Tải bản đầy đủ

bai 28 dia li nghanh trong trot

Baøi 28:
Ñòa lí
ngaønh troàng troït
Trồng trọt là nền tảng của
sản xuất nông nghiệp, cung cấp
lương thực, thực phẩm cho con
người, nguyên liệu cho các
ngành công nghiệp chế biến, là
cơ sở để phát triển chăn nuôi
và còn là nguồn xuất khẩu có
giá trò.
Theo giá trò sử dụng, cây trồng được phân thành
các nhóm:
- Cây lương thực
- Cây côâng nghiệp
- Cây thực phẩm
I. Cây lương thực
XUẤT KHẨU GẠO
Vậy vai trò của cây lương thực
như thế nào?
1 .Vai trò


Nguồn cung cấp tinh bột, chất dinh dưỡng cho
người và gia súc.

Cung cấp nguyên liệu cho ngành công nghiệp
chế biến lương thực, thực phẩm.

Là hàng hoá xuất khẩu có giá trò.
2 .Các cây lương thực chính
I. Cây lương thực
LÚA GẠO
LÚA MÌ
NGÔ
Lúa gạo
Đặc điểm sinh thái
Đặc điểm sinh thái
Phân bố
Phân bố
Ưa khí hậu nóng ẩm,
chân ruộng ngập nước.
Đất phù sa, cần nhiều
phân bón.
Miền nhiệt đới, đặc biệt
là châu Á gió mùa.
Các nước trồng nhiều:
Trung Quốc, Ấn Độ, In-
đô-nê-xi-a, Việt Nam,
Băng-la-đét, Thái Lan.

Ñ
B
.

S
O
Â
N
G

H
O
À
N
G
Ñ
B
.

S
O
Â
N
G

C
Ö
ÛU

L
O
N
G
Luùa gaïo
Trồng lúa ở Trung Quốc
Trồng lúa ở Thái Lan
Trồng lúa ở Indonexia
Trồng lúa ở Ấn Độ
STT
NƯỚC XUẤT
KHẨU
NGHÌN
TẤN
01
Thái Lan
9500
02
Ấn Độ
6301
03
Việt Nam
4522
04
Mỹ
3044
05
Pakistan
2400
06
Trung Quốc
1340
07
Ai Cập
1209
08
uraguy
1209
09
Campuchia
734
10
Argentina
450
Mười nước
xuất khẩu gạo
hàng đầu thế giới
năm 2007
Đặc điểm sinh thái
Đặc điểm sinh thái
Phân bố
Phân bố
Ưa khí hậu ấm, khô,
vào đầu thời kì sinh
trưởng cần nhiệt độ thấp.
Đất đai màu mỡ, cần
nhiều phân bón.
Miền ôn đới và cận
nhiệt.
Các nước trồng nhiều:
Trung Quốc, n Độ, Hoa
Kì, Pháp, LB Nga, Ca-na-
đa, Ô-trây-li-a...…

Lúa mì
Cánh đồng lúa mì
ở Texas_Hoa Kì
(mùa thu hoạch)
Cánh đồng lúa mì
ở Peru
Ngô
Đặc điểm sinh thái
Đặc điểm sinh thái
Phân bố
Phân bố
Ưa khí hậu nóng, đất
ẩm, nhiều mùn, dễ thoát
nước.
Dễ thích nghi với sự dao
động của khí hậu.
Miền nhiệt đới, cận
nhiệt và cả ôn đới nóng.
Các nước trồng nhiều:
Hoa Kì, Trung Quốc,
Bra-xin, Mê-hi-cô,
Pháp...…

Caựnh ủong ngoõ ụỷ Baộc Sụn
Caựnh ủong ngoõ ụỷ Baộc Sụn
PHÂN BỐ CÁC CÂY LƯƠNG THỰC CHÍNH
TRÊN THẾ GIỚI
I. Cây lương thực
3 .Các cây lương thực khác
ÔN ĐỚI
Yến mạch
Khoai tây
Ngoài ra còn có đại mạch, mạch đen,…
I. Cây lương thực
3 .Các cây lương thực khác
Nhiệt đới & cận nhiệt khô hạn
Â
KHOAI LANG
S NẮ
(KHOAI MÌ)

CAO L NGƯƠ
Â
I. Cây lương thực
3 .Các cây lương thực khác
Các cây hoa màu:
Dễ tính, không kén đất, không đòi hỏi nhiều
phân bón, nhiều công chăm sóc, khả năng chòu hạn
giỏi.
Được trồng chủ yếu để làm thức ăn cho
ngành chăn nuôi, nguyên liệu để nấu rượu, cồn,
bia; đối với nhiều nước đang phát triển ở châu
Phi, châu Á còn dùng làm lương thực cho người.
Đặc điểm của cây hoa màu là gì?
Vai trò của cây hoa màu là gì?
II. Cây công nghiệp
1 .Vai trò và đặc điểm

Làm nguyên liệu cho công nghiệp chế biến.

Khắc phục được tính mùa vụ, tận dụng tài
nguyên đất, phá thế độc canh, bảo vệ môi
trường.

Là mặt hàng xuất khẩu quan trọng.
a.Vai trò
Hãy nêu vai trò của cây cơng nghiệp?
II. Cây công nghiệp
1 .Vai trò và đặc điểm
b. Đặc điểm
Hãy nêu đặc điểm của cây cơng nghiệp?

Ưa nhiệt, ưa ẩm, cần đất thích hợp, cần nhiều
lao động có kĩ thuật và kinh nghiệm.

Chỉ được trồng những nơi có điều kiện thuận lợi
nhất, tạo nên các vùng trồng cây cơng nghiệp
tập trung.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×