Tải bản đầy đủ

Tài liệu TIẾNG VIỆT GKI 10-11

Họ và tên
HS: .....................................
Lớp:......Trường: Lê Thị Hồng
KIỂM TRA ĐỊNH KỲ
GIỮA HỌC KỲ I
Chữ ký
GT
Số mật mã
Số TT
.......................................................................................................................................
.................
ĐIỂM
CHỮ KÝ GIÁM KHẢO 1 CHỮ KÝ GIÁM KHẢO 2
Số mật mã
Số TT
I. KIỂM TRA ĐỌC:
1. Đọc thành tiếng: (6 điểm )
2. Đọc hiểu: (4 điểm) Thời gian làm bài: 30 phút
* Đọc thầm bài tập đọc: Nhớ lại buổi đầu đi học
Hằng năm, cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều, lòng tôi lại
nao nức những kỷ niệm mơn man của buổi tựu trường. Tôi quên thế nào

được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cánh hoa
tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng.
Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh, mẹ tôi âu
yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi
đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên thấy lạ. Cảnh vật xung quanh
tôi đang có sự thay đổi lớn: hôm nay tôi đi học.
Cũng như tôi, mấy bạn học trò bỡ ngỡ đứng nép bên người thân, chỉ
dám đi từng bước nhẹ. Họ như con chim nhìn quãng trời rộng muốn bay,
nhưng còn ngập ngừng e sợ. Họ thèm vụng và ước ao thầm được như những
người học trò cũ, biết lớp, biết thầy để khỏi phải rụt rè trong cảnh lạ.

Theo Thanh Tịnh
* Dựa vào bài tập đọc trên, hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước ý đúng
trong các câu trả lời dưới đây:
Câu 1: Cảnh vật buổi tựu trường thế nào?
A. Lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm mơn man của buổi tựu trường..
B. Một buổi sớm mai đầy sương thu và gió lạnh.
C. Con đường làng dài và hẹp.
Câu 2: Lý do và tâm trạng khiến tác giả thấy cảnh vật xung quanh có sự
thay đổi lớn?
A. Vì lần đầu tiên trở thành học trò, được mẹ đưa đến trường.
B. Vì lần đầu đi học thấy rất lạ nên nhìn mọi vật cũng thấy lạ
C. Cả hai ý trên đều đúng.
Câu 3: Các bạn nhỏ lần dầu tiên đi học có những bỡ ngỡ, rụt rè thể hiện
ra sao?
A. Đứng nép bên người thân, chỉ dám đi từng bước nhẹ.
B. Tự nhiên nói chuyện cười đùa.
C. Đi xung quanh sân trường.
HỌC SINH KHÔNG ĐƯỢC VIẾT VÀO KHUNG NÀY
………………………………………………………………………………
…………….
Câu 4: Trong các câu dưới đây, câu nào có hình ảnh so sánh?
A. Sáng đầu thu trong xanh.
B. Sân trường vàng nắng mới.
C. Lá cờ bay như reo.
Câu 5: Câu: “ Bố em và chú em đều là thợ mỏ.” thuộc loại mẫu câu
nào?
A. Ai là gì?
B. Ai làm gì?
C. Ai thế nào?


II. KIỂM TRA VIẾT:
1. Chính tả: (5 điểm ) Thời gian làm bài: 15 phút
Nghe- viết:
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
2. Tập làm văn: (5 điểm) Thời gian làm bài 25 phút
Viết một doạn văn ngắn (từ 5 đến 7 câu) kể lại buổi đầu đi học của em.
Bài làm:
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………
BIỂU ĐIỂM &ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 3- KTĐK GKI
Năm học:2010-2011
I. Kiểm tra đọc:
1. Đọc thành tiếng: (6 điểm)
2. Đọc hiểu: (4 điểm):
* Đọc thầm bài tập đọc
* Dựa vào nội dung bài tập đọc , khoanh vào kết quả sau:
Câu 1: Khoanh vào ý B
Câu 2: Khoanh vào ý C
Câu 3: Khoanh vào ý A
Câu 4: khoanh vào ý C
Câu 5: Khoanh vào ý A
II. KIểm tra viết:
1. Chính tả:Thời gian: 15 phút
Nghe - viết: Ông ngoại
(Từ đầu ... chữ cái đầu tiên)
Bài viết không mắc lỗi chính tả, tốc độ viết toàn bài trong thời gian 15
phút, chữ viết rõ ràng, trình bày đúng đoạn văn (5 điểm).
Mỗi lỗi chính tả trong bài viết sai ( sai phụ âm đầu, vần, thanh...) trừ
0,5 điểm
Nếu chữ viết không rõ ràng, sai về độ cao, khoảng cách, trình bày
bẩn...trừ 1 điểm toàn bài
2. Tập làm văn:
Viết được đoạn văn ngắn theo yêu cầu của đề bài, câu văn đúng ngữ
pháp, dùng từ đúng, không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, sạch sẽ (5
điểm).
Tuỳ theo mức độ sai sót về ý, về diễn đạt và chữ viết, có thể cho các
mức điểm: 4,5; 4; 3,5; 3; 2,5; 2; 1,5; 1; 0,5.
Hết

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×