảo luận nhóm (Bài tập 1- SGK/18-19)
-GV nêu yêu cầu của bài tập 1:
+ Cách ứng xử của các bạn trong các tình huống sau là
đúng hay sai? Vì sao?
a. Mẹ mệt, bố đi làm mãi chưa về. Sinh vùng vằng, bực
bội vì chẳng có ai đưa Sinh đến nhà bạn dự sinh nhật.
b. Hôm nào đi làm về, mẹ cũng thấy Loan đã chuẩn bò
sẵn chậu nước, khăn mặt để mẹ rửa cho mát. Loan còn
nhanh nhảu giúp mẹ mang túi vào nhà.
c. Bố Hoàng vừa đi làm về, rất mệt. Hoàng chạy ra tận
cửa đón và hỏi ngay: “Bố có nhớ mua truyện tranh cho
con không?”
d. Ông nội của Hoài rất thích chơi cây cảnh, Hoài đến
nhà bạn mượn sách, thấy ngoài vườn nhà bạn có đám
hoa lạ, liền xin bạn một nhánh mang về cho ông trồng.
-Một số HS thực hiện.
-HS nhận xét.
-HS trả lời.
-HS xem tiểu phẩm do một số bạn trong lớp
đóng.
-Cả lớp thảo luận, nhận xét về cách ứng xử.
-HS trao đổi trong nhóm (4 nhóm)
Giáo viên: Lý Thị Ngọc Dung Trang 19
Kế hoạch bài học Đạo đức 4
đ. Sau giờ học nhóm, Nhâm và bạn Minh đang đùa với
nhau. Chợt nghe tiếng bà ngoại ho ở phòng bên, Nhâm
vội chạy sang vuốt ngực cho bà.
-GV mời đại diện các nhóm trình bày.
-GV kết luận:
+Việc làm của các bạn Loan (Tình huống b); Hoài
(Tình huống d), Nhâm (Tình huống đ) thể hiện lòng hiếu
thảo với ông bà, cha mẹ.
+Việc làm của bạn Sinh (Tình huống a) và bạn Hoàng
(Tình huống c) là chưa quan tâm đến ông bà, cha mẹ.
* Hoạt động 3: Thảo luận nhóm (Bài tập 2- SGK/19)
-GV chia 2 nhóm và giao nhiệm vụ cho các nhóm.
+ Hãy đặt tên cho mỗi tranh (SGK/19) và nhận xét về
việc làm của bạn nhỏ trong tranh.
Nhóm 1 : Tranh 1
Nhóm 2 : Tranh 2
-GV kết luận về nội dung các bức tranh và khen các
nhóm HS đã đặt tên tranh phù hợp.
-GV cho HS đọc ghi nhớ trong khung.
4.Củng cố - Dặn dò:
-Chuẩn bò bài tập 5- 6 (SGK/20)
Bài tập 5 : Em hãy sưu tầm truyện, thơ, bài hát, các
câu ca dao, tục ngữ nói về lòng hiếu thảo với ông bà,
cha mẹ.
Bài tập 6 : Hãy viết, vẽ hoặc kể chuyện về chủ đề
hiếu thảo với ông bà, cha mẹ.
-Đại diện các nhóm trình bày kết quả.
-Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
-Các nhóm HS thảo luận.
-Đại diện các nhóm trình bày ý kiến. Các
nhóm khác trao đổi.
-2 HS đọc.
-Cả lớp thực hiện.
Tiết: 2
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
*Hoạt động 1: Đóng vai bài tập 3- SGK/19
-GV chia 2 nhóm và giao nhiệm vụ cho từng nhóm
Nhóm 1 : Thảo luận, đóng vai theo tình huống tranh 1.
Nhóm 2 : Thảo luận và đóng vai theo tình huống tranh
2.
-GV phỏng vấn HS đóng vai cháu về cách ứng xử, HS
đóng vai ông bà về cảm xúc khi nhận được sự quan tâm,
chăm sóc của con cháu.
-GV kết luận:
Con cháu hiếu thảo cần phải quan tâm, chăm sóc
ông bà, cha mẹ, nhất là khi ông bà già yếu, ốm đau.
*Hoạt động 2: Thảo luận theo nhóm đôi (Bài tập 4-
SGK/20)
-GV nêu yêu cầu bài tập 4.
+Hãy trao đổi với các bạn trong nhóm về những việc
-Các nhóm thảo luận chuẩn bò đóng vai.
-Các nhóm lên đóng vai.
-Thảo luận và nhận xét về cách ứng xử (Cả
lớp).
-HS thảo luận theo nhóm đôi.
Giáo viên: Lý Thị Ngọc Dung Trang 20

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×