Tải bản đầy đủ

Tài liệu Kế hoạch hoạt động của Liên Đội năm học 2010-2011

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Liên Đội: Trường THCS TAKNam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------o0o--------
PHƯƠNG HƯỚNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA LIÊN ĐỘI
Năm học: 2010 – 2011
---------
- Hướng tới kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, 121 năm ngày sinh nhật Bác, 80 năm
ngày thành lập Đồn TNCS Hồ Chí Minh, 70 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh và chào
mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng tồn quốc lần thứ XI;
- Thực hiện theo kế hoạch phối hợp giữa Huyện Đồn – Phong GD & ĐT Đầm Dơi về cơng
tác Đồn – Hội – Đội và Phong trào thiếu nhi của huyện nhà.
- Thực hiện nhiệm vụ năm học 2010 – 2011 của nhà trường; chương trình cơng tác Đội và
phong trào thiếu nhi năm học 2010 - 2011 tập trung vào các nội dung sau:
A. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:
- Tiếp tục phát động cho thanh thiếu nhi “Học tập và làm theo lời Bác”, thường xun tun
truyền giáo dục cho Đội viên những bài học về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
- Chú trọng triển khai thực hiện đồng loạt “Chương trình rèn luyện Đội viên” đến từng chi Đội
và Đội viên. Thực hiện có hiệu quả phong trào “ Xây dựng trường học thân thiện và học sinh tích
cực”.
- Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả các chương trình hành động cách mạng của tuổi trẻ học
đường, nhất là phong trào thi đua học tập, rèn luyện, phong trào đền ơn đáp nghĩa, làm cơng tác

xã hội, từ thiện.
- Tiếp tục duy trì, đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi;
tăng cường hướng dẫn Đội viên thực hiện tốt cuộc vận động “Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực
hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy” gắn với việc thực hiện phong trào thi đua xây dựng “Trường học thân
thiện, học sinh tích cực”.
- Nâng cao chất lượng quản lý và điều hành hoạt động của đội ngũ phụ trách các chi Đội. Rèn
luyện sự linh hoạt, nhạy bén trong tất cả các phong trào hoạt động của lực lượng Ban chỉ huy liên
chi Đội.
B. NỘI DUNG, BIỆN PHÁP VÀ CHỈ TIÊU:
Chủ đề năm học: “Vâng lời Bác dạy
Làm nghìn việc tốt,
Dâng Đảng quang vinh,
Mừng Đồn vững mạnh”.
I. Nội dung và biện pháp:
1. Chương trình: Bảy mươi mùa hoa - Đội ta lớn lên cùng đất nước.
* Mục đích: Khơi dậy trong Đội viên niềm tự hào về truyền thống vẻ vang 70 năm Đội
TNTP Hồ Chí Minh dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự dìu dắt của Đồn TNCS
Hồ Chí Minh; Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả cơng tác giáo dục lịch sử, truyền
Trang 1
thống; giáo dục đạo đức, lối sống và những giá trị tốt đẹp của con người và dân tộc Việt Nam; tạo
môi trường thuận lợi để các Đội viên phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, Đội viên tốt, cháu
ngoan của Bác Hồ.
* Nội dung:
- Giáo dục cho Đội viên hiểu và thực hiên tốt 5 điều Bác Hồ dạy, góp phần hình thành
nhân cách cho Đội viên.
- Giáo dục cho Đội viên hiểu biết Lịch sử, văn hoá, cách mạng và truyền thống của dân tộc,
của Đảng, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội TNTP Hồ Chí Minh và của địa phương gắn với kỉ
niệm các ngày lễ lớn trong năm.
- Giáo dục cho Đội viên lòng yêu quê hương đất nước, con người, biết yêu thương và chia
sẽ với đồng bào và đặc biệt là bạn bè thông qua việc duy trì nhân rộng các phong trào “Uống
nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”…… Tích cực tham gia phong trào “Chung tay xoa dịu nỗi
đau da cam”, “Kí tên ung hộ công lý” nhằm baỏ vệ thiếu nhi và các nạn nhân chất độc da cam/
Đioxin.
- Phát động trong toàn liên Đội phong trào thi đua "Bảy mươi mùa hoa - Đội ta lớn lên
cùng đất nước" với nhiều hoạt động thiết thực nhằm khơi dậy trong Đội viên niềm tự hào về về
truyền thống vẻ vang 70 năm cống hiến và trưởng thành của Đội TNTP Hồ Chí Minh thông qua
các buổi sinh hoạt dưới cờ.
- Tiếp tục triển khai phong trào "Nói lời hay - làm việc tốt” nhằm giáo dục đức hy sinh, lòng
dũng cảm, khả năng giao tiếp, ứng xử và nâng cao ý thức kỷ luật cho Đội viên, biết vâng lời người
lớn, lễ phép với ông bà, cha mẹ, thầy cô; Không nói tục chửi bậy, không nói trống không, gọi bạn


xưng tôi, nhặt được của rơi trả lại người mất; tạo môi trường văn hoá, giúp Đội viên hình thành
các giá trị nhân cách tốt đẹp, bồi dưỡng ước mơ, khát vọng vươn lên trong cuộc sống; quan tâm
giáo dục Đội viên chậm tiến; rèn luyện tính trung thực trong học tập, sinh hoạt và trong đời sống
hàng ngày của Đội viên.
* Biện pháp:
- Phối hợp với thầy Tổng phụ trách và thầy cô phụ trách các Chi Đội thường xuyên tuyên
truyền giáo dục cho Đội viên hiểu và thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy từng bước hình thành nhân
cách cho Đội viên thông qua các buổi sinh hoạt Liên đội và chi Đội.
- Đề xuất với thầy TPT kết hợp với các ban ngành đoàn thể ở địa phương thường xuyên tổ
chức cho Đội viên tìm hiểu về những tấm gương của các anh hùng lịch sử ở địa phương.
- Đề xuất với thầy TPT thường xuyên kết hợp với BCH Chi Đoàn trường tổ chức cho Đội
viên tham gia các cuộc thi theo từng chủ điểm.
- Phối hợp với các thầy cô phụ trách các chi Đội bố trí phân công Đội viên trong chi Đội
tham gia chăm sóc các công trình di tích lịch sử, công trình măng non và chăm sóc cây xanh trong
khuôn viên trường.
- Triễn khai rộng khắp phong trào “Nói lời hay – làm việc tốt” nhằm giáo dục đạo đức,
khả năng giao tiếp, ứng xử và nâng cao ý thức kỷ luật cho Đội viên, biết vâng lời người lớn, lễ
phép với ông bà, cha mẹ, thầy cô; Không nói tục chửi bậy, không nói trống không, gọi bạn xưng
tôi, nhặt đựơc của rơi trả lại người mất; Tạo môi trường văn hoá, giúp Đội viên hình thành các giá
trị nhân cách tốt đẹp thông qua các buổi sinh hoạt Đội
2. Chương trình: Luyện rèn tri thức - Vững bước tương lai.
Trang 2
* Mục đích: Hướng dẫn cho Đội viên xây dựng phương pháp học tập tích cực, khoa học;
phát huy tinh thần chủ động, vượt khó vươn lên, sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ bạn cùng tiến bộ; tạo
phong trào thi đua sôi nổi gắn với các ngày lễ kỷ niệm nhằm khuyến khích sự tìm tòi, sáng tạo
của các em; từng bước trang bị cho Đội viên những tri thức cần thiết, góp phần đào tạo nguồn
nhân lực trẻ cho đất nước trong tương lai, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện
đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế.
* Nội dung:
- Đa dạng hóa các mô hình học tập nhằm khuyến khích Đội viên xây dựng phương pháp
học tập chủ động, sáng tạo; triển khai có hiệu quả phong trào "Vượt điểm 5, qua điểm 7, đạt điểm
10”, "Hoa điểm tốt”, "Vở sạch chữ đẹp”... Định hướng cho Đội viên ý thức "Vượt khó học tốt",
"Học đều, học đủ, học chăm", "Học" đi đôi với "Hành", "Học thực chất - Thi nghiêm túc". Tham
mưu với Ban giám hiệu nhà trường tổ chức hướng nghiệp cho các đội viên lớn để bước đầu định
hướng nghề nghiệp cho các Đội viên trong tương lai.
- Nâng cao chất lượng phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích
cực”, chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam”; tiếp tục triển khai có hiệu quả cuộc
vận động "Vòng tay bè bạn”, “Giúp bạn tới trường - cùng hướng tới tương lai”... nhằm tạo ra
nhiều nguồn lực để trao học bổng, tặng đồ dùng học tập, quần áo, sách vở, phương tiện đến
trường cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ, cổ vũ, tạo niềm tin và đồng hành cùng các
Đội viên trên con đường biến ước mơ thành hiện thực.
- Nhân rộng mô hình các câu lạc bộ học tập: Câu lạc bộ "Toán học”, "V học”, "Ngoại
ngữ”, "Nhà sử học nhỏ tuổi”, "Nhà khoa học tương lai”... nhằm phát triển khả năng tư duy theo
sở thích của các Đội viên; chú trọng hình thức sinh hoạt của các câu lạc bộ để giúp các Đội viên
tiếp cận với các môn học có hiệu quả. Duy trì các nhóm "Bạn giúp bạn", "Nhóm học tập", "Đôi
bạn cùng tiến”, phân công giúp đỡ các bạn học yếu, các bạn có hoàn cảnh khó khăn vươn lên
cùng học tốt.
- Khuyến khích Đội viên tích cực, chủ động trang bị những kiến thức về ngoại ngữ, tin học
nhằm đáp ứng yêu cầu của quá trình hội nhập quốc tế. Rèn luyện ý thức, tác phong cho thiếu nhi
thông qua việc thực hiện nghiêm chỉnh nền nếp học đường, không nghỉ học tuỳ tiện, không đi học
muộn, không nói chuyện riêng trong giờ học. Hướng dẫn cho các Đội viên biết lao động giúp đỡ
gia đình theo khả năng của mình, biết sắp xếp đồ dùng cá nhân gọn gàng, sạch đẹp phục vụ cho
việc học tập và sinh hoạt của bản thân.
* Biện pháp:
- Phối hợp với thầy cô phụ trách của mỗi chi Đội phải lập kế hoạch phát động, duy trì và
nhân rộng các phong trào lớn mà Đội phát động như “Vượt khó”, “Giúp bạn học tốt”, “Đôi bạn
cung tiến”. Chỉ đạo lựa chọn Đội viên thành lập các câu lạc bộ theo từng môn học, chỉ đạo và
cùng với BCH chi Đội phải xây dựng được kế hoạch thi đua học tập, thực hiện nề nếp và tổ chức
thi đua nghiêm túc, trung thực, chất lượng .
- Tham mưu với thầy TPT thường xuyên phối hợp cùng với BGH nhà trường tổ chức các
hội thi nhằm tạo ra môi trường vui chơi lành mạnh “ Học để vui – vui chơi để học”.
Trang 3
- Duy trì hoạt động của “Đội sao đỏ” trong việc thực hiện nề nếp của nhà trường và giữ gìn
trật tự an toàn giao thông đặc biệt khu vực cổng trường vào giờ tan học.
3. Chương trình: Vui bước đến trường - Ươm ước mơ xanh.
* Mục đích: Phát triển và nhân rộng các mô hình, hoạt động giáo dục kỹ năng, các loại hình
giáo dục kết hợp vui chơi và thực hành; khuyến khích Đội viên tham gia các hoạt động tập thể, cộng
đồng, tham gia vui chơi giải trí, phát triển cả về thể chất và tinh thần. Xây dựng các mô hình hoạt
động hấp dẫn, có tính giáo dục cao trong và ngoài nhà trường, tạo điều kiện giúp Đội viên bổ sung
kiến thức thông qua các hoạt động xã hội, hoạt động cộng đồng nhằm bồi dưỡng tâm hồn, thắp
sáng ước mơ, tình yêu thiên nhiên, đất nước, tinh thần tương thân tương ái, sẵn sàng chia sẻ giúp
đỡ bạn bè.
* Nội dung:
- Tiếp tục triển khai, tổ chức nhân rộng các mô hình giáo dục kỹ năng cho Đội viên như
"Học từ quân đội", "Học từ thiên nhiên", "Học từ làng nghề", "Học từ dân gian", "Kỳ học màu
xanh", "Anh hùng đất Việt"... phù hợp với điều kiện địa phương, đơn vị. Tăng cường giáo dục kỹ
năng về giới tính, sức khoẻ sinh sản, phòng chống các tệ nạn xã hội, tai nạn thương tích và bạo
lực học đường... cho Đội viên.
- Tiếp tục thực hiện phong trào "Thi đua xây dựng trường học thân thiện học sinh tích
cực”, "Vì màu xanh quê hương”, "Trường em xanh - sạch - đẹp”, "Ngày thứ bảy tình nguyện”,
"Ngày chủ nhật xanh”, ... xây dựng môi trường học đường thân thiện, không bạo lực; động viên
Đội viên tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh trường học, đường
làng ngõ xóm, tham gia tu sửa làm mới các di tích lịch sử, nghĩa trang liệt sỹ tại địa phương.
- Tổ chức có hiệu quả các hoạt động giao lưu kết nghĩa, tương thân tương ái, giúp đỡ Đội
viên có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng các quỹ học bổng: "Thiếu nhi nghèo vượt khó", "Nuôi heo
đất vì bạn nghèo", " Học sinh nghèo hiếu học" ...; hướng dẫn Đội viên tham gia các hoạt động
tình nghĩa như: "Ngôi nhà tình bạn", "Ngôi nhà khăn quàng đỏ", "Vì bạn nghèo hiếu học", "Hũ
gạo tình thương", "Tấm áo tặng bạn", "Xe đạp giúp bạn đến trường" ... Kêu gọi, vận động các
nguồn lực xã hội hỗ trợ Đội viên có hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên học tập tốt.
- Phát triển các câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, sáng tác văn học tạo môi
trường an toàn, lành mạnh để thiếu nhi sinh hoạt, phát triển năng lực, phát huy năng khiếu. Duy
trì và phát huy hiệu quả các câu lạc bộ “Phóng viên nhỏ”, "Đội phát thanh măng non”, "Đội
tuyên truyền măng non”...
* Biện pháp:
- Thường xuyên tuyên truyền giáo dục cho Đội viên các kỹ năng sống, học tập và rèn
luyện thông qua các buổi sinh hoạt đồng thời tăng cường tuyên truyền giáo dục cho Đội viên hiểu
thêm kiến thức về giới tính, sức khoẻ sinh sản, phòng chống các tệ nạn xã hội, tai nạn thương tích
và bạo lực học đường... cho Đội viên.
- Thường xuyên tuyên truyền giáo dục cho Đội viên toàn Liên Đội có ý thức giữ gìn vệ
sinh khuôn viên trường học và thực hiện tích cực phong trào “3 phút làm sạch trường” nhằm đảm
Trang 4
bảo cho khuôn viên trường không có rác góp phần thực hiện thành công tiêu chí về “Xây dựng
trường học thân thiện và học sinh tích cực”.
- Tham mưu với thầy TPT tổ chức các hoạt động giao lưu, kết nghĩa giữa các chi Đội với
nhau nhằm thắt chặt hơn tinh thần đoàn kết giữa các chi Đội trong liên Đội từ đó tạo điều kiện
cho các chi Đội có cơ hội trao đổi kinh nghiệm với nhau trong học tập cũng như trong rèn luyện.
- Phối hợp với các thầy cô phụ trách các Chi Đội tuyển chọn Đội viên tham gia “Đội tuyên
truyền – phát thanh măng non” và duy trì hoạt động trong công tác tuyên truyền về bảo vệ môi
trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống các bệnh tật, ý thức chấp hành pháp luật, giữ gìn
trật tự an toàn giao thông …
- Phối hợp với các thầy cô phụ trách các chi Đội phát động toàn thể Đội viên tham gia tích
cực và có chất lượng phong trào “Kế hoạch nhỏ” ít nhất mỗi Đội viên phải gom được 2kg giấy
trong năm.
4. Xây Đội vững mạnh - Tiến bước lên Đoàn.
* Mục đích: Tập trung thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội viên,
từng bước đổi mới nội dung, hình thức hoạt động phù hợp với điều kiện vui chơi, học tập của Đội
viên, phát huy tính tự nguyện, tự quản và các quyền của Đội viên, phát huy tính chủ động, sáng
tạo của Đội viên trong tham gia hoạt động Đội. Chú trọng bồi dưỡng, tôn vinh đội ngũ cán bộ chỉ
huy Đội giỏi.
* Nội dung:
a- Công tác đội viên:
- Tiếp tục nghiên cứu đổi mới nội dung và phương thức triển khai thực hiện Chương trình
rèn luyện đội viên theo hướng giảm tải phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi của các đối tượng Đội
viên và thực tiễn tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị.
- Chú trọng chất lượng đội viên mới kết nạp; tập trung bồi dưỡng đội viên lớn vào Đoàn.
Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục, nâng cao chất lượng đội viên gắn với các phong trào, các đợt
thi đua chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, kỷ niệm 80 năm thành lập Đoàn, 70 năm
thành lập Đội và các ngày lễ lớn của đất nước, dân tộc.
- Làm tốt công tác bàn giao đội viên đã trưởng thành để tiếp tục bồi dưỡng, phát triển đoàn
viên. Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu, triển khai chương trình "Dự bị đoàn viên" theo hướng phù
hợp thực tiễn cơ sở, tạo điều kiện cho sự phát triển vững chắc của tổ chức Đoàn, Đội.
b- Công tác xây dựng ban chỉ huy Liên, chi đội:
- Làm tốt công tác lựa chọn cán bộ chỉ huy Liên, chi đội. Xây dựng và nhân rộng các câu
lạc bộ "Chỉ huy Đội". Thường xuyên tổ chức các đợt tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ, kiến thức cho
đội ngũ chỉ huy Đội, giúp các em làm quen với tổ chức các hoạt động lớn; phát huy vai trò tự
nguyện, tự quản, tính chủ động, sáng tạo trong mỗi cán bộ chỉ huy Đội.
- Chú trọng công tác tuyên dương, khen thưởng nhân rộng các gương điển hình chỉ huy
Đội giỏi thông qua các giải thưởng, các hình thức động viên cụ thể, ghi nhận cổ vũ tạo động lực
cho các em tích cực tham gia công tác Đội và phong trào thiếu nhi. Tổ chức các cuộc thi: "Chỉ
Trang 5

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×