Tải bản đầy đủ

Phân tích thực trạng khai thác nghiệp vụ về bảo hiểm học sinh-sinh viên của Petrolimex.doc.DOC

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
Lời nói đầu
Đất nớc càng phát triển, đời sống của ngời dân ngày một đợc cải thiện. Tuy
nhiên, cùng với sự phát triển đó thì cũng kéo theo rủi ro luôn rình dập đe doạ đối
với tài sản và tính mạng của con ngời. Do đó, con ngời cần đợc bảo vệ và đợc hỗ
trợ khi gặp khó khăn, đặc biệt trong tình hình đất nớc ta, hiện nay đang xây dựng
nền kinh tế tri thức, trong đó con ngời là nhân tố quyết định nhất. Ngoài nhu cầu
bảo vệ cho bản thân họ còn có nhu cầu bảo vệ cho con cái họ để tránh khỏi những
rủi ro đang đe doạ. Do đó, nghiệp vụ bảo hiểm kết hợp học sinh - sinh viên là rất
cần thiết trong điều kiện hiện nay.
Hơn nữa, các em học sinh là mầm non của đất nớc, là những nhân tố để phát
triển đất nớc trong tơng lai. Với sự triển khai nghiệp vụ bảo hiểm kết hợp học sinh
- sinh viên, đã góp phần vào sự nghiệp giáo dục mà Đảng và Nhà nớc ta đang thực
hiện.
Đối với mỗi công ty tiến hành hoạt động kinh doanh bảo hiểm trên thị trờng.
Hoạt động kinh doanh gồm nhiều khâu khác nhau. Nhng khâu có ý nghĩa, vai trò
quyết định đến sự thành bại của doanh nghiệp là khâu khai thác. Nhận thức đợc
điều này, trong thời gian thực tập tại văn phòng khu vực VII thuộc công ty bảo
hiểm PJICO. Em đã đi sâu nghiên cứu đề tài phân tích thực trạng khai thác
nghiệp vụ bảo hiểm kết hợp học sinh - sinh viên tại công ty cổ phần bảo hiểm
Petrolimex (PJICO).

Mục đích của việc nghiên cứu đề tài này nhằm:
Làm rõ về sự cần thiết, tác dụng và một số nội dung cơ bản của nghiệp vụ
bảo hiểm kết hợp học sinh - sinh viên.
Phân tích, đánh giá tình hình triển khai nghiệp vụ này thực tế tại PJICO.
Đa ra những kiến nghị để từ đó có thể giúp cho công ty nâng cao đợc công
việc khai thác nghiệp vụ này.

1
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
Bài viết này đợc chia ra thành 3 phần chính.
Ch ơng I: Lý luận chung về nghiệp vụ bảo hiểm kết hợp học sinh - sinh viên.
Ch ơng II : Phân tích tình hình khai thác nghiệp vụ bảo hiểm kết hợp học sinh
sinh viên.
Ch ơng III: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác nghiệp vụ
bảo hiểm kết hợp học sinh sinh viên.
Để hoàn thành đợc bài viết này em đã nhận đợc sự giúp đỡ rất tận tình của
giáo viên hớng dẫn, các thầy cô trong khoa Bảo Hiểm cùng với các cán bộ trong
văn phòng khu vực VII thuộc công ty bảo hiểm PJICO. Tuy nhiên, do kiến thức
còn hạn chế, thời gian thực tập còn ngắn nên bài viết này không tránh khỏi đợc
những thiếu sót. Em rất mong nhận đợc ý kiến xây dựng đóng góp ý kiến của các
thầy cô giáo, các cán bộ trong công ty, cùng toàn thể các bạn sinh viên.
xin chân thành cảm ơn!

2
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
Chơng I
lý luận chung về nghiệp vụ bảo hiểm kết hợp học
sinh sinh viên.
I. sự cần thiết và tác dụng của bảo hiểm kết hợp học sinh sinh viên.
1. Sự cần thiết khách quan.
Trong cuộc sống hàng ngày, để tồn tại và phát triển con ngời phải tìm mọi
biện pháp để đấu tranh phòng ngừa những rủi ro luôn gần kề chúng ta. Tuy nhiên,
ốm đau, bệnh tật và tai nạn lại cứ luôn ẩn lấp bên cạnh, sẵn sàng hoành hành tới
cuộc sống của con ngời. Bất cứ ngời nào trong xã hội, từ lúc sinh ra đến lúc già
không ai lại chắc chắn không mắc một căn bệnh nào hay không gặp rủi ro nào gây
ảnh hởng đến tính mạng và tình trạng sức khoẻ, nhất là đối tợng trẻ em. Đây là đối
tợng trong xã hội còn non trẻ về sức khoẻ và kinh nghiệm sống. Trong điều kiện
kinh tế xã hội và môi trờng sống hiện nay thì trẻ em cần đợc quan tâm hàng đầu.
Bởi vì trong cuộc sống hàng ngày của các em ngoài những rủi ro là bệnh tật còn có
những rủi ro về tai nạn có thể đến bất cứ lúc nào. Do vậy, các em rất cần đợc bảo
vệ để cho sự phát triển đầy đủ sau này.
Bảo hiểm kết hợp học sinh - sinh viên cũng là một loại hình bảo hiểm con
ngời. Quỹ đợc hình thành từ sự đóng góp bằng tiền của cha mẹ học sinh (gọi là phí
bảo hiểm). Nguồn tài chính này chủ yếu đợc sử dụng để chi trả kịp thời những thiệt
hại về tính mạng và tình trạng sức khoẻ cho học sinh - sinh viên khi tai nạn xảy ra
nhằm phục hồi sức khoẻ và cuộc sống cũng nh học tập cho các em.
Bảo hiểm kết hợp học sinh - sinh viên là một nghiệp vụ bảo hiểm rất thiết
thực, góp phần bảo vệ quyền lợi cho học sinh sinh viên, giúp các em có thể học
tập liên tục không bị gián đoạn do các rủi ro gây nên. Đặc biệt nó có liên quan đến
quyền con ngời và quyền trẻ em. Vì vậy việc triển khai nghiệp vụ bảo hiểm này
cho học sinh sinh viên là rất cần thiết. Với Bộ luật Luật bảo vệ chăm sóc và
giáo dục trẻ em. Tại nớc ta đợc Quốc hội thông qua ngày 12/5/1991. Trong luật

3
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
này có quy định rõ trẻ em có quyền có tài sản, quyền thừa kế, quyền đợc hởng các
chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật. Mặc dù trong điều kiện bộn bề của
đất nớc ta hiện nay cần có rất nhiều các vấn đề về kinh tế xã hội cần giải quyết,
song Đảng và Nhà nớc vẫn giành sự quan tâm cho thế hệ trẻ. Điều này đợc thể hiện
một phần ở việc cho phép các công ty bảo hiểm triển khai nghiệp vụ bảo hiểm kết
hợp học sinh - sinh viên.
Đất nớc ta là một đất nớc đang phát triển. Do đó, cần rất nhiều nguồn vốn
đầu t cả trong và ngoài nớc. Đặc biệt Đảng và Nhà nớc ta đang xác định vốn ngoài
nớc là quan trọng, nhng mang tính chất quyết định hơn lại là vốn trong nớc. Để có
thể tập trung đợc nhiều nguồn vốn trong nớc thì đòi hỏi phải sử dụng mọi biện
pháp huy động từ nguồn vốn nhàn rỗi trong dân c. Bảo hiểm cũng là một hình thức
nh vậy, trong đó có bảo hiểm kết hợp học sinh - sinh viên. Nguồn phí thu đợc
không đợc dùng để chi trả ngay cho những đối tợng gặp phải rủi ro mà đợc trải ra
trong năm bảo hiểm đó nên nguồn vốn này sẽ đợc đầu t bằng các hình thức khác
nhau mà các công ty bảo hiểm thực hiện. Điều này ta thấy việc triển khai nghiệp
vụ bảo hiểm kết hợp học sinh - sinh viên là rất cần thiết.
Nhìn chung, hầu hết các trờng học nớc ta, công tác sơ cấp cứu ban đầu còn
rất hạn chế. Một trong những nguyên nhân dẫn đến sự hạn chế này là do tủ thuốc
ở các trờng học không có hoặc là có nhng rất nghèo làn về chủng loại cũng nh về
tính năng chữa bệnh. Với đặc điểm, đặc trng của nghiệp vụ bảo hiểm kết hợp học
sinh - sinh viên là sẽ trích một tỷ lệ nhất định so với phí để lập quỹ hình thành nên
tủ thuốc trờng học. Để khắc phục hạn chế đã nêu trên thì việc triển khai nghiệp vụ
bảo hiểm kết hợp học sinh - sinh viên có thể góp phần vào việc thực hiện điều này.
Nghiệp vụ bảo hiểm kết hợp học sinh - sinh viên là loại hình bảo hiểm tự
nguyện, phí bảo hiểm hoàn toàn do ngời tham gia đóng góp và hình thành nên một
quỹ lớn dùng để chi trả cho đối tợng là học sinh - sinh viên khi gặp tai nạn, rủi ro,
giúp cho học sinh - sinh viên có điều kiện học tập tốt hơn, góp phần ổn định cuộc
sống cho các gia đình học sinh - sinh viên không may gặp tai nạn, rủi ro. Đặc biệt
đối với những gia đình gặp khó khăn về kinh tế. Họ cho con em mình đi học cũng
là sự cố gắng lớn rồi, cho nên khi con em họ gặp rủi ro thì rất có thể các em phải

4
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
thôi học. Do vậy, nghiệp vụ này đã thể hiện tinh thần nhân đạo, thể hiện tinh thần
đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau của cha ông ta.
Bảo hiểm kết hợp học sinh - sinh viên cũng đảm bảo nguyên tắc cơ bản lấy
số đông bù số ít. Đây là nguyên tắc cực kỳ quan trọng trong kinh doanh bảo hiểm.
Theo nguyên tắc này, khi nghiệp vụ đợc triển khai mỗi em đóng góp một khoản
tiền (phí bảo hiểm) hình thành nên một quỹ bảo hiểm chung. Nh vậy có thể thấy
nghiệp vụ bảo hiểm kết hợp học sinh - sinh viên là cần thiết khách quan và việc
triển khai nghiệp vụ này tại các công ty bảo hiểm là rất phù hợp với điều kiện nớc
ta hiện nay.
2. Tác dụng
Cùng với sự phát triển nhanh chóng ổn định của nền kinh tế nớc ta nói
chung, các nghành kinh tế nói riêng. Thị trờng bảo hiểm Việt Nam ngày càng trở
nên sôi động. Trong thời gian qua đã có nhiều công ty bảo hiểm đợc thành lập dới
các hình thức khác nhau nh: công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex (PJICO), doanh
nghiệp có vốn đầu t 100% vốn nớc ngoài (Prudential, AIA). Bản thân các công ty
bảo hiểm cũng không ngừng mở rộng quy mô, phạm vi, lĩnh vực hoạt động của
mình. Bằng cách mở rộng việc thành lập các chi nhánh văn phòng khu vực. Trong
đó một trong những nghiệp vụ đợc triển khai và đẩy mạnh là nghiệp vụ bảo hiểm
con ngời. Chính vì vậy mà những năm gần đây, bảo hiểm con ngời đợc các công ty
bảo hiểm tập trung đặc biệt bổ sung, hoàn thiện và mở rộng phạm vi hoạt động của
mình lên rất nhiều. Trong đó có nghiệp vụ bảo hiểm kết hợp học sinh - sinh viên.
Chúng ta có thể dễ dàng thấy đợc một số tác dụng chủ yếu của nghiệp vụ này nh
sau:
Bảo hiểm kết hợp học sinh - sinh viên là công cụ hữu hiệu để các gia đình
ổn định về mặt tài chính. Trong điều kiện nền kinh tế đất nớc ta đang phát triển,
đời sống của ngời dân còn khó khăn, đặc biệt là đối với tầng lớp có thu nhập thấp
nh nông dân, công nhân, viên chức nhà nớc. Do đó, việc có một quỹ đợc hình
thành do sự đóng góp của các bên nhằm trợ giúp cho các gia đình có con em đi học
tham gia bảo hiểm kết hợp học sinh - sinh viên là rất cần thiết. Với nguyên tắc số
đông bù số ít, các gia đình có con em đi học tham gia bảo hiểm kết hợp học sinh -

5
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
sinh viên với một chi phí thấp. Nếu không may xảy ra tai nạn thì bảo hiểm sẽ đứng
ra chi trả chi phí khám, điều trị, các gia đình tránh đợc tình trạng rắc rối về mặt tài
chính vì nhiều khi đó là chi phí lớn tới mức không thể tự trang trải. Do đó, bảo
hiểm kết hợp học sinh - sinh viên là ngời bạn đáng tin cậy cho các bậc phụ huynh
khi có con em đi học.
Ngoài chức năng, nghĩa vụ của công ty bảo hiểm là chi trả khi rủi ro xảy ra,
công ty bảo hiểm còn có nghĩa vụ cùng với bên tham gia bảo hiểm đề xuất áp dụng
các biện pháp phòng ngừa rủi ro. Do vậy, bảo hiểm kết hợp học sinh - sinh viên là
lời nhắc nhở cho các bậc cha mẹ và các em học sinh - sinh viên luôn có ý thức đề
phòng tai nạn. Một nguyên tắc bất di bất dịch của bảo hiểm là chỉ bảo hiểm cho
những rủi ro bất ngờ không lờng trớc đợc chứ không phải tai nạn do cố tình. Do đó,
khi tham gia ngoài trách nhiệm của chính các em là phải tự bảo vệ mình thì phần
trách nhiệm của gia đình khi các em ở nhà và nhà trờng khi các em ở trờng là rất
lớn. Các bậc phụ huynh cần phải đề ra thời gian biểu cho con em mình khi ở nhà
để tiện theo dõi, nhà trờng cần đề ra các nội quy, quy tắc chặt chẽ cùng với các
biện pháp kỷ luật nếu các em vi phạm. Điều này có ý nghĩa quan trọng, góp phần
vào hạn chế tai nạn xảy ra cho các em, đảm bảo cho cơ thể phát triển khoẻ mạnh,
không ngừng trao đổi, rèn luyện về t cách đạo đức và khoa học để phấn đấu thành
ngời có ích cho đất nớc.
Bảo hiểm kết hợp học sinh - sinh viên góp phần giúp học sinh - sinh viên
học tập tốt hơn, tham gia học tập liên tục, đặc biệt là đối tợng học sinh -sinh viên
con nhà nghèo không may gặp tai nạn rủi ro. Đối với tầng lớp dân c có thu nhập
cao thì vấn đề trang trải cho chi phí khám và điều trị thơng tật là không mấy khó
khăn. Tuy nhiên, trong điều kiện đất nớc ta hiện nay phần lớn dân c có thu nhập ở
mức thấp, đặc biệt là dân c nông thôn, miền núi, cao nguyên. Đây là lớp ngời thực
sự khó khăn ngay cả trong việc duy trì cho các em theo học, nên khi gặp rủi ro, tai
nạn các em khó có thể tiếp tục học đợc. Do vậy, với việc tham gia bảo hiểm học
sinh - sinh viên sẽ bù đắp những chi phí điều trị để từ đó giúp cho việc học tập của
các em đợc liên tục và ổn định.
Một tác dụng quan trọng của hoạt động bảo hiểm nói chung và nghiệp vụ
bảo hiểm học sinh - sinh viên nói riêng đó là có tác dụng huy động vốn cho nền

6
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
kinh tế quốc dân. Bảo hiểm kết hợp học sinh - sinh viên tạo lập quỹ tiền tệ tập
trung lớn, ngoài phần bù đắp cho việc chi trả, chi trả còn góp phần vào đầu t phát
triển kinh tế. Bảo hiểm hoạt động theo nguyên tắc "số đông bù số ít" có nghĩa là
huy động sự đóng góp phần nhỏ của nhiều ngời để chi trả số tiền lớn cho số ít ngời,
những ngời mà họ gặp phải rủi ro. Thông qua nghiệp vụ bảo hiểm này công ty sẽ
thu một khoản phí (thờng rất nhỏ) của từng ngời để tạo quỹ bảo hiểm lớn. Một
phần quỹ này đợc giữ lại cho việc chi trả chi trả, phần còn lại đợc đầu t trở lại cho
nền kinh tế từ đó góp phần vào quá trình phát triển nền kinh tế của đất nớc.
Nghiệp vụ bảo hiểm học sinh - sinh viên phát sinh mối quan hệ giữa Gia
đình - Nhà trờng - Công ty bảo hiểm. Trong quá trình triển khai nghiệp vụ bảo
hiểm này từ khâu khai thác đến khâu giải quyết chi trả và tiến hành chi trả thì mối
quan hệ ba bên luôn luôn đợc bền chặt. Trong quá trình khai thác để nghiệp vụ này
đến đợc với các em và để cho các em hiểu đợc nghiệp vụ bảo hiểm này từ đó tích
cực tham gia thì cán bộ khai thác của các công ty bảo hiểm phải thông qua nhà tr-
ờng tổ chức những buổi tiếp súc với các em học sinh để từ đó có thể giúp cho các
em hiểu đợc và từ đó xuất phát nhu cầu tham gia. Ngời quyết định đến việc tham
gia bảo hiểm lại là gia đình của các em. Sau khi ký kết hợp đồng bảo hiểm thì công
ty bảo hiểm còn phải phối hợp với gia đình và nhà trờng để cùng nhau giúp các em
học sinh áp dụng các biện pháp đề phòng rủi ro và giải quyết khiếu nại (nếu không
may rủi ro xảy ra) sao cho đạt kết quả và hiệu quả cao nhất, kịp thời nhất. Nh vậy
thông qua nghiệp vụ bảo hiểm học sinh - sinh viên gắn kết mối quan hệ giữa công
ty bảo hiểm với nhà trờng và gia đình, làm tổng hoà các mối quan hệ xã hội.
Để cạnh tranh và đứng vững trên thị trờng các công ty bảo hiểm phải không
ngừng mở rộng phạm vi và quy mô hoạt động của mình. Để thực hiện đợc điều này
thì công ty phải tăng số lợng nhân viên khai thác.Từ đó tạo thêm việc làm cho cán
bộ công nhân viên và không ngừng cải thiện thu nhập.
II. Nội dung cơ bản của nghiệp vụ bảo hiểm kết hợp học sinh - sinh viên
1. Đối tợng và phạm vi bảo hiểm
1.1. Đối tợng bảo hiểm

7
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
Đây là nghiệp vụ bảo hiểm kết hợp học sinh - sinh viên nên đối tợng bảo
hiểm là tính mạng và tình trạng sức khoẻ của các em học sinh - sinh viên.
Ngời tham gia bảo hiểm kết hợp học sinh - sinh viên là ngời ký kết hợp đồng
bảo hiểm và nộp phí bảo hiểm nhng không phải nộp cho chính bản thân mình mà
nộp cho ngời thứ ba (ngời đợc bảo hiểm). Ngời tham gia bảo hiểm là cha mẹ hay
ngời đỡ đầu có trách nhiệm nuôi nấng, chăm sóc các em đứng ra mua bảo hiểm
cho con em mình. Tuy nhiên, ở sinh viên vừa là ngời tham gia bảo hiểm, vừa là ng-
ời đợc bảo hiểm.
Ngời đợc bảo hiểm là học sinh đang học ở các trờng nh: nhà trẻ, mẫu giáo,
phổ thông cơ sở, phổ thông trung học, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề... là
sinh viên các trờng cao đẳng, đại học, học viện... bao gồm cả học sinh đang theo
học tại các trờng dân lập hay công lập.
Học sinh tham gia loại hình bảo hiểm này vẫn đợc tham gia và hởng quyền
lợi của các loại hình bảo hiểm khác nếu ký kết các hợp đồng độc lập với nhau.
1.2. Phạm vi bảo hiểm
Trên lý thuyết phạm vi bảo hiểm của nghiệp vụ bảo hiểm kết hợp học sinh -
sinh viên gồm những rủi ro sau:
- Bị chết trong mọi trờng hợp.
- Bị tai nạn thơng tật.
- Bị ốm đau, bệnh tật phải nằm viện điều trị phẫu thuật.
Tuy nhiên vẫn có một số trờng hợp sau đây không thuộc phạm vi bảo hiểm:
- Học sinh đến tuổi thành niên bị chết do tự tử, tiêm chích ma tuý...
- Do hành động cố ý của ngời đợc bảo hiểm, ngời tham gia bảo hiểm hay ngời đ-
ợc hởng quyền lợi bảo hiểm (trừ những ngời đợc bảo hiểm cha đến tuổi vị thành
niên).
- Điều trị hoặc phẫu thuật các bệnh bẩm sinh, chỉnh hình, thẩm mỹ, làm chân tay
giả, răng giả...
- Chiến tranh phóng xạ.
Trong thực tế phạm vi bảo hiểm của các công ty bảo hiểm triển khai có sự khác
nhau, cụ thể đối với công ty bảo hiểm PJICO bao gồm:

8
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
1.2.1. Những rủi ro đợc bảo hiểm
Đối với bảo hiểm kết hợp học sinh - sinh viên, những rủi ro đợc bảo hiểm là
những rủi ro trong lãnh thổ việt nam đối với ngời đợc bảo hiểm nh sau:
- Chết do mọi nguyên nhân.
- Thơng tật thân thể do tai nạn.
- ốm đau, phẫu thuật phải nằm viện phẫu thuật.
Nh vậy điều khoản bảo hiểm kết hợp học sinh - sinh viên đợc xây dựng trên các
quy tắc bảo hiểm có liên quan đã đợc ban hành:
- Quy tắc bảo hiểm sinh mạng cá nhân (ban hành theo quyết định số
391/TC/QĐ/BHXH ngày 20/9/1991 của Bộ tài chính.
- Quy tắc bảo hiểm tai nạn thân thể học sinh 24/24 giờ (ban hành kèm theo quy
định số 256/TC/QĐ/BHXH ngày 22/7/1991 Bộ tài chính)
- Quy tắc bảo hiểm nằm viện và phẫu thuật (ban hành kèm theo quyết định số
466/TC/QĐ/BH ngày 2/7/1993 của Bộ tài chính).
Bảo hiểm kết hợp học sinh - sinh viên là một trong những sản phẩm bảo hiểm của
PJICO, ra đời phù hợp với tình hình thị trờng, nhằm đạt đợc mục đích mềm dẻo,
linh hoạt trong hoạt động. Học sinh - sinh viên trở thành ngời đợc bảo hiểm khi
đóng phí để tham gia bảo hiểm kết hợp học sinh - sinh viên. Học sinh - sinh viên
đó đợc hởng quyền lợi trong những trờng hợp sau:
Trờng hợp I: Chết hoặc thơng tật thân thể do tai nạn. Tai nạn thuộc phạm vi
bảo hiểm đợc cấu thành bởi 3 yếu tố:
- Một lực từ bên ngoài: là việc không lờng trớc đợc, không mong đợi xảy ra, tai
nạn tại một thời điểm nhất định. Nó diễn ra trong một thời gian ngắn, không phải
là một quá trình kéo dài.
- Ngoài ý muốn: có nghĩa là ngời đợc bảo hiểm không gây tai nạn.
- Tác động lên thân thể và là nguyên nhân trực tiếp làm cho ngời đợc bảo hiểm bị
chết hoặc bị thơng tật thân thể. Phạm vi bảo hiểm còn đợc mở rộng đối với trờng
hợp tai nạn xảy ra do ngời đợc bảo hiểm có hành động cứu ngời, tài sản của nhà n-
ớc, của nhân dân và chống hành vi phạm pháp.

9
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
Trờng hợp II: ốm đau, tai nạn, phải nằm viện, hay phẫu thuật tại bệnh viên.
ở đây bệnh viện đợc hiểu là một cơ sở khám chữa bệnh hợp pháp, đợc Nhà nớc
công nhận, có khả năng và phơng tiện chuẩn đoán bệnh, điều trị bệnh và phẫu
thuật, có điều kiện thuận lợi cho việc điều trị nội trú.
Nằm viện là ngời đợc bảo hiểm cần lu trữ ít nhất 24 giờ ở bệnh viện để điều trị lâm
sàng.
Học sinh đợc coi là phẫu thuật khi trải qua các ca mổ để điều trị các thơng
tật hoặc các bệnh tật do các phẫu thuật viên có bằng cấp thực hiện. Để đợc hởng
những rủi ro trên xảy ra thì ngời đợc bảo hiểm phải có thời gian điều trị nội trú tại
bệnh viện hoặc phẫu thuật do ốm đau bệnh tật.
Ví dụ: Học sinh A tham gia bảo hiểm kết hợp học sinh - sinh viên phải phẫu thuật
do đau ruột thừa. Do vậy bảo hiểm trợ cấp nh sau:
Trợ cấp nằm viện phẫu thuật = Số ngày nằm viện
ì
0,3% STBH
Trợ cấp phẫu thuật đợc hởng theo quy định số 446/TC/BHXH của Bộ tài chính ban
hành ngày 02/03/1993.
Điều kiện bảo hiểm: Đây là những quy định phạm vi, trách nhiệm của ngời
bảo hiểm đối với tổn thất của ngời đợc bảo hiểm.
Đối với nghiệp vụ bảo hiểm học sinh - sinh viên có 3 điều kiện bảo hiểm là:
Chết do mọi nguyên nhân (Điều kiện bảo hiểm A)
Thơng tật thân thể do tai nạn (Điều kiện bảo hiểm B)
ốm đau, bệnh tật phải nằm viện phẫu thuật (điều kiện bảo hiểm C)
+ Điều kiện bảo hiểm A.
Theo điều kiện bảo hiểm này sẽ bảo hiểm cho trờng hợp chết ro mọi nguyên
nhân. Trừ trờng hợp chết do nguyên nhân từ những rủi ro không đợc bảo hiểm.
Về hiệu lực bảo hiểm: Đối với trờng hợp chết do tai nạn và các hợp đồng tái
tục liên tục. Bảo hiểm có hiệu lực ngay sau khi ngời tham gia bảo hiểm đóng phí
đầy đủ theo quy định. Đối với trờng hợp chết không do tai nạn và hợp đồng bảo
hiểm không liên tục. Bảo hiểm có hiệu lực sau 30 ngày kể từ ngày đóng phí bảo
hiểm.

10
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
Quyền lợi của ngời đợc bảo hiểm: trờng hợp ngời đợc bảo hiểm chết thuộc
phạm vi bảo hiểm. PJICO trả toàn bộ số tiền bảo hiểm ghi trên giấy chứng nhận
bảo hiểm.
+ Điều kiện bảo hiểm B.
Theo điều kiện bảo hiểm này, sẽ bảo hiểm cho trờng hợp thơng tật thân thể do
tai nạn. Trừ những thiệt hại do nguyên nhân từ những rủi ro không đợc bảo hiểm.
Hiệu lực bảo hiểm: Bảo hiểm có hiệu lực kể từ khi đóng phí bảo hiểm.
Quyền lợi của ngời đợc bảo hiểm: Trờng hợp ngời đợc bảo hiểm bị thơng tật
thân thể thuộc phạm vi đợc bảo hiểm. PJICO trả tiền bảo hiểm theo bảng tỷ lệ trả
tiền bảo hiểm ban hành kèm theo quyết định số 05/TCBH ngày 2/1/1993 của Bộ tài
chính.
+ Điều kiện bảo hiểm C.
Điều kiện bảo hiểm này sẽ trả tiền cho trờng hợp ốm đau, bệnh tật phải nằm
viện hoặc phẫu thuật. Trừ những thiệt hại do rủi ro không đợc bảo hiểm.
Hiệu lực bảo hiểm: Bảo hiểm có hiệu lực sau 30 ngày kể từ ngày đóng phí đối
với trờng hợp thơng tật. Các hợp đồng tái tục mặc nhiên có hiệu lực ngay sau khi
ký hợp đồng và đóng phí cho thời gian tiếp theo.
Quyền lợi của ngời đợc bảo hiểm: Trờng hợp ngời đợc bảo hiểm phải nằm
viện thuộc phạm vi bảo hiểm, PJICO trả trợ cấp mỗi ngày 0,3% số tiền bảo hiểm
nhng không quá 60 ngày/ năm bảo hiểm. Trờng hợp ngời đợc bảo hiểm phải phẫu
thuật thuộc phạm vi bảo hiểm. PJICO trả trợ cấp theo bảng tỷ lệ trả tiền phẫu thuật.
1.2.2 Những rủi ro không đợc bảo hiểm
Một trong những nguyên tắc của bảo hiểm thơng mại là chỉ bảo hiểm cho
những rủi ro không lờng trớc đợc. Chứ không bảo hiểm cho những gì chắc chắn
xảy ra, đã xảy ra. Rủi ro không lờng trớc đợc là những rủi ro không biết trớc đợc
nó có thể xảy ra vào thời điểm nào, ở đâu, không phụ thuộc vào ý muốn, nhận thức
chủ quan của con ngời. Bảo hiểm đợc điều hành trên cơ sở nhận bảo hiểm lành
mạnh. Để trong thực tế không có rủi ro để ngời bảo hiểm không đủ khả năng thanh
toán trách nhiệm của mình. Chính vì thế trong bảo hiểm sẽ có những rủi ro loại trừ.
Hơn thế nữa, những điểm loại trừ đợc sử dụng vì lý do sau đây:

11
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
+ Một sự cố bảo hiểm cụ thể không thể bảo hiểm đợc nh chiến tranh, rủi ro hạt
nhân.
+ Một sự cố mà công ty bảo hiểm không đợc hỗ trợ bằng hình thức tái bảo hiểm.
+ Một sự cố đã đợc bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm khác (tức là không đợc
phép bảo hiểm trùng). Tuy nhiên, nếu đối tợng bảo hiểm là con ngời thì một ngời
có thể đợc phép tham gia nhiều nghiệp vụ bảo hiểm ở các đơn vị khác nhau.
+ Một số rủi ro đợc loại trừ vì yêu cầu cho mức phí của nó quá cao đối với khách
hàng.
Khi những rủi ro này xảy ra đối với ngời đợc bảo hiểm trong những trờng
hợp sau PJICO không chịu trách nhiệm :
+ Ngời đợc bảo hiểm có hành động cố ý gây ra tai nạn hoặc bị tai nạn do hành
động phạm tội của ngời hởng tiền bảo hiểm.
+ Ngời đợc bảo hiểm là học sinh cấp 2 trở lên, vi phạm nghiệm trọng pháp luật,
các quy định của nhà trờng, chính quyền địa phơng và các tổ chức xã hội khác, vi
phạm nghiêm trọng luật lệ an toàn giao thông.
+ Cảm đột ngột, trúng gió bệnh tật hoặc những tai biến trong quá trình điều trị gây
ra.
+ Ngời đợc bảo hiểm bị ảnh hởng của bia, rợu, ma tuý, hoặc các chất kích thích t-
ợng tự khác.
+ Điều trị và phẫu thuật các bệnh bẩm sinh, những thơng tật hoặc những chỉ định
phẫu thuật có từ trớc ngày bảo hiểm.
+ Điều trị theo yêu cầu của ngời bảo hiểm mà không liên quan đến việc điều trị và
phẫu thuật bình thờng do cơ quan y tế quy định.
+ Tạo hình thẩm mỹ, chỉnh hình, phục hồi chức năng, làm chân tay giả, răng giả
+ Ngộ độc thức ăn, đồ uống.
+ Điều trị hoặc sử dụng thuốc không theo quy định của cơ quan y tế.
+ Ngời đợc bảo hiểm là học sinh cấp 2 trở lên tham gia trò chơi mang tính chất
nguy hiểm nh trèo cây, cột điện, mái nhà hoặc những đồ vật nguy hiểm nh chất
nổ.
+ Động đất, núi lửa, nhiễm phóng xạ.
+ Rủi ro chiến tranh, nội chiến, đình công.

12
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
2. Mức trách nhiệm bảo hiểm
Số tiền bảo hiểm là hạn mức trách nhiệm của công ty bảo hiểm đợc nghi rõ
trong hợp đồng, là hạn mức chi trả, chi trả cao nhất cho ngời đợc bảo hiểm trong
trờng hợp xảy ra tổn thất thuộc phạm vi đợc bảo hiểm.
Khác với nghiệp vụ bảo hiểm tài sản, mức trách nhiệm đợc xác định dựa vào
giá trị của tài sản. Trong bảo hiểm con ngời, giá trị của con ngời không thể xác
định đợc là bao nhiêu. Do đó, số tiền bảo hiểm đợc quy định theo sự thoả thuận
giữa hai bên. Việc định ra hạn mức trách nhiệm của công ty phải đảm bảo quyền
lợi vật chất cho học sinh - sinh viên, lợi nhuận cho công ty sau đó là đến các vấn
đề xã hội. Mức trách nhiệm bảo hiểm đề ra phải tuân thủ các nguyên tắc chung là
nguyên tắc rộng rãi và đảm bảo kinh doanh. Mức trách nhiệm không phù hợp sẽ
không khuyến khích đợc các em học sinh tham gia. Với mức trách nhiệm cao sẽ
gây khó khăn cho việc đóng phí nhất là đối với những đối tợng có đời sống còn
khó khăn. Tuy nhiên, mức trách nhiệm thấp nó sẽ không đủ để trang trải những
thiệt hại khi không may gặp rủi ro.
Bên cạnh đó, số tiền bảo hiểm là cơ sở quan trọng để xác định số tiền chi
trả. Để làm sao việc giải quyết số tiền chi trả cho ngời đợc bảo hiểm là thoả đáng
giúp cho ngời tham gia bảo hiểm đảm bảo đời sống bình thờng.
3. phí bảo hiểm
Phí bảo hiểm là một khoản tiền do ngời tham gia đóng góp cho công ty bảo
hiểm để hình thành nên một quỹ bảo hiểm chung. Quỹ này đợc dùng để chi trả khi
rủi ro xảy ra.
Để có thể tính toán đợc phí bảo hiểm, ngời ta phải dựa vào số tiền bảo hiểm
theo công thức:
Phí bảo hiểm = Tỷ lệ phí
ì
Số tiền bảo hiểm
Đối với nghiệp vụ bảo hiểm kết hợp học sinh - sinh viên nếu tham gia bảo
hiểm theo điều kiện nào thì áp dụng mức phí cho điều kiện ấy. Nếu tham gia kết
hợp thì tỷ lệ phí bằng tỷ lệ phí của từng điều kiện đợc kết hợp.
Mức phí có thể tính theo công thức:
P= f + d

13
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

trong đó:
f: Phí thuần
d: Phụ phí
C
i
: Tổng số tiền chi trả cho số học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm bị chết
trong năm i.
V
i
: Tổng số tiền chi trả cho học sinh - sinh viên tham gia bảo hiểm phải nằm viện
năm i.
P
i
: Tổng số tiền chi trả cho số học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm phải nằm
viện phẫu thuật năm i
H
i
: Tổng số học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm năm i.
Phí bảo hiểm có thể tính riêng cho từng cấp học. Hiện nay, khi triển khai
nghiệp vụ này các công ty bảo hiểm Việt Nam áp dụng biểu phí do Bộ tài chính
quy định. Trong biểu phí con ngời do Bộ tài chính ban hành có quy định tỷ lệ phí
cho từng loại bảo hiểm. Đối với loại hình bảo hiểm con ngời với mức trách nhiệm
từ 4 triệu đến 20 triệu. PJICO áp dụng tỷ lệ phí là 0,28%. Nh vậy, trong điều
khoản bảo hiểm học sinh - sinh viên điều kiện bảo hiểm A chết hoặc thơng tật tai
nạn có phí bảo hiểm 0,28% số tiền bảo hiểm. Riêng tỷ lệ phí bảo hiểm của loại
hình bảo hiểm trợ cấp nằm viện phẫu thuật đợc quy định trong từng độ tuổi khác
nhau.
Các nhân tố ảnh hởng đến phí bảo hiểm
Cũng nh các nghiệp vụ bảo hiểm nói chung, việc tính toán phí bảo hiểm kết
hợp học sinh - sinh viên cũng phải tuân theo một quy trình tính phí chung. Trớc
hết, phải xác định tỷ lệ phí bằng thống kê xác suất xảy ra tai nạn, số tiền chi trả
bình quân sau đó cộng thêm tỷ lệ phụ phí để xác định phí bảo hiểm toàn bộ mà
ngời tham gia phải đóng.

14


=
= = =
++
=
n
i
i
n
i
n
i
n
i
iii
H
PVC
f
1
1 1 1
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
Do tính chất đặc điểm của nghiệp vụ bảo hiểm kết hợp học sinh - sinh viên
nên có rất nhiều nhân tố ảnh hởng đến quá trình tính phí và tuỳ vào từng trờng hợp
cụ thể. Bên cạnh đó việc xác định đúng tỷ lệ phí có ý nghĩa rất quan trọng, nó có
tính chất quyết định đến sự cạnh tranh, đảm bảo khả năng chi trả chi quản lý
+ Yếu tố thứ nhất ảnh hởng đến phí bảo hiểm là số tiền bảo hiểm.
Nh chúng ta đã biết: Phí bảo hiểm = Tỷ lệ phí
ì
Số tiền bảo hiểm. Đối với nghiệp
vụ bảo hiểm này cứ mỗi số tiền bảo hiểm khác nhau thì ta có mức phí đóng tơng
ứng khác nhau. Việc xác định đúng mức trách nhiệm (STBH) mà ngời tham gia
cũng rất quan trọng. Mức trách nhiệm sao cho có mức phí đóng phù hợp với khả
năng tài chính của ngời tham gia. Cán bộ khai thác có thể đa ra những số tiền bảo
hiểm khác nhau và tơng ứng là mức phí phải đóng để cho ngời tham gia có thể lựa
chọn.
+ Điều kiện bảo hiểm: Đây cũng là yếu tố ảnh hởng đến phí bảo hiểm. Trong
nghiệp vụ bảo hiểm kết hợp học sinh - sinh viên có 3 điều kiện bảo hiểm:A ,B, C.
Ngời tham gia bảo hiểm có thể lựa chọn tham gia cả 3 điều kiện trong trờng hợp
này mức phí phải đóng sẽ là mức phí của 3 điều kiện cộng lại. Hoặc có thể tham
gia hai trong ba điều kiện. Mức phí bảo hiểm phải đóng là tổng mức phí của hai
điều kiện đã tham gia.
Tuy nhiên, tuỳ thuộc vào điều kiện tài chính và nhu cầu bảo hiểm của ngời
tham gia với các điều kiện khác nhau. Họ có thể tham gia bảo hiểm chỉ với một
điều kiện. Ta thấy điều kiện tham gia bảo hiểm khác nhau thì mức phí cũng khác
nhau.
+ Nhân tố thứ ba ảnh hởng đến phí bảo hiểm là độ tuổi của ngời đợc bảo hiểm.
Theo bảng tỷ lệ tử vong thì con ngời ở độ tuổi càng cao thì tỷ lệ tử vong càng lớn.
Do đó, nếu đối tợng đợc bảo hiểm có độ tuổi cao hơn thì mức phí mà họ phải đóng
cũng cao hơn.
Trên đây là ba nhân tố chủ yếu ảnh hởng đến mức phí. Ngoài ra còn có các
yếu tố ảnh hởng tác động đến việc tính phí bảo hiểm nh là: Điều kiện kinh tế, cơ sở
hạ tầng, khoảng cách từ nhà đến trờng, các thiết bị an toàn. Do tính kinh tế, địa lý,
khí hậu của mỗi vùng thì đều có các đặc điểm khác nhau nên việc xác định một

15
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
mức phí phù hợp không phải là đơn giản. ở các thành phố, do có điều kiện kinh tế
hơn, nên nhiều học sinh đợc đến trờng do đó việc xác định phí đảm bảo đợc quy
luật số lớn.
Mặt khác, trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm thì luôn luôn phải thực hiện
nguyên tắc thu bù chi đảm bảo kinh doanh có lãi. Nên phải có một mức phí hợp lý
để đảm bảo thu bù đắp chi. Tuy nhiên cũng cần phải có mức phí phù hợp để thu
hút đợc ngời tham gia bảo hiểm.
4.Hợp đồng bảo hiểm
4.1. Khái niệm
Hợp đồng bảo hiểm là cam kết trách nhiệm giữa ngời bảo hiểm (công ty bảo
hiểm) và ngời tham gia bảo hiểm. Nội dung của hợp đồng bảo hiểm thờng ghi rõ
những điều mà hai bên cùng thoả thuận với những văn bản pháp lý trong lúc thực
hiện hợp đồng. Đối với bảo hiểm kết hợp học sinh - sinh viên, hợp đồng thờng đợc
ký kết vào đầu năm học. Ngời tham gia bảo hiểm kết hợp học sinh sinh viên là
bố mẹ, ngời đỡ đầu, ngời có quan hệ họ hàng, ngời thân thích có quan hệ nuôi
nấng và chăm sóc các em hoặc thầy cô giáo ở trờng học mà học sinh đang theo học
đứng ra ký kết hợp đồng bảo hiểm kết hợp học sinh sinh viên. Ngời tham gia
bảo hiểm không bị hạn chế về tuổi tác, mức độ thân thích hay mức độ tàn tật.
4.2. Các điều khoản chủ yếu của hợp đồng bảo hiểm
Trong hoạt động giao dịch bảo hiểm trên thị trờng thế giới có 2 loại nguyên
tắc bảo hiểm đợc áp dụng là những nguyên tắc ngầm định và những nguyên tắc
minh thị.
Những nguyên tắc ngầm định là những nguyên tắc không thể hiện trong hợp
đồng song theo pháp luật thì hiểu là mặc nhiên ràng buộc mà hai bên phải tuân thủ
trớc và trong thời hạn hiệu lực của hợp đồng.
Những nguyên tắc minh thị đợc thể hiện thành văn bản trong hợp đồng.
Thông thờng hợp đồng thờng có những điều khoản chủ yếu sau:
+ Đối tợng đợc bảo hiểm: là học sinh, sinh viên đang theo học tại các trờng học.
+ Số tiền bảo hiểm: Ngời tham gia bảo hiểm kết hợp học sinh - sinh viên có thể
lựa chọn các mức phí có số tiền bảo hiểm phù hợp.

16
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
+ Phí bảo hiểm: Đợc đặt ra tơng ứng với số tiền bảo hiểm và điều kiện bảo hiểm.
+ Điều kiện bảo hiểm: Ngời tham gia bảo hiểm tuỳ ý lựa chọn tham gia các điều
kiện. Trên thực tế ngời ta thờng lựa chọn các điều kiện kết hợp B và C với mức phí
0,5% số tiền bảo hiểm.
+ Thời hạn bảo hiểm: Hợp đồng bảo hiểm kết hợp học sinh - sinh viên có thời hạn
1 năm từ 0 giờ ngày nộp phí đến 0 giờ cùng ngày năm sau. Hợp đồng bảo hiểm kết
hợp học sinh - sinh viên vẫn có hiệu lực khi ngời tham gia chuyển trờng, chuyển
chỗ ở. Tuy nhiên, phải thông báo thay đổi cho công ty bảo hiểm biết.
+ Quyền lợi của ngời tham gia bảo hiểm: Khi rủi ro, tai nạn, ốm đau, bệnh tật
thuộc phạm vi bảo hiểm xảy ra, ngời tham gia bảo hiểm sau khi đã đóng phí đầy
đủ sẽ đợc hởng chế độ chi trả của bảo hiểm cụ thể:
Nếu tham gia kết hợp cả 3 điều kiện A, B, C
Trờng hợp chết theo điều kiện A. Ngời đợc hởng quyền lợi bảo hiểm sẽ đợc h-
ởng số tiền chi trả.
Số tiền chi trả = STBH kết hợp cả 3 điều kiện
Trờng hợp tai nạn (mức trách nhiệm

20 triệu đồng).
Số tiền chi trả = Tỷ lệ chi trả
ì
STBH
Trờng hợp nằm viện phẫu thuật do ốm đau, bệnh tật.
Số tiền chi trả = Tỷ lệ nằm viện
ì
STBH
ì
Số ngày nằm viện + Tỷ lệ phẫu
thuật
ì
STBH
Tuy nhiên, Số tiền chi trả

Số tiền bảo hiểm.
Nếu tham gia bảo hiểm kết hợp hai điều kiện B + C
Trờng hợp tai nạn:
Số tiền chi trả = Tỷ lệ chi trả
ì
STBH
Trờng hợp nằm viện phẫu thuật do ốm đau bệnh tật
Số tiền chi trả = Tỷ lệ nằm viện
ì
STBH + Tỷ lệ phẫu thuật
ì
STBH
(Số tiền chi trả

Số tiền bảo hiểm)
Trờng hợp tai nạn phải nằm viện phẫu thuật.

17
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
Số tiền chi trả = Tỷ lệ chi trả
ì
STBH + Tỷ lệ nằm viện
ì
Số ngày nằm viện
ì
STBH + Tỷ lệ phẫu thuật
ì
STBH
Số tiền chi trả

Số tiền bảo hiểm (B+C)
Trờng hợp chết:
Do tai nạn: số tiền chi trả = số tiền bảo hiểm.
Do điều trị tại bệnh viện.
Số tiền chi trả = Tỷ lệ nằm viện
ì
Số ngày nằm viện
ì
STBH + Tỷ lệ phẫu thuật
ì
STBH + Chi phí mai táng + STBH
Nếu tham gia bảo hiểm kết hợp A +C.
Trờng hợp chết do mọi nguyên nhân.
Số tiền chi trả = Số tiền bảo hiểm
Trờng hợp nằm viện phẫu thuật do ốm đau bệnh tật
Số tiền chi trả = Tỷ lệ nằm viện
ì
Số ngày nằm viện
ì
STBH.
Trờng hợp chết trong thời gian điều trị tại bệnh viện
Số tiền chi trả = STBH + tỷ lệ nằm viện
ì
số ngày nằm viện
ì
số tiền chi trả
+ tỷ lệ phẫu thuật
ì
STBH + mai táng phí.
Quy định chung đợc PJICO quy định nh sau:
+ Số ngày nằm viện không quá tối đa 60 ngày trong một năm hợp đồng ngắn hạn
dới 1 năm thì số ngày nằm viện tối đa đợc tính theo tỷ lệ tơng đơng.
+ Trợ cấp mai táng phí không quá: 300.000đ.
+ Tỷ lệ nằm viện.
0,2% số tiền bảo hiểm đối với trờng hợp gãy xơng phải bó bột nhng điều trị
ngoại trú. Tối đa không quá 7 ngày cho một lần
0,3% số tiền bảo hiểm/ ngày đối với các trờng hợp nằm viện do cảm cúm,
sốt vi trùng, suy nhợc cơ thể, viêm phế quản, ngộ độc thức ăn, điều trị đông y, các
bệnh ung th, bệnh ngoài da, dỡng thai
0,5% số tiền bảo hiểm/ ngày đối với các trờng hợp còn lại.
Trong thực tế, đối với bảo hiểm kết hợp học sinh - sinh viên các công ty bảo
hiểm thờng tiến hành loại hình bảo hiểm kết hợp học sinh - sinh viên với điều kiện

18
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
bảo hiểm là điều kiện kết hợp B +C ( chết hoặc thơng tật thân thể do tai nạn, trợ
cấp nằm viện phẫu thuật).
4.3. Giải quyết khiếu nại
Khi rủi ro không may xảy ra gây tổn thất, thiệt hại cho đối tợng đợc bảo
hiểm thì bên tham gia bảo hiểm thực hiện việc khiếu nại công ty bảo hiểm, để đợc
giải quyết chi trả. Trên cơ sở hồ sơ khiếu nại của bên tham gia bảo hiểm công ty
bảo hiểm tiến hành giải quyết khiếu nại. Công việc này bao gồm: công tác giám
định và công tác chi trả.
4.3.1 Công tác giám định
Đối với nghiệp vụ bảo hiểm con ngời nói chung, nghiệp vụ bảo hiểm kết hợp
học sinh - sinh viên nói riêng, không cần thiết phải tiến hành giám định trực tiếp
tại hiện trờng mà trên cơ sở các chứng từ y tế, các giấy tờ khác có liên quan, các
cán bộ phụ trách, các đơn vị tham gia bảo hiểm tiến hành xác minh.
Các nội dung khi tiến hành xác minh
+ Xác định nguyên nhân tai nạn có thuộc phạm vi bảo hiểm hay không.
+ Các chứng y tế và các chứng từ có liên quan. Có đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý
hay không.
Biên bản xác minh tai nạn là văn bản mang tính pháp lý quan trọng. Do vậy
cán bộ xác minh phải chịu hoàn toàn về tính chính xác, trung thực, khách quan về
nguyên nhân tai nạn, mức độ tổn thơng thực tế đã nghi nhận trong biên bản.
Các bớc tiến hành xác minh.
+ Sau khi nhận đợc hồ sơ tai nạn, cán bộ xác minh phải kiểm tra đối chiếu với
hợp đồng và danh sách tham gia bảo hiểm để xác định mức độ trách nhiệm, loại
hình bảo hiểm, khách hàng tham gia, tên khách hàng trong danh sách đã có trong
danh sách tham gia bảo hiểm hay cha, đã nộp phí cha.
+ Kiểm tra biên bản tai nạn (nếu là tai nạn), các chứng từ y tế để xác định theo
thời gian xảy ra tai nạn, xác định rõ ràng thơng tích, có nằm viện hay không, nếu
có thì thời gian là bao lâu, có phẫu thuật hay không tr ờng hợp có nghi vấn phải
xác minh tại bệnh viện và nơi xảy ra tai nạn.

19
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
+ Các chứng từ y tế bao gồm: giấy chứng nhận ra viện, phiếu mổ, phim chụp, sổ y
bạ, đơn thuốc phải có dấu xác nhận của bệnh viện nơi ng ời đợc bảo hiểm điều trị.
+ Lập biên bản xác minh theo mẫu của công ty. Cán bộ xác minh phải ghi rõ họ
tên và ký tên. Nội dung chủ yếu của biên bản xác minh gồm: ngời bị tai nạn, địa
chỉ, số tiền bảo hiểm, số hợp đồng, sổ danh sách, điều kiện bảo hiểm, thời điểm
xảy ra tai nạn, địa điểm xảy ra tai nạn và xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.
Biên bản xác minh nếu thực hiện một cách đầy đủ, chính xác sẽ giúp công
ty bảo hiểm tránh đợc những sai xót trong khâu chi trả không thoả đáng cho khách
hàng hay bị những kẻ xấu trục lợi cố ý gây tai nạn để hởng tiền bảo hiểm hoặc mua
bảo hiểm sau khi đã gây tai nạn.
4.3.2 Công tác chi trả
Chi trả tiền bảo hiểm là hoạt động trọng tâm của hoạt động kinh doanh bảo
hiểm. Bởi vì khi mua bảo hiểm, có nghĩa là khách hàng đã trả tiền cho các sản
phẩm bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm cam kết trả tiền bảo hiểm một cách
nhanh chóng và đầy đủ nếu không may họ bị tổn thất. Chính vào thời điểm tổn thất
xảy ra, phía khách hàng thờng bị những cú sốc lớn về tinh thần, đặc biệt là trong
những trờng hợp ngời đợc bảo hiểm bị tử vong hay thơng tật toàn bộ vĩnh viễn.
Trong lúc này thì năng lực, sự trung thực, tính hiệu quả, sự tế nhị và tính nhân đạo
của doanh nghiệp bảo hiểm đợc thừa nhận qua cách sử sự của mình với các nạn
nhân của sự kiện đợc bảo hiểm. nếu giải quyết tốt thì đó là cách quảng cáo tốt nhất
đối với một doanh nghiệp bảo hiểm. Điều này thể hiện trên một số mặt nh: tốc độ
giải quyết chi trả, thái độ, tinh thần, trách nhiệm của cán bộ bảo hiểm.
Nguyên tắc khi tham gia tiến hành chi trả phải tuân thủ theo quyết định về
chi trả sau:
+ Hồ sơ chi trả phải đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý:
+ Cán bộ chi trả phải căn cứ vào biên bản xác minh để chi trả.
+ Thời gian quy cách chi trả tuỳ theo công ty và đợc ghi rõ trong hợp đồng bảo
hiểm.
+ Số tiền chi trả tối đa là bằng số tiền bảo hiểm tơng ứng với mỗi vụ tai nạn
Các bớc tiến hành: Để đảm bảo tính pháp lý, cán bộ xác minh phải gửi cho
cán bộ chi trả những giấy tờ sau:

20
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
+ Giấy yêu cầu bảo hiểm do ngời tham gia hoặc do ngời đại diện hợp pháp mang
đến.
+ Biên bản tai nạn (nếu là tai nạn)
+ Giấy chứng tử, giấy xác nhận quan hệ thân nhân với nạn nhân có xác nhận của
cơ quan có thẩm quyền.
+ Chứng từ y tế có đóng dấu của cơ quan y tế nơi ngời đợc bảo hiểm điều trị.
+ Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc hợp đồng bảo hiểm.
+ Biên bản xác minh tai nạn phải có chữ ký của cán bộ xác minh và chứng nhận
của chính quyền địa phơng nơi xảy ra tai nạn
Trờng hợp ngời đợc bảo hiểm hoặc ngời thừa kế hợp pháp của ngời đợc bảo
hiểm có hành động không trung thực trong khai báo, thu thập các chứng từ hồ sơ
tai nạn, bệnh án. Công ty bảo hiểm có quyền xem xét hoặc phối hợp với cơ quan
chức năng giải quyết, tuỳ mức độ vi phạm mà xử lý.
Trong trờng hợp ngời đợc bảo hiểm cảm thấy việc giải quyết không đợc thoả
đáng thì có thể khiếu nại với công ty, thời hạn khiếu nại là 3 tháng kể từ ngày nhận
chi trả, quá 3 tháng mọi khiếu nại không còn giá trị.
III. Bảo hiểm kết hợp học sinh - sinh viên với bảo hiểm an sinh giáo dục
1. Giống nhau
Xã hội càng phát triển, đời sống con ngời càng nâng cao thì nhu cầu về bảo
hiểm càng lớn. Nhất là nhu cầu đảm bảo hiện tại và tơng lai cho con cái họ. Nắm
bắt đợc điều này, nhiều công ty bảo hiểm hoạt động trong lĩnh vực nhân thọ và phi
nhân thọ đều có triển khai nghiệp vụ bảo hiểm có đối tợng bảo hiểm là các em
nhỏ.
Hai nghiệp vụ bảo hiểm này có những điểm giống nhau cơ bản sau.
Mục đích: trợ giúp cho học sinh và gia đình các em một số tiền nhất định để
nhanh chóng khắc phục khó khăn, phục hồi sức khoẻ và sớm trở lại trờng lớp khi
không may các em gặp rủi ro tai nạn. Thông qua các hình thức bảo hiểm này đã
tạo lập mối quan hệ chặt chẽ, gắn bó giữa nhà trờng, gia đình với nhà bảo hiểm để
từ đó làm tốt hơn công tác đề phòng và hạn chế ngăn ngừa tai nạn, nhanh chóng
khắc phục hậu quả của tai nạn rủi ro xảy ra đối với học sinh. Ngoài ra thông qua

21
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
hoạt động bảo hiểm giúp các em nâng cao đợc ý thức cộng đồng ngay từ khi còn
nhỏ tuổi. Mục đích cao cả hơn là giúp cho việc học tập của các em liên tục không
bị gián đoạn. Đảm bảo cho những ngời làm chủ của đất nớc sau này đợc phát triển
toàn diện.
Nguyên tắc: Trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm nói chung các công ty
bảo hiểm đều áp dụng các nguyên tắc bảo hiểm để từ đó giúp cho hoạt động kinh
doanh đợc đảm bảo an toàn. Trong hai nghiệp vụ này đều áp dụng một trong những
quy tắc của bảo hiểm thơng mại là: Chỉ bảo hiểm cho những rủi ro không thể lờng
trớc đợc chứ không phải là bảo hiểm cho những gì chắc chắn xảy ra hoặc đã xảy
ra. Rủi ro không lờng trớc đợc là những rủi ro không biết trớc nó xảy ra vào thời
điểm nào, ở đâu không phụ thuộc vào ý muốn và nhận thức chủ quan của con ngời.
Nguyên tắc số đông bù số ít cũng là một trong những nguyên tắc quan trọng
của hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Nghiệp vụ bảo hiểm triển khai hiệu quả đảm
bảo an toàn cho hoạt động kinh doanh chung chỉ khi thu hút đợc đông đảo học sinh
tham gia. Ngoài ra hai nghiệp vụ bảo hiểm này cũng áp dụng những nguyên tắc
khác nh nguyên tắc phân tán rủi ro, nguyên tắc trung thực tuyệt đối.
Hình thức bảo hiểm: Đây là hai nghiệp vụ kinh doanh bảo hiểm. Khả năng
tham gia bảo hiểm phụ thuộc vào khả năng tài chính của ngời tham gia. Ngời tham
gia phải đóng hoàn toàn phí bảo hiểm. Do đó, hai loại hình nghiệp vụ này có hình
thức tham gia là tự nguyện. Ngời tham gia bảo hiểm có quyền lựa chọn có tham
gia bảo hiểm hay không? Tham gia tại công ty bảo hiểm nào với mức trách nhiệm
là bao nhiêu?
2. Khác nhau
Hai nghiệp vụ này có những điểm khác nhau chủ yếu sau:
Về tính chất bảo hiểm: nghiệp vụ bảo hiểm kết hợp học sinh - sinh viên chỉ
có tính chất khắc phục khó khăn về tài chính cho gia đình các em khi không may
rủi ro đợc bảo hiểm xảy ra. Đối với nghiệp vụ bảo hiểm An sinh giáo dục, là một
nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ ngoài tính chất khắc phục khó khăn khi rủi ro đợc
bảo hiểm xảy ra. Nghiệp vụ này còn có tính chất tiết kiệm và ít nhiều gắn bó với
kết quả kinh doanh của các công ty bảo hiểm. Khi hết hạn hợp đồng mà không có

22
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
rủi ro đợc bảo hiểm xảy ra thì ngời tham gia sẽ nhận đợc một khoản tiền bảo hiểm.
Mục đích của khoản tiền này là nhắm trang trải cho các chi phí khi các em đi học.
Thời gian bảo hiểm: thời hạn bảo hiểm của nghiệp vụ bảo hiểm kết hợp học
sinh - sinh viên thờng ngắn (dới 1 năm). Bên cạnh đó khi tham gia bảo hiểm với
các điều kiện A, B, C hoặc có thể tham gia kết hợp. Khi hết thời hạn bảo hiểm mà
rủi ro đợc bảo hiểm may mắn không xảy ra thì ngời tham gia bảo hiểm không nhận
đợc một khoản tiền nào. Đối với nghiệp vụ bảo hiểm an sinh giáo dục có thời hạn
bảo hiểm dài hơn. Thời hạn bảo hiểm tối thiểu thờng là 5 năm. Khi tham gia bảo
hiểm hợp đồng bảo hiểm còn có điều khoản bổ xung đi kèm theo. Khi hết thời hạn
bảo hiểm mà rủi ro đợc bảo hiểm không xảy ra, ngời đợc bảo hiểm vẫn còn sống
thì công ty bảo hiểm đã trả cho bên tham gia một khoản tiền bằng số tiền bảo
hiểm.
Phạm vi bảo hiểm: Nghiệp vụ bảo hiểm kết hợp học sinh - sinh viên bảo
hiểm cho ngời tham gia theo 3 điều kiện:
+ Điều kiện bảo hiểm A
+ Điều kiện bảo hiểm B
+ Điều kiện bảo hiểm C
Ngời tham gia vào nghiệp vụ này có thể lựa chọn điều kiện mà mình có thể tham
gia phù hợp nhất.
Nghiệp vụ bảo hiểm An sinh giáo dục quy định rõ phạm vi đợc bảo hiểm trong hợp
đồng bảo hiểm chứ không theo các điều kiện bảo hiểm nh nghiệp vụ trên. Khi
tham gia bảo hiểm thì ngời tham gia không có quyền lựa chọn cho mình tham gia
trong phạm vi nào.
Hợp đồng bảo hiểm: Nghiệp vụ bảo hiểm An sinh giáo dục có số tiền bảo hiểm lớn
hơn. Do đó, ngời tham gia bảo hiểm dễ trục lợi hơn, để phòng tránh điều này thì các
công ty bảo hiểm nhân thọ đa ra hợp đồng chặt trẽ hơn. Trong hợp đồng nghiệp vụ bảo
hiểm An sinh giáo dục ngời tham gia phải trả lời những câu hỏi có liên quan đến tình
trạng sức khoẻ của đối tợng đợc bảo hiểm (ở đây là các em nhỏ) trên đơn yêu cầu bảo
hiểm. Đối với nghiệp vụ bảo hiểm kết hợp học sinh - sinh viên, các em học sinh tham
gia thờng dới hình thức tham gia tập thể. Nên hợp đồng thờng đơn giản ngắn gọn thuận
tiện cho ngời tham gia. Tuy nhiên trong hợp đồng bảo hiểm loại này còn quy định tỷ lệ

23
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
trích từ phí bảo hiểm để lập tủ thuốc trờng học (điều này nghiệp vụ bảo hiểm An sinh
giáo dục không có).
Khi tham gia bảo hiểm thì ngời tham gia phải đóng phí bảo hiểm. ở đây, cách
đóng phí giữa hai nghiệp vụ là khác nhau. Đối với nghiệp vụ bảo hiểm kết hợp học sinh
- sinh viên ngời tham gia phải đóng một mức phí tơng đối nhỏ so với nghiệp vụ bảo
hiểm An sinh giáo dục và phí bảo hiểm đợc đóng một lần ngay sau khi ký kết hợp đồng
bảo hiểm. Ngời tham gia nghiệp vụ bảo hiểm An sinh giáo dục phải đóng một mức phí
định kỳ tơng đối lớn và mức phí này có thể đợc đóng theo tháng, quý, năm. Có sự khác
nhau về mức phí phải đóng giữa hai nghiệp vụ này là vì: Nghiệp vụ An sinh giáo dục
sau thời hạn bảo hiểm mà rủi ro bảo hiểm không xảy ra thì công ty bảo hiểm phải trả
cho ngời tham gia một khoản tiền đúng bằng số tiền bảo hiểm.
Chơng II
phân tích tình hình khai thác nghiệp vụ bảo hiểm kết
hợp học sinh - sinh viên.
I. vài nét về PJICO
1.Lịch sử ra đời và phát triển
Trong những năm vừa qua, toàn Đảng toàn dân ta đang thực hiện công cuộc
đổi mới và phát triển nhằm đa nền kinh tế nớc ta theo định hớng xã hội chủ nghĩa.
Và thực tế đã cho thấy nền kinh tế của đất nớc ta đã đạt đợc những thành tựu đáng
kể. Nguyên nhân của sự thành công này một phần là do Nhà Nớc ta đã thực hiện
việc giao vốn, quyền chủ động sản xuất kinh doanh, tự bảo quản nguồn vốn của
mình. Điều này làm cho hoạt động kinh tế thơng mại dịch vụ trong nớc ngày càng
trở nên sôi động và góp phần tạo ra sự chuyển biến tích cực đến nền kinh tế đất n-
ớc.
Mặt khác cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế đất nớc thì nhu
cầu của ngời dân không ngừng tăng lên, và bảo hiểm dần trở thành một nhu cầu tất

24
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
yếu. Bởi vì trong cuộc sống hàng ngày con ngời khó có thể đề phòng hoặc ngăn
ngừa hết những rủi ro bất ngờ thờng xuyên xảy ra trong cuộc sống và trong công
việc. Khi gặp rủi ro mỗi cá nhân, doanh nghiệp, tập thể thờng phải chịu những hậu
quả nhất định về mặt tài chính mà con ngời không phải lúc nào cũng đủ khả năng
khắc phục đợc. Xã hội càng phát triển thì những hậu quả của những rủi ro có xu h-
ớng ngày càng tăng lên mà các biện pháp thông thờng nh tích luỹ, đi vay, tham gia
vào các hội tơng trợ đều khó có thể khắc phục đợc. Chính vì vậy mà bảo hiểm trở
thành một nhu cầu khách quan không thể thiếu đợc trong nền kinh tế xã hội. Bảo
hiểm đã trở thành một lá chắn hữu hiệu giúp cho mọi thành viên trong xã hội.
Sau khi Nghị định 100/cp của chính phủ đợc ban hành ngày 18/12/1993 về
việc cho phép thành các công ty kinh doanh bảo hiểm, tái bảo hiểm, môi giới bảo
hiểm
Từ đó, trên thị trờng bảo hiểm của nớc ta xuất hiện một loạt các công ty bảo
hiểm nh công ty liên doanh, công ty 100% vốn nớc ngoài, công ty cổ phần nh
vậy trên thị trờng phát triển không ngừng cả về số lợng công ty và cả số nghiệp vụ
mà các công ty bảo hiểm đã triển khai. Trên thị trờng bảo hiểm phi nhân thọ cũng
vậy. Sau khi hơn 30 năm thị trờng bảo hiểm chỉ có một mình Bảo Việt tiến hành
hoạt động kinh doanh. Ngày 15/6/1995 công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex (gọi
tắt là PJICO) đã chính thức đợc thành lập và đi vào hoạt động. Ngời đề xớng ra dự
án thành lập công ty bảo hiểm Petrolimex là Tổng công ty xăng dầu Việt Nam. Đã
tiếp xúc với các cổ đông để thảo luận về vấn đề góp vốn cổ phần trong lĩnh vực bảo
hiểm. Kết quả là sau gần một năm chuẩn bị Petrolimex cùng với 8 cổ đông sáng
lập nên công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex. Ngày 27/05/1995, Bộ tài chính đã
cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh bảo hiểm cho công ty. Ngày 08/06/1995
ubnd thành phố Hà Nội cấp giấy phép thành lập và ngày 15/6/1995 Uỷ ban kế
hoạch thành phố Hà Nội cấp giấy phép đăng ký kinh doanh. Kể từ ngày đó công ty
có tên chính thức là công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex (PJICO).
Công ty PJICO mới thành lập có tổng số vốn là 55 tỷ đồng
Trong đó vốn điều lệ là 53 tỷ đồng với 80% là vốn góp của 8 cổ đông lớn tại
Việt Nam và quốc tế.

25

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×