Tải bản đầy đủ

Cảm nhận về Chiếu dời đô

Nước Việt Nam chúng ta là nước truyền thống đấu tranh dựng nước và cứu
nước , trải qua hàng ngàn năm, nước VN đã xuất hiện những vị vua , vị
tướng lỗi lạc tài ba , anh minh như Lí Công Uẩn, Trần Quốc Tuấn trong bài
chiếu dời đô, hịch tướng sĩ.
Một trong những vị vua tài giỏi , lỗi lạc của đất nước đó là Lí Công Uẩn ,
ông là người đầu tiên lập nên triều đại nhà Lý ở nước ta . Ông là người
thông minh, nhân ái , yêu nước thương dân , có chí lớn và lập được nhiều
chiến công . Lí Công Uẩn luôn mong muốn đất nước được thịnh trị, nhân
dân được ấm no, hạnh phúc . Chính vì thế , ông nhận thấy Hoa Lư không
còn phù hợp với hoàn cảnh đất nước lúc bấy giờ . Vì ông muốn đóng đô ở
nơi trung tâm , mưu toan nghiệp lớn, tính kế muộn đời cho con cháu nên ông
đã ban bố chiếu dời đô vào năm 1010 để “trên vâng mệnh trời dưới theo ý
dân ”
Việc định đô lập nước là 1 vấn đề trọng đại phần nào tới tương lai đất nước
Dời đô là khát vọng mong muốn của LCU , của nhân dân, của lịch sử dân
tộc . Muốn vậy, việc dời đô là phải tìm một nơi trung tâm của trời đất , địa
thế rồng cuộn hổ ngồi. LCU tâm đắc nói tới cái nơi đúng ngôi ĐBNT, lại
tiện hướng nhìn sông dựa núi, nơi đấy không phải là Hoa Lư chật hẹp, mà là
một nơi địa thế rộng,bằng , đất đai cao thoáng. Một nơi thuận lợi về tất cả
mọi mặt thì nhân dân được ấm no, thanh bình, việc dời đô đã hợp với thiên
thời địa lợi nhân hòa .

Dời đô ra Thăng Long là một bước ngoặc rất lớn . Nó đánh dấu sự trưởng
thành của dân tộc đại Việt . Kinh đô Thăng Long quả là cái nôi lập đế
nghiệp cho muôn đời là nơi để cho sơn hà xã tắc được bền vững muôn đời
Tiếp đến là vị tướng Trần Quốc Tuấn , với LCU là một vị vua anh minh,
thương dân thì Trần Quốc Tuấn là một vị tướng giỏi, tài ba biết lấy những
suy nghĩ, việc làm của mình để khơi dậy lòng yêu nước của các tướng sĩ .
TQT tức Trần Hưng Đạo , ông là một vị tướng kiệt xuất của dân tộc biết
nhìn xa trông rộng, ông đã nhận biết được âm mưu xâm lược của kẻ thù .
Trần Quốc Tuấn luôn luôn khâm phục những bậc nghĩa sĩ trung thần đã xả
thân vì đất nước, vì nhân dân . Ông mượn những tấm gương đó dí nói lên
tình hình đất nước ta lúc bấy giờ đang bị giặc Nguyên mông lăm le xâm
chiếm thì rất cần những tấm gương hi sinh vì nước để bảo vệ từng tấc đất
cho nhân dân . Ông tố cáo tội ác của kẻ thù với mọi nhân dân, với triều đình
ngó thấy sứ giặc đi lại nghênh ngang ngoài đường, uốn lưỡi diều mà sỉ
mắng triều đình, ông tỏ rõ chúng là thân dê chó, hổ đói . Ngày ngày nhìn sứ
giặc làm nhục triều đình TQT ruột đau như cắt nước mắt đầm đìa và ông
sẵn sàng xẻ thịt lột da nuốt gan uống máu quân thù dẫu cho thân mình phải
phơi ngoài nơi cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa , ông cũng cảm thấy vui
lòng .
Đứng trước tình cảnh đất nước ngàn cân treo sợi tóc , TQT phê phán
nghiêm khắc những lối sống hưởng lạc nhưng ông cũng tỏ rõ sự quân tâm
đến các tướng sĩ , ông cho họ ăn mặc, xe cộ , thuyền ….. sự quan tâm đó sẽ
thắt chặt tình cảm giữa chư và tướng . Nếu các tướng sĩ không nghe theo lời
thần chư thì hiểm họa trước mắt thật đau xót : “Lúc bấy giờ, ta cùng các
ngươi sẽ bị bắt , đau xót biết cừng nào ”
Ông đã chọn thảo cuốn binh thư yếu lược để các tướng sĩ học theo từ bỏ lối
sống xa hoa , chuyên chăm vào việc rèn luyện võ nghệ để mọi người giỏi
như Bàng Mông nhà nhà đều là Hậu Nghệ để có thể chiến thắng được kẻ thù
xâm lược. Thật hả hê khi chúng ta chiến thắng được quân thù , chưa đánh
giặc nhưng TQT đã ca khúc khải hoàn chiến thắng “chẳng những thân ta
kiếp này đắc chí mà đến các người trăm năm về sau tiếng vẫn lưu truyền ”.
Lời tâm sự của TQT với các tướng sĩ thật chân thành khiến các tướng sĩ một
lòng khâm phục vị tướng tài vì xã tắc mà dám hi sinh , dám chiến đấu .
LCU và TQT đều yêu nước sâu sắc, thương dân , lo lắng cho vận mệnh đất
nước . Tuy các ông đã mất , nhưng những điều răn dạy vẫn được con cháu
đời nya phát huy, và em cũng tự hào khi được học dưới mái trường mang tên
một vị vua Lê Lợi .

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×