Notice: Undefined offset: 20 in /storage2/vhost/text.123doc.vn/text/home/index.php on line 87
Nghiên cứu và thiết kế mạng công nghiệp sử dụng chip fpga và cpu 89s8252 part 1 - Tài liệu text
Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu và thiết kế mạng công nghiệp sử dụng chip fpga và cpu 89s8252 part 1

Abstract
In the past few years data communications in industrial applications has
expanded a hundredfold.Originally the data communications occurred only in
the front office that sent daily or weekly reports to some remote
headquarters.Today communication between programmable logic controllers
and other electronic control systems on the factory floor is commonplace.Since
programmable logic controllers are used on most machines for control,they also
can provide secondary services such as sending anh receiving information
about the machine’s status and operation .It is commonplace to link each
machine to a local area network with a terminal in the maintenance office and
another terminal in production offices.
Trong nhiều năm qua việc ứng dụng vào công nghiệp phát triển rất
mạnh mẽ .Ban đầu trao đổi thông tin chỉ để báo cáo kết quả hàng tuần hàng
ngày từ các chi nhánh về trụ sở chính .Ngày nay ,cùng với sự phát triển của
lập trình điều khiển và các hệ thống điều khiển công nghiệp mà ứng dụng lập
trình điều khiển vào điều khiển công nghiệp trở nên phổ biến .Chúng có thể
trao đổi dữ liệu về thông tin trạng thái cũng như tình trạng hoạt động như thế
nào . Phổ biến nhất là có thể kết nối giữa các máy trong mạng với nhau và
giữa mạng với mạng .


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×