Tải bản đầy đủ

các giải pháp marketing nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động dịch vụ tại ngân hàng ngoại thương chi nhánh đồng nai


Bộ Giáo Dục và Đào Tạo
Trường Đại Học Lạc Hồng
Khoa Tài Chính – Kế Toán
Đ TÀI:Ề
Đ TÀI:Ề
BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
CÁC GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM
NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
DỊCH VỤ TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI
THƯƠNG CHI NHÁNH ĐỒNG NAI
GVHD : TS.TRẦN THỊ THÙY LINH
SVTH : LẠI THỊ THÙY DUNG
LỚP : 04TC1-1
MSSV : D04402013

Tính c p thi t c a đ tàiấ ế ủ ề
Mục tiêu nghiên cứu:
Nhận thức về tầm quan trọng của hoạt động Marketing
trong hoạt động kinh doanh ngân hàng.
Phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động Marketing tại

ngân hàng VCB Đồng Nai, từ đó đề ra giải pháp và kiến
nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động Marketing tại ngân
hàng VCB Đồng Nai.
Đối tượng, phạm vi nghiên cứu:
Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh và
thực trạng hoạt động Marketing tại ngân hàng VCB Đồng
Nai.
Tập trung vào chiến lược Marketing ngân hàng.
Phương pháp nghiên cứu:
Dùng phương pháp phân tích hệ thống, thống kê, so sánh,...

K t c u lu n v nế ấ ậ ă
Chương 1
Lý luận cơ bản về Marketing ngân hàng
Chương 2
Thực trạng hoạt động Marketing
tại ngân hàng VCB Đồng Nai
Chương 3
Giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động
Marketing tại VCB Đồng Nai

NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
CHI NHÁNH ĐỒNG NAI
Trụ sở chính: 77c Hưng Đạo Vương, Biên Hòa, Đồng Nai.
Điện thoại: ( 0613) 823666 Fax: (0613) 824765Thực trạng hoạt động Marketing tại
VCB Đồng Nai
Nội dung nghiên cứu môi
trường kinh doanh
Nghiên cứu môi
trường vĩ mô
Hệ thống tổ chức
nghiên cứu Marketing
Hệ thống thông tin bên
ngoài
Phân đoạn thị
trường
Tổ chức hoạt động Marketing ngân hàng
Tổ chức nghiên cứu môi trường
kinh doanh
Nghiên cứu môi
trường vi mô
Hệ thống thông tin
nghiên cứu
Hệ thống thông tin nội
bộ
Chiến lược khuyếch
trương – quảng cáo
Chiến lược tổ chức nhân
sự
Chiến lược sản phẩm
Chiến lược giá cả
Xác định chiến lược Marketing
ngân hàng
Chiến lược phân phối
sản phẩm
Phân đoạn thị trường, xác
định thị trường mục tiêu
Xác định thị trường
mục tiêu

Định hướng phát triển của VCB
Đồng Nai
Chiến lược phát triển
Tăng cường năng lực quản trị điều hành và hiện đại hóa công
nghệ ngân hàng nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và sử
dụng vốn.
Phát triển công nghệ ngân hàng theo hướng ứng dụng công
nghệ thông tin, xây dựng và tổ chức hệ thống mạng vi tính
hiện đại trong toàn hệ thống.
Trên cơ sở phát triển dịch vụ ngân hàng sẽ thực hiện hỗ trợ sự
phát triển một số dịch vụ tài chính liên quan

Đề xuất chiến
lược
Marketing

Thành lập bộ phận chuyên trách về Marketing
Tổ chức thu thập thông tin bằng điều tra mẫu thị
trường
Quan tâm thực sự đến nghiên cứu đối thủ cạnh tranh
Về tổ chức nghiên cứu môi trường kinh
doanh

Xác định chiến lược Marketing tại VCB ĐN
Quản lý hoạt động xúc tiến,
khuyếch trương
Dịch vụ ngân hàng
Quản lý kênh phân phối
Quản lý giá dịch vụ

VCB Đồng Nai cần khai thác lượng khách
hàng còn bỏ ngỏ
Tiếp tục nghiên cứu để tăng cường chất
lượng dịch vụ ngân hàng
Cần kết hợp với đối tác tạo ra sản phẩm
đặc biệt
Về tổ chức quản lý dịch vụ
ngân hàng

Cần có bộ phận tổng hợp, phân tích và định
giá dịch vụ
Lưu ý đến tâm lý khách hàng khi định giá
Quản lý giá dịch vụ

Củng cố và nâng cao vai trò kênh phân phối
của các phòng giao dịch
Thay đổi thời gian giao tiếp phân phối dịch
vụ
Về quản lý kênh
phân phối

Tổ chức quảng cáo thông qua đội ngũ cán
bộ đông đảo của ngân hàng
Mở rộng hình thức xúc tiến khuyếch
trương trong quan hệ giao tiếp bán hàng
Về quản lý hoạt động xúc tiến,
khuyếch trương

Chân thành cảm ơn
sự quan tâm theo
dõi của Quý Thầy,
Cô cùng các bạn!

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×