Tải bản đầy đủ

Giáo dục kỹ năng sống


GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG
CHO HS PHỔ THÔNG
TP Hồ Chí Minh, 24 - 27/8/2010

GIỚI THIỆU, LÀM QUEN
Giới thiệu theo từng địa phương:

Tên

Chức vụ và nơi công tác

1 năng khiếu, sở trường


Lê, Bạc Liêu

Tân châu, Tây Ninh

Hồ Chí Minh: 2


Gò Công, Tiền Giang: Tuyết, Thuận, Thuận

Đắc Lắc: Ngần, Việt

Kiên Giang: Hương, Tùy

Đồng Nai: Bích, Tín

Bến Tre: Thảo, Trang

Bà Rịa Vũng Tàu: Thanh, Hoa

Cà Mau

Bình Dương: 3Hiệp, Hạnh

Hậu Giang: Giang, Khánh

Vĩnh long:Nghiêm

Bình Thuận: Trang, Lí, Siu

Trà Vinh: Chí, Nhơn

Bình Phước: Phương

Long An

Lâm Đồng

Soc Trăng

Cần Thơ: 2

Đồng Tháp

Đắc Nông

Tiền Giang


NHU CẦU, MONG ĐỢI
Đến dự lớp tập huấn này, bạn có nhu cầu,
mong đợi gì?

MỤC TIÊU KHÓA TẬP HUẤN
Học xong khóa tập huấn này, HV có khả năng:

Hiểu được những vấn đề cơ bản, cần thiết về
KNS và giáo dục KNS cho HS phổ thông.

Hiểu được nội dung, phương pháp giáo dục KNS
cho HS qua môn học/HĐGDNGLL do mình phụ
trách.

Có kĩ năng soạn bài và kĩ năng dạy bài giáo dục
KNS trong môn học/HĐGDNGLL mà mình phụ
trách.

Nghiêm túc, tự tin trong quá trình GD KNS cho
HS.

NỘI DUNG TẬP HUẤN

Bài mở đầu: Giới thiệu mục tiêu, nội dung,
phương pháp tập huấn

Bài 1: Quan niệm về kĩ năng sống

Bài 2: Mục tiêu, nguyên tắc, nội dung giáo dục
KNS cho HS phổ thông

Bài 3: Phương pháp giáo dục KNS cho HS phổ
thông

Bài 4: Giáo dục KNS cho HS qua môn học /
HĐGDNGLL

Bài 5: Thực hành soạn bài và giảng thử

Tổng kết và giải đáp thắc mắc

PHƯƠNG PHÁP TẬP HUẤN

Lớp tập huấn sẽ được tiến hành theo phương
pháp cùng tham gia. Có nghĩa là: HV sẽ được tạo
cơ hội tham gia tích cực vào các hoạt động tập
huấn, cùng chia sẻ những suy nghĩ, ý kiến, kinh
nghiệm về KNS và GD KNS của bản thân,… để
thông qua đó, với sự hướng dẫn, giúp đỡ của
GV, HV sẽ cùng nhau xây dựng và chiếm lĩnh
được các nội dung tập huấn.


Một số phương pháp/KT tập huấn cụ thể : động
não, nghiên cứu tài liệu, thảo luận nhóm/lớp,
thuyết trình, thực hành, trò chơi, ….


Để lớp tập huấn thu được kết quả tốt,
theo bạn, mỗi HV, GV, BTC cần phải làm
gì?

Yêu cầu đ/v HV Yêu cầu đ/v GV
-
-
-
-
-
-
-
-

Bài 1

QUAN NIỆM VỀ KĨ NĂNG SỐNG

Bài 1
I. Quan niệm về KNS
II. Vì sao phải GD KNS cho HS PT?

I. QUAN NIỆM VỀ KNS
Nhiệm vụ:

Mỗi người hãy cho 1 ví dụ về KNS.

CÙNG ĐỘNG NÃO:

Theo anh/chị, KNS là gì?

I. QUAN NIỆM VỀ KNS
Có nhiều quan niệm khác nhau về KNS. Ví dụ:

WHO: KNS là khả năng để có hành vi thích
ứng và tích cực, giúp các cá nhân có thể ứng
xử hiệu quả trước các nhu cầu và thách thức
của cuộc sống hàng ngày.

UNICEF: KNS là cách tiếp cận giúp thay đổi
hoặc hình thành HV mới. Cách tiếp cận này
lưu ý đến sự cân bằng về tiếp thu kiến thức,
hình thành thái độ và KN.

I. QUAN NIỆM VỀ KNS (tiếp)

UNESCO:
KNS là năng lực cá nhân để thực hiện đầy
đủ các chức năng và tham gia vào cuộc
sống hàng ngày

I. QUAN NIỆM VỀ KNS (tiếp)
-
KNS bao gồm một loạt các KN cụ thể, cần
thiết cho cuộc sống hàng ngày của con
người.
-
Bản chất của KNS là KN tự quản bản thân
và KN xã hội cần thiết để cá nhân tự lực
trong cuộc sống, học tập và làm việc hiệu
quả.
-
KNS là khả năng làm chủ bản thân của mỗi
người, khả năng ứng xử phù hợp với
những người khác và với XH, khả năng
ứng phó tích cực trước các tình huống của
cuộc sống.

Lưu ý:

Một KNS có thể có những tên gọi khác
nhau, ví dụ:
- KN hợp tác còn gọi là KN làm việc nhóm;..
- KN kiểm soát cảm xúc còn gọi là KN xử lí
cảm xúc, KN làm chủ cảm xúc, KN quản lí
cảm xúc…
- KN thương lượng còn gọi là KN đàm phán,
KN thương thuyết,…

Lưu ý (tiếp):

Các KNS thường ko tách rời mà có mối
liên quan chặt chẽ với nhau

KNS không phải tự nhiên có được mà
phải được hình thành trong quá trình học
tập, lĩnh hội và rèn luyện trong cuộc sống.
Quá trình hình thành KNS diễn ra cả trong
và ngoài hệ thống giáo dục.

Lưu ý (tiếp):

KNS vừa mang tính cá nhân, vừa mang tính
xã hội. KNS mang tính cá nhân vì đó là khả
năng của cá nhân. KNS mang tính XH vì
KNS phụ thuộc vào các giai đoạn phát triển
lịch sử xã hội, chịu ảnh hưởng của truyền
thống và văn hóa của gia đình, cộng đồng,
dân tộc.

Trong giáo dục ở nước ta những năm qua, KNS
thường được phân loại theo các mối quan hệ:

Nhóm các KN nhận biết và sống với chính mình: tự
nhận thức, xác định giá trị, kiểm soát cảm xúc, ứng
phó với căng thẳng,…

Nhóm các KN nhận biết và sống với người khác:
giao tiếp có hiệu quả, giải quyết mâu thuẫn, thương
lượng, từ chối, bày tỏ sự cảm thông, hợp tác,…

Nhóm các KN ra quyết định một cách có hiệu quả:
tìm kiếm và xử lí thông tin, tư duy phê phán, tư duy
sáng tạo, ra quyết định, giải quyết vấn đề

Thảo luận nhóm (10’):
Vì sao cần GD KNS cho HS PT?

II. Vì sao cần GD KNS cho HS
PT?

KNS góp phần thúc đẩy sự phát triển cá
nhân

KNS góp phần thúc đẩy sự phát triển xã hội.

Đặc điểm lứa tuổi HS phổ thông

Bối cảnh hội nhập quốc tế và nền kinh tế thị
trường

Yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông

Giáo dục KNS cho HS trong các nhà trường
phổ thông là xu thế chung của nhiều nước
trên thế giới

BÀI 2
MỤC TIÊU, NGUYÊN TẮC, NỘI DUNG
GIÁO DỤC KNS CHO HS
PHỔ THÔNG

BÀI 2
I. MỤC TIÊU GD KNS CHO HS PT
II. NGUYÊN TẮC GD KNS CHO HS PT
III. NỘI DUNG GD KNS CHO HS PT

I. MỤC TIÊU GD KNS CHO HS PT

Trang bị cho HS những KT, giá trị, thái độ, KN phù hợp

hình thành cho HS những hành vi, thói quen lành mạnh,
tích cực; loại bỏ những hành vi, thói quen tiêu cực.

KNS giúp HS có khả năng ứng phó phù hợp và linh hoạt
trong các tình huống của cuộc sống hàng ngày

KNS giúp HS vận dụng tốt kiến thức đã học, làm tăng
tính thực hành

Tạo cơ hội thuận lợi để HS thực hiện tốt quyền, bổn phận
của mình và phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tinh
thần và đạo đức

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×