Tải bản đầy đủ

Chuyên đề VLHN lớn nhất trong năm

ĐÓN ĐỢI CHUYÊN ĐỀ VẬT LÝ HẠT NHÂN
LỚN NHẤT TRONG NĂM.
Tác giả: Trần Quang Thuận - ĐHSPHN
Tel: 0912.676.613 – 091.5657.952
Email: aspvietnam.netuk@gmail.com
Website: https://sites.google.com/site/quangthuanmaths
Thời gian ra mắt dự kiến vào 0h ngày 20.12.2010

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×