Tải bản đầy đủ

báo cáo tháng 12 - TH Đồng Tâm B

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH
LIÊN ĐỘI TH ĐỒNG TÂM B . Đồng Tâm , ngày 18 tháng 12 năm 2010
Số 5 / BC – LĐ
BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC ĐỘI VÀ PHONG TRÀO TTN THÁNG 12/ 2010.
Thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào TTN trường học năm học
2010 - 2011 Trong tháng 12 .Liên Đội trường TH Đồng Tâm B đã hoạt động và thu
được một số kết quả như sau:
I/ CÔNG TÁC TỔ CHỨC THỰC LỰC ĐỘI:
- Tổng số lớp:15
- Tổng số lớp ghép: không
- Tổng số chi đội: 6
- Tổng số học sinh (TS/nữ): 289/142
+ Tổng số học sinh chuyển đi (TS/nữ):
+ Tổng số học sinh chuyển đến (TS/nữ)
- Tổng số đoàn viên (TS/nữ):
- Tổng số đội viên (TS/nữ): 108/59
(Kết nạp mới trong tháng là:)
- Đội viên chuyển đi (TS/nữ):
- Đội viên chuyển đến (TS/nữ):1/0
- Tổng số học sinh dân tộc (TS/nữ): 60/30

+ Học sinh dân tộc Stiêng (TS/nữ): 13/6
+ Học sinh dân tộc Khơme (TS/nữ):
+ Học sinh các dân tộc khác (TS/nữ): 47/24
- Tổng số học sinh tôn giáo (TS/nữ):
- Tổng số thiếu niên (TS/nữ):
- Tổng số nhi đồng (TS/nữ): 181/ 83
- Tổng số Sao nhi đồng (TSsao/em/nữ) 9 /20
- Tổng số học sinh khối 5 (TS/nữ):56/29
- Tổng số học sinh khối 4 (TS/nữ): 51/30
- Tổng số học sinh khối 3 (TS/nữ):55/32
- Tổng số học sinh khối 2 (TS/nữ):48/19
- Tổng số học sinh khối 1 (TS/nữ):79/32
- Thực hiện chương trình RLĐV:106
- Tổng số em đạt chuyên hiệu các loại (TS/nữ):175/
- Tổngsố em Sao đỏ (Đội/em):2/10
- Tổng số đội tuyên truyền măng non (Đội/em): 1/ 5
- Tổng số đội văn nghệ (Đội/em):1/10
- Tổng số đội nghi thức mẫu, nòng cốt (Đội/em):1/22
- Tổng số CLB sở thích (CLB/em):5/40
- Tổng số đội phụ trách chi (Đội/người):1/30
- Tổng số điểm vui chơi:3
- Tổng số gia đình khó khăn:
+ Học sinh gia đình chính sách (TS/nữ):
+ Học sinh gia đình khó khăn (TS/nữ): 29/14
+ Học sinh tàn tật (TS/nữ):4/3
+ Học sinh mồ côi (TS/nữ).
II/ HOẠT ĐỘNG:
1/ Công tác truyên truyền giáo dục:
- Tuyên truyền giáo dục học sinh về các ngày lễ trong tháng như : 1/12, 22/12,
giáo dục theo chủ điểm“yêu đất nước Việt Nam”.Tuyên truyền về truyền thống yêu
nước chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam.
2/ Công tác học tập:
- Phát động tháng học tốt chào mừng ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt
Nam.Thực hiện phong trào“Chiến só hoa điểm tốt “ đạt 237 hoa điểm tốt .
- Thực hiện mùa thi nghiêm túc an toàn chất lượng trong đợt thi cuối kỳ I 100% học
sinh thực hiện tốt, không có học sinh vi phạm nội quy.
3/ Vòng tay bè bạn:
- Phát động phong trào nuôi heo đất vào sáng thứ 2 hằng tuần các lớp tham gia
- Thực hiện phong trào kết hoạch nhỏ kết quả thu được 170 kg giấy vụn .
4/ Công tác vui khỏe, lao động xã hội:


- Duy trì tập thể dục đầu giờ và múa hát sân trương vào giữa giờ
- Tổ chức hội thao cấp trường thi đấu 3 môn bóng đá , cờ vua , đá cầu
- Duy trì vệ sinh lớp học và sân trường sạch sẽ .
- Tổ chức hội thi an toàn giao thông với chúng em cho khối 4 ,5
5/ Công tác xây dựng Đội vững mạnh:
- Duy trì sinh hoạt đội và sinh hoạt sao nhi đồng ở các điểm trường
- Duy trì và đưa vào hoạt động các đội nhóm nòng cốt có hiệu quả .
- Tập huấn cho đội ngũ BCH liên đội, đội ngũ phụ trách sao.
- Triển khai chuyên hiệu khéo tay , chăm học cho h/s khối 4 , 5 kết quả có
107/107 hoc sinh đạt .
III/ CÔNG TÁC KHÁC:
- Kết hợp chuyên môn bồi dương h/s thi nét vẽ xanh , viết chữ đẹp
IV/ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG TỚI:
- Thực hiện chương trình theo chủ điểm “Giữ gìn nền văn hoá dân tộc”
- Tổ chức, kiểm tra công nhận chuyên hiệu
khối 4-5.
- Tổ chức các hoạt đông giúp đỡ học sinh nghèo ăn tết
- Tổ chức phát động các phong trào thi đua hương tới kỉ niệm 70 năm ngày thành lập
Đội TNTP HCM
- Củng cố và tập huấn các đội nhóm nòng cốt .
V/ KIẾN NGHỊ – ĐỀ XUẤT:
* Trên đây là báo cáo công tác Đội và phong trào TTN tháng 12 /2010., phương
hướng nhiệm vụ công tác Đội tháng 1/2011 của Liên Đội trường TH Đồng Tâm B

XÁC NHẬN CỦA BGH NHÀ TRƯỜNG TỔNG PHỤ TRÁCH ĐỘI

Nguyễn Thế Kiểm

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×