Tải bản đầy đủ

Khoa hoc "Khong khi co nhung tinh chat gi"


Môn: Khoa học
Bài: Không khí có những tính chất
gì?

Mục tiêu:
1. Kiến thức: Quan sát, làm thí nghiệm để
phát hiện ra một số tính chất của không khí:
trong suốt, không màu, không mùi, không có
hình dang nhất định; không khí có thể bị nén lại
hoặc giãn ra.
2. Kĩ năng: Nêu được ví dụ về ứng dụng một
số tính chất của không khi1trong đời sống: bơm
xe, bơm phao, bơm bong bóng bay,…
3. Thái độ: Biết bảo vệ bầu không khí.
(GDMT: Giữ vệ sinh môi trường là bảo vệ bầu
không khí trong sạch).

Hoạt động 1: Phát hiện màu, mùi, vị của
không khí.
Không khí trong suốt, không màu, không

mùi, không vị.
Hoạt động 2: Phát hiện hình dạng của không
khí.

Trò chơi: Thi thổi bong bóng Hoạt động 2: Phát hiện hình dạng của không
khí.
Không khí không có hình dạng nhất
định.

Hoạt động 3: Tính chất bị nén lại và giãn ra
của không khí.
Không khí có thể bị nén lại hoặc giãn ra.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×