Tải bản đầy đủ

Những lời khuyên của 1 chuyên gia săn đầu người

Những lời khuyên của một chuyên gia săn đầu ngời
Từ năm 1999 đến nay ông là chủ tịch điều hành của "Directorship france", công ty
chuyên về tuyển dụng và t vấn quản trị doanh nghiệp. Ông còn là tác giả của nhiều cuốn
sách chuyên ngành quản trị và tuyển dụng. Ông đã có một số lời khuyên giá trị gửi đến
giới trẻ trên đờng khởi nghiệp. - Đừng xem thờng trau dồi kiến thức văn chơng, lịch sử,
địa lý. Lịch sử cho chúng ta biết về các quan hệ giữa những cá nhân và tập thể... Cuộc
sống trong các doanh nghiệp cũng có đủ các quan hệ đại loại nh vậy. Làm sao cho các cá
nhân và tập thể cùng làm việc chung đợc với nhau, đạt hiệu quả là bạn đã thành công lớn
trong công tác quản lý doanh nghiệp.
- - Đừng xem thờng việc cần biết đọc, biết nghe và biết phát biểu. Xem ra thì tởng ba
việc rất tầm thờng nhng không phải mọi ứng viên mà tôi đã phỏng vấn qua đều là
những con ngời thực sự biết làm những điều đó. Các việc làm này là tối cần thiết để có
thể hiểu đợc sự việc đang và sẽ diễn trong doanh nghiệp của mình.
- Hãy là một nhà lãnh đạo ở sát với thuộc cấp. Mô hình một ông sếp lạnh nhạt, xa vời,
kênh kiệu sẽ chẳng giúp gì đợc bạn trong công tác điều hành doanh nghiệp. Điều đó chỉ
làm cho nhân viên xa lánh bạn trong sự bất mãn, sợ hãi, ghét bỏ bạn. Phải biết động viên,
khích lệ nhân viên của bạn, thăm hỏi tìm biết những khó khăn của họ để giải quyết giúp
cho họ.
Hãy tìm một đàn anh chỉ giáo cho bạn trên bớc đờng khởi nghiệp. Đừng vội vã truy tìm
những chức vụ cao đem lại lơng bổng hậu hĩnh ở những đại công ty. Đôi khi thời gian ba,
bốn năm thu gom kinh nghiệm ở các việc làm bình thờng trong các công ty nhỏ và vừa lại

là những hành lý giá trị nhất trong sự nghiệp buổi ban đầu của bạn.
Hãy chứng tỏ rằng bạn là ngời rất dễ và mau hội nhập. Đừng từ chối một sự thuyên
chuyển, một sự đề bạt. Khi ngời ta tìm đến bạn tức là khi ngời ta đã vấp phải chuyện khó
khăn và ngời ta tin vào bạn.
Hãy lập cho bạn một mạng lới các cộng tác viên. Riêng tôi có một danh sách gồm 4.500
họ tên những ngời có quan hệ gần gũi. Họ có thể là những bạn học từ khi còn trẻ, là
những đồng nghiệp và cũng có thể là những ngời bạn của những ngời bạn thân của chúng
ta. Hãy nhớ đến các mối quan hệ của bạn, họ cũng sẽ không quên bạn đâu.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×